Generalforsamling 2013

Generalforsamling har været afholdt 23. feb 2013

 1. Valg af dirigent.
  Henning Ettrup blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
 2. Aflæggelse af årsberetning om lokalafdelingens virke
  Beretning (pdf) med årets gang i DOF Østjylland, beretning fra Naturpolitisk Udvalg og kommunekontakterne blev fremlagt af Kim Skelmose og Peter Lange.
 3. Forelæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse
  Regnskabet (pdf) blev fremlagt og gennemgået af Ole Jensen. Regnskabet blev herefter godkendt.
 4. Forelæggelse af budget for indeværende år til godkendelse
  Budgettet blev fremlagt (findes på sidste side i regnskabet, pdf).
  Efter diskussion blev budgettet godkendt.
 5. Behandling af indkomne forslag.
  Der var ingen forslag modtaget.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  Følgende stillede op som bestyrelsesmedlemmer og blev valgt: Morten Jenrich Hansen, Inger F. Jensen, Peter Lange, Kim Skelmose, Birgitte Locht Andersen.
  Suppleanter: Arne Højgaard, Ole Bøgh Vinther, Kurt Strebel
  Lotte Skjærbæk havde valgt at trække sig.
 7. Valg af medlemmer til DOF’s repræsentantskab.
  Følgende blev valgt efter kampvalg: Bjarne Golles, Ole Jensen, Kim Skelmose, Ole Bøgh Vinter.
  Følgende stillede op som suppleanter og blev valgt: Peter Hjeds, Morten Jenrich Hansen, Inger F. Jensen, Peter Lange, Jens Bonde Poulsen, Kurt Strebel.
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant
  Genvalg af John Hansen (revisor) og Jørgen Jørgensen (revisorsuppleant).
 9. Eventuelt.
Dette indlæg blev udgivet i Foreningen. Bogmærk permalinket.