Tur til Sønderjylland og Nordfriesland 5. – 6. maj

Bramgæs. Foto: Flemming Olsen

Vellykket tur i dejligt solrigt forårsvejr med let til jævn vind fra sydøst og 12 – 20 grader – perfekte betingelser for fugleobservationer på vestkysten.

32 deltagere incl. turlederne Bjarne Golles, Peter Lange og Jens Peter Bonde.

Vi så i alt hele 124 forskellige arter i mange forskellige biotoper, uden at der var nogle helt uventede eller usædvanlige arter.

Her følger en kort beskrivelse af, hvad vi oplevede og så på de fuglelokaliteter, som vi besøgte. Det er dog ikke en eksakt liste over antal og arter.

Frøslev rasteplads 11.15-12.00

Her blev der tid til lidt ”kratlusk” på rastepladsen og heden umiddelbart vest for rastepladsen. Her blev bl.a. set og hørt: landsvale, munk, gransanger, løvsanger, gærdesanger, jernspurv, rødstjert, musvit, blåmejse, gråsisken, grønirisk, hvid vipstjert, stillits og ikke mindst sortstrubet bynkefugl og kernebidere førte sig fint frem. Rastepladsen var faktisk en overraskende fin fuglelokalitet, så har man tid når man skal sydover, så kig lidt efter fuglene her.

Bergenhusen 13.00-14.30

Storkebyen Bergenhusen er altid et besøg værd. Vi indtog vores medbragte frokost i en lille park midt i byen – nogle blev dog lidt forsinket pga. tekniske problemer med at åbne bussens døre og bagagerum.

Der var meget aktivitet omkring de ca. 20 storkereder i byen – mange er gået i gang med æglægning og rugning. Desuden blev der set en del småfugle, mursejlere, tårnfalk og rørhøg i udkanten af byen.

Kattinger Watt / Eidersperrwerk 15.30-17.30

Kattinger Watt er et storslået vådområde ved Eider-flodens udmunding med både strandeng og mudderflader ved lavvande, så her stort set alt i andefugle og vadere: bramgæs – nok op til 10000 her, grågås, gravand, gråand, knarand, skeand, troldand, atlingand, krikand, pibeand, strandskade, rødben, sortklire, hvidklire, stenvender (ca. 75), klyde, hjejle, småspove, storspove, lille kobbersneppe, stor kobbersneppe, stor præstekrave, ryle og sandløbere. Desuden gul vipstjert, sivsanger, rørsanger, engpiber, sortterne (ca. 25), dværgmåge, toppet lappedykker, lille lappedykker, gråstrubet lappedykker.

Kattinger Watt – skovområde: havørn på rede, sangdrossel, rødhals, havesanger, gulbug, gærdesmutte. I dette område menes pirolen også at yngle, men den var ikke ankommet fra vinterkvarteret endnu.

Eidersperrwerk: her kom vi meget tæt på 2 store kolonier af rugende hættemåger og havterner – specielt var det sjovt, at se havternehannen gøre sig til overfor hunnen ved vedvarende at tilbyde hende nyfanget fisk, som hun indtil videre afviste. Det hele foregik lige for næsen af os, nogle gange helt ned til 1-2 meters afstand. Indenfor dæmningen var der masser af vadere bl.a. lille kobbersneppe i flot yngledragt (400-500), småspove, islandsk ryle samt sandløbere i større antal.

Vi har nu været her i dette område 2 gange og det kan absolut anbefales, hvis man er fugleinteresseret. Der kan sagtens bruges en hel dag, når vejret er godt.

Tønning 18.00

Aftensmad og overnatning på Strandhotel Fernsicht og Hotel Nordfriesland. Fine forhold på hotellerne, buffeten torsdag aften var ok, men de fleste ting var meget gennemkogt (tysk grundighed?). Nogle af deltagerne afsluttede aftenen med særdeles velsmagende ”Tote Tanten” og ”Coco Cabana” – som fik aftensangerne til at synge ekstra godt.

Fugle: Sangdrossel, gærdesmutte og mudderklire set af de morgenfriske.

Fredag 6. juni

Beltrinharder Koog og Hauke-Haienkoog 10.30-13.00 (Vadehavsområder nord for Husum og Bredstedt)

Efter 85 forskellige arter på 1. dagen kommer vi nu ud i det tyske marskområde, som lige nu præges af bramgæs, bramgæs og bramgæs – i 10.000-vis. Måske så vi helt op mod 100.000 bramgæs, som om 14 dage alle vil være fløjet mod nord for at yngle. Havørn, blå kærhøg og flere rørhøge var her – desuden så vi skestork, mørkbuget knortegæs, ederfugl, sorthalset lappedykker, ravn, stormmåge, sildemåge, svartbag, sølvhejre, sortterne, splitterne, dværgterne og rørdrummen hørtes fra rørskoven. Blandt vaderne kan nævnes storspove, tinksmed, strandhjejle, ryler og ikke mindst brushønsene, hvor hanerne viste alt deres pragt.

Blandt småfuglene var der blåhals, skægmejse, rørspurv, sivsanger, tornirisk, gulspurv, sanglærke og engpiber.

Udover vadehavet så vi til tider meget store flokke af vadere flyve rundt i bedste ”sort-sol”-stil.

Saltvandssøen/Margrethekoog 14.00-15.30

Så kom vi til DK igen uden paskontrol, men det blev turens skuffelse, da det viste at Saltvandssøen var tømt for vand og mest lignede en ørken. Årsag pt. Ukendt. Resultat: stort set ingen fugle indenfor diget, men selvfølgelig var der en masse vadere i vadehavet, hvor der nu var højvande. Vi afkortede besøget her og kørte nu mod Aventoft og valgte så at kigge nærmere på Nørresø.

Nørresø (vest for Jernbanen) 16.00 – 17.15

En gåtur på digerne ved Nørresø viste: 3 sølvhejrer, sortterner, gravand, forskellige andefugle, svartbag, gøg, mudderklire, tinksmede, rødben, hvidklire, spurvehøg, tornsanger og måske hørtes der også en blåhals.

Digerne ved Aventoft 17.30-18.30

Indkøb og spisepause.

– Nogle valgte den hurtige løsning med pølsevognen og gik derefter op på diget og påstod efterfølgende, at de havde hørt både græshoppesanger og savisanger, trods den nu temmelig kraftige vind.

– andre (de ekstravagante – nej det blev vist ikke sagt alligevel) valgte at gå på den lokale kro og fik et godt og solidt måltid.

Kongens Mose og Draved Skov 19.00-20.00

I fugletårnet så vi musvåger, skovpiber og både bynkefugl og sortstrubet bynkefugl meget tæt på hinanden

En rask gåtur ad vejen over mod Draved Skov afslørede grønspætte, stor flagspætte, skovsanger, græshoppesanger og i et mere åbent område var der rørspurve og 8-10 bynkefugle.

Aarhus 22.15

Samlet har vi oplevet 2 dejlige dage med hyggeligt samvær og masser af fugle – i alt 124 arter, som kun Kirsten Hedegård havde gættet rigtigt – tillykke! Præmie: Akvarel af en ung havørn – malet af Bjarne Golles.

Stor tak til turlederne for en spændende og veltilrettelagt tur.
Lis Eriksen og Helge Mølbach Sørensen

Fotos fra turen – klik for stort billede

Dette indlæg blev udgivet i Referater. Bogmærk permalinket.