Nye regler for vandscootersejlads

Naturstyrelsen har i januar fået godkendt den tilrettede vandscooterbekendtgørelse af EU-Kommissionen. Bekendtgørelsen medfører en lempelse for sejlads med vandscootere, og det vil fremover være muligt at anvende vandscooter i en zone 300 meter fra kysten og ud. Dog er der stadig visse begrænsninger, idet der vil være et totalforbud mod vandscootersejlads i de internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000 områder), i vildtreservater og i fredede områder. Vandscootere vil kun være tilladt langs strandkanten under transport ud til 300-meterzonen, og sejlads er ikke tilladt der, hvor badegæster normalt opholder sig – nær strandkanten – eller hvor der er fugle- og dyreliv at tage hensyn til.

Tidligere var der kun to steder i landet at sejlads med disse apparater var tilladt, så der er tale om en betydelig udvidelse af områderne hvor der må sejles. Forhåbentlig får det ikke negative konsekvenser for fuglelivet?

Her i Østjylland betyder de nye regler at der nu må sejles med vandscooter i det meste af Århus-bugten og udfor Djursland. Derimod må der ikke sejles i området nord for Djursland og udfor mundingen af Mariager Fjord, Randers Fjord og Horsens Fjord, samt Stavns Fjord.

Vil man se et kort over hvor sejladsen ikke er tilladt, kan det findes her (Naturstyrelsens pressemeddelelse). Oplever man overtrædelser af forbuddet skal man kontakte politiet.

 

Foto fra Naturstyrelsens pressemateriale.

Dette indlæg blev udgivet i Naturpolitik. Bogmærk permalinket.