Rapport fra Falsterbotur 8.-11. september 2016

Torsdag den 8. maj 2016 drog 11 DOF-østjyder afsted mod Falsterbo for at tilbringe en forlænget weekend med observation af rovfugletræk under kyndig vejledning af Klaus Malling-Olsen. Turen foregik i privatbiler, som tog vejen ad forskellige ruter, og vi var på hele turen begunstiget af pragtfuldt, solrigt vejr.

Inger, Bjarne, Ole, Birgitte tog turen omkring København for at samle Klaus op og direkte videre med tidlig ankomst til Falsterbo. Selv havde jeg Jytte, Poul og Per med i Berlingoen, og vi valgte at lægge turen over Fyn med stop undervejs ved Ølundggårdinddæmingen/Firtalsstranden i håb om at se nogle vadefugle. Dem var der dog ikke mange af – en hvidklire, en sortklire, en storspove og nogle viber blev det til. En lokal fuglekigger mente at det hvad vadefugle angik var det tyndeste han havde oplevet på stedet. Derudover var der fiskehejre, lille og sorthalset lappedykker og forskellige ænder. Men stedets højdepunkt var tre flotte havørne, som beærede os med flot flyveshow – bl.a. ansporet af musvåge og kragefugle, som syntes ørnene burde finde sig et andet sted at være. Så var rovfugleturen da i gang.

Efter at have indtaget den medbragte frokost fortsatte turen mod Falsterbo, hvor vi ud på eftermiddagen som de første i flokken ankom til og blev indkvarteret i hytter på Falsterbo Kursgaard. Snart stødte Nick til og vi satte os på terrassen foran en af hytterne og nød en øl i det gode vejr. Kort efter kom også Henriette og Elsebeth. Til den annoncerede spisetidspunkt kl. 18 begav vi os til restauranten, hvor resten af selskabet sad og ventede på os. Under den absolut glimrende middag fortalte Klaus lidt om, hvad vi kunne forvente os af de kommende dage, og vi aftalte at udnytte den sidste lyse time efter middagen til at besøge Foteviken.

Her var der noget mere held med vadefuglene – bl.a. stor præstekrave, dobbeltbekkasin, almindelig ryle, brushøns og klyde og igen mange viber. Tårnfalk, flere rørhøge og en måske steppehøg blev også noteret, inden vi returnerede til Kursgaarden og hentede madpakkerne til næste dag, inden vi samledes i den ene hytte for at høre Klaus’ øse af sin viden om rovfugle og området med gode tips til, hvor det er godt at stå ved de forskellige vindretninger.

Fredag morgen kl. 6 samledes vi ved bilerne, Klaus fik sin morgenkaffe og så gik turen mod parkeringspladsen ved Kolabakken, og vi tog opstilling i klitten ved fyret. Småfugletrækket var i gang med en jævn strøm af eng- og især skovpiber samt hvid og gul vipstjert. Så vi fik øvelse i at kende og skelne kaldene. Særlig opmærksom blev Klaus, da et kald lød som hvislen fra et piftet cykeldæk – for flere af os var det en førstegangsoplevelse at høre og se den rødstrubede piber. Andre småfugle var jernspurve, svaler og en flok grønsiskener. En sølvhejre i flot belysning fra den lave sol fløj tæt forbi os.

Spurvehøge trak jævnligt forbi, men derudover var det tyndt med rovfugle – tårnfalk og dværgfalk blev det til. Så ved halvtitiden flyttede vi til Kolabakken. Her så vi rørhøg og hvepsevåge, bl.a. juvenil hvepsevåge uden hale, men ved 11-tiden flyttede vi videre til Kanalen, hvor der dog heller ikke var meget rovfugleliv. Da vejret og morgentimernes observationer ikke gav grund til at tro, at trækaktiviteten ville vokse, vurderede Klaus, at det var værd at forsøge selv at opsøge rovfuglene inde i landet, hvor der bl.a. var meldt om havørne og skrigeørn. Så vi krydsede ad små veje ind i landet. Skrigeørn blev det ikke til, men man må nok sige at havørnene var en succes – bl.a. fandt vi et sted fire unge havørne siddende i samme træ med to andre, ældre flyvende til og fra. Flere steder var der også gode observationer af ravn, rød glente, musvåge – herunder den lyse Børringevåge. Lærkefalk og fiskeørn blev det også til.

Igen var der om aftenen guldkorn fra Klaus Malling-Olsen, omend både han og publikum var noget matte efter en lang, solrig dag i felten.

