Lær at kende rovfuglene – Kursus om rovfugle og deres kendetegn

DOF Østjylland tilbyder igen i efteråret 2015 et kursus om rovfugle. Kurset strækker sig fra oktober til december, og omfatter 8 mødeaftener á 2 timer og 6 ekskursioner á 3-5 timer.

Mødeaftenerne bliver på  Naturhistorisk Museum bygning 1141 i  Bio-X lokalet med indgang fra Ole Worms Alle – se vejviser Her

Kurset vil gennemgå de almindeligste ynglende danske rovfuglearter. Musvåge, spurvehøg, tårnfalk, duehøg, hvepsevåge, vandrefalk, rød glente, havørn, rørhøg og hedehøg. Arterne vil en for en blive gennemgået teoretisk med billeder, film og PowerPoints med hensyn til fødevalg, levested, ynglehabitat, trusler, træk, flugt, kendetegn, jizz, dragtvariationer, artsbestemmelse og stemmer.

På ekskursionerne vil der blive vist levesteder for de forskellige arter før, under og efter yngletiden med start i det tidligste forår. Al aktivitet på ekskursioner foregår lovligt fra befæstet vej eller sti. Der vil desuden blive undervist i hvorledes deltagerne på egen hånd kan gennemføre deres aktiviteter i skoven og samtidig forårsage færrest mulige forstyrrelser.

Via billeder, film og fund vil deltagerne lære hvorledes man i felten kan finde og bestemme reder, stemmer, fældefjer, føderester, ekskrementer og andre kendetegn.

Der vil ikke blive aflagt besøg ved redesteder, ligesom der opfordres til at man udelader besøg i nærheden af reder i ynglesæsonen, eller i det mindste udviser største forsigtighed og husker at fuglene altid kommer i første række.

Det er oplagt at inddrage denne viden i den aktuelle Atlas-undersøgelse, sådan at kurset især henvender sig til deltagere med skovkvadrater, og som har behov for at bestemme og opgøre ynglende rovfugle i deres kvadrat.

Underviseren tilbyder desuden deltagerne assistance i bestemmelse af redefund og artsbestemmelse samt opgørelse over antallet af ynglepar i forbindelse med deres Atlastælling.

Teori onsdage i Bio X-lokalet kl. 19.00-21.00:
21. oktober
28. oktober
4. november
11. november
18. november
25. november
2. december
9. december

Ekskursioner:
24. oktober kl. 9-14 – Mossø
1. november kl. 12-17 – Frisenborg skovene
15. november kl. 9-14 – Tange Sø
20. november kl. 16-19 – Egå Engsø
6. december kl. 9-14 – Kolind Sund
13. december kl. 9-14 – Stubbe Sø

Prisen for deltagelse er 875 kr. Max 20 deltagere. Deltagelse kræver medlemskab af DOF. Tilmelding sker efter først-til-mølle princippet på e-mail til Peter Hjeds (KLIK HER). Ved tilmelding får du svar på, om du har fået plads på kurset, hvorefter du indbetaler kursusafgiften.

Kurset gennemføres ved min. 15 deltagere. Kursusleder: Peter Hjeds.

Dette indlæg blev udgivet i Kurser. Bogmærk permalinket.