Rapport fra Gråkragetur til Alrø, Horskær og Splidholm

Vejret var virkeligt flot og mon ikke alle 33 deltagere derfor så frem til en dejlig tur ved Horsens Fjord?

Gråkrager ved Alrø Egehoved.
Foto: Else Oltmann

Mødestedet var parkeringspladsen ved Alrø Egehoved, hvor vi mødtes kl. 10.00 og startede med at gå langs stranden ud til vestenden af øen for at se om der skulle være lidt fugle på vandet, eller om der skulle stå lidt på sandbanken eller det lave vand ud for kysten.

På vandet var der Ederfugle, Sølvmåger, Hættemåger og Skarv, og på sandbanken stod der Strandskader, Fiskehejre, og en lille flok Almindelige Ryler. Et nærmere eftersyn af nogle træer ovre på den modsatte bred afslørede 2 voksne Havørne.
Senere dukkede to Stenvendere op på sandbanken, og en Lille Kobbersneppe vadede rundt på det lave vand.

Fiskehejrer.
Foto: Else Oltmann

Vi gik nu tilbage til bilerne og kørte mod Strevelshoved, dog med stop i svinget hvor vejen fra Alrø Egehoved drejer væk fra fjorden. I krogen her lå der Pibeænder, der lå Knopsvