Søravnen 2012 på vej

Lokalafdelingens eget blad Søravnen, forventes igen i år at udkomme med et nummer.

Vi er så småt i gang med at samle stof til bladet. Har du noget du ønsker med i bladet: en oplevelse, en turberetning, et flot foto eller andet, så skal materialet sendes til soravnen[snabela]dofoj.dk eller Søravnen v. Peter Lange, Tujavej 16, 8464 Galten snarest og senest 15. marts.

Søravnen årgang 2012 forventes udgivet omkring 1. maj. Årets nummer vil være trykt i farve. Bladet sendes ligesom sidste år til alle kernemedlemmer, husstandsmedlemmer og ungdomsmedlemmer af DOF Østjylland.

Bladet kan efter udgivelse læses på www.dofoj.dk i en pdf-version.

Redaktionen forbeholder sig ret til at vælge blandt indsendt materiale. Hvis vi skønner at indsendt stof er bedre egnet til elektronisk publicering på www.dofoj.dk i stedet for i det trykte blad, vil dette ske efter aftale med forfatter.

Redaktionen.

Dette indlæg blev udgivet i Søravnen. Bogmærk permalinket.