Ringmærkning af havørneunge – 4. år i træk!

Ungen

Havørneungen. Fotos: Kim Skelmose

Den 31. maj 2013 blev der for 4. år i træk ringmærket en ny generation af havørne i Det Midtjyske Søhøjland.

Havørneparret havde i år fravalgt det gamle redetræ og bygget en ny ca. 1,5 km sydøst for den gamle rede. Årsagen til dette skyldes formentlig, at de sidste 3 års ynglehan er blevet erstattet af en ny han. Hvad der er hændt den gamle ynglehan er uvist, men ifølge eksperter sker det ofte, at der bygges en ny rede, når der indfinder sig en ny mage. Som følge af den nye redes placering var det, ynglesæsonen igennem, stort set umuligt at observere aktiviteterne på reden inde i redelokaliteten, uden at forstyrre parret. Observationerne fandt derfor sted i betryggende afstand af reden, hvorfra redelokaliteten kunne overvåges. Dog uden at kunne se, hvad der skete på selve reden

Den 22. april blev det konstateret, at der blev bragt føde til reden og at der således måtte være yngel i denne.

Det var derfor med nogen spænding vores erfarne ringmærkere entrede redetræet, der viste sig at rumme 1 unge. Hunnen, der er identisk med ynglehunnen siden 2010, har således opfostret i alt 7 havørneunger.

Fotos: Kim Skelmose (ungen på reden), Erik P. Nielsen (udsigterne), Bo Ryge Sørensen (øvrige fotos). (klik på billederne for at se større version)

Vejningen og målingen af ungen viste, at denne var 46 dage gammel og af hunkøn og vejede på mærkningsdagen 4050 gram. Ungerne fik en ZM ring med nummerkode på højre ben og årets farve på venstre ben. Ringmærkningen forløb uden problemer og ungen opførte sig utroligt roligt under hele processen. Vurderet ud fra ungens alder på ringmærkningstidspunktet må klækning have fundet sted den 16. april. Hvis man regner med en gennemsnitlig rugetid på ca. 38 dage, må æglægning være sket omkring den 9. marts.

Den nye rede er anlagt i en 71 år gammel skovfyr i 17,70 meters højde målt til overkant af reden. Denne blev ved samme lejlighed opmålt til 150 cm x 200 cm og med en højde på 130 cm. Samtidig blev der indsamlet bytterester, som udelukkende bestod af fisk samt fældefjer og dun til senere dna-analyse.

Vores undersøgelser tyder på, at den nyanlagte havørnerede sandsynligvis er etableret på fundamentet af en gammel duehøgerede.

Som det var tilfældet sidste år, blev der i samarbejde med skovejeren og de kommunale myndigheder oprettet en færdselsfri beskyttelseszone omkring reden. Beskyttelseszonen blev afmærket med officielle skilte, som tydeligt gør opmærksom på adgangsforbudet og baggrunden herfor. Derudover blev der iværksat en løbende overvågning af reden m.h.p., at følge udviklingen. Alt tyder på, at beskyttelseszonen og skiltningen er blevet respekteret.

På vegne af Projekt Ørn

Bo Ryge Sørensen

Dette indlæg blev udgivet i Fugle. Bogmærk permalinket.