Lørdag forventedes større ryk af fuglekiggere, så for at få plads på P-pladsen startede vi et kvarter tidligere. Som et eksperiment startede vi observationerne fra en forhøjning midt på golf-banen. Golf-spillerne er jo ikke så tidligt ude. En storspove gik rundt på banen, strandskade kunne høres og ses, og småfugletrækket var i gang som dagen før – stadig domineret af skovpiber og vipstjert iblandet bl.a. jernspurv og stillits. Spurvehøge og tårnfalk var også tidligt på vingerne. Efter lidt tid rykkede vi igen ud til fyret, hvor vandriksen et par gange lod høre fra sig.

Det var tydeligt at lørdagen trak et større publikum – bl.a. også et par andre DOF-grupper fra østdanske lokalforeninger på endags tur, men også en del hollændere og selvfølgelig svenskerne. Alle kender Klaus – og han kender mange. Så der var megen hilsen på og udvekslen af tip. Nettene til ringmærkning var oppe, og vi fik forevist og gennemfotograferet lille fluesnapper. Butikken og cafeen i fyret åbnede, så de lækkersultne kunne forlyste sig med varme kanel-bullar.

Ved 10-tiden rykkede vi til Kola-bakken. Da vi nærmede os P-pladsen var en stor sammenstimling lige ved at gå i opløsning. Der havde lige været nøddekrige i buskadset, formodentlig de samme tre fugle som vi efterfølgende flere gange så flyve over og omkring bakken. Fra bakken var der denne morgen rørhøge, hvepsevåge, musvåge, steppehøg – og selvfølgelig stadig spurvehøge. En lille flok lille korsnæb blandede sig i småfugle-trækket.

Efter 1½ time flyttede vi atter – denne gang til lynghede-området Ljungen. Her bød rovfugletrækket på dværgfalk, rørhøg, rød glente, musvåge, hvepsevåge, vandrefalk og fiskeørn. Ind imellem kom også gæs og et par trane-flokke forbi, og et par misteldrosler fouragerede på heden. Efter nogle timer forsøgte vi igen kortvarigt at opsøge lykken ved at krydse ad småvejene ind i landet, men vi besluttede ret hurtigt i stedet igen at prøve Foteviken som afslutning på dagen i felten. Lige før vi ankom dertil, standsede førerbilen med Klaus op ved en mark. På den modsatte side af marken sad tre falke i et træ – tårnfalk, dværgfalk og formodentlig en juvenil aftenfalk. De forsvandt hurtigt, da vi steg ud af bilerne, så bestemmelsen af den sidstnævnte var genstand for nogen diskussion – og aftenens undervisning fra Klaus kom derfor til bl.a. at handle om aftenfalk.

Søndag var der omslag i vejret – med lidt flere skyer på himlen. Småfugletrækket var stadig i gang fra morgenstunden, men nu i højere grad præget af flokke af grønsiskener, selv om piberne og vipstjerterne også stadig var der. Vi startede dagen helt ude på Nappen – om ikke andet for at vi førstegangsgæster også fik set spidsen. Lidt ænder og vadefugle blev noteret, men der var ikke meget gang i rovfuglene. Efter kort tid gik vi igen indtil fyret, uden at det dog gjorde den store forskel. Ringmærkningen var stadig i gang og fremviste bl.a. rødstjert.

Igen gik rygterne om skrigeørn måske på vej, så det og vejret taget i betragtning var der midt formiddag afgang til Ljungen, hvor der denne gang var bedre plads til opstilling i forreste linje. Ljungen bød denne dag på steppehøg, et par blå kærhøge, rørhøge, vandrefalk, en del hvepsevåger og fiskeørn. Hvor unge rovfugle havde domineret de første dage, var der til nogen undren for Klaus en del adulte fugle imellem søndagens observationer. Efter tre lange dage var det tydeligt, at der var lidt mathed i gruppen og mere hyggesnak end de første dage. Et par alliker med tydelige halsbånd gav anledning til en snak om forskellen på dem og “rigtige halsbåndsalliker”.

Vi østjyder havde jo langt hjem og var nødt til at tage afsted midt på eftermiddagen, men skrigeørnen var stadig ikke dukket op, og ingen kunne jo lade de andre få et hit uden selv at være med. Så de sidste biler måtte køre fra Ljungen samtidigt. Dog havde Klaus fundet anden kørelejlighed hjem og kunne derfor blive. Skrigeørnen dukkede dog heller ikke op resten af dagen. Til gengæld blev der næste dag meldt om blå glente.

Manglende skrigeørn og blå glente til trods. Det var en vellykket og lærerig tur som absolut kan anbefales, skulle der komme en gentagelse. Stor tak til Klaus for gavmildt at dele ud af sin store viden, til Inger for arbejdet med at arrangere turen og til hele gruppen for hyggeligt samvær. Billeder fra turen kan ses her.

Dette indlæg blev udgivet i Arrangementer, Kurser. Bogmærk permalinket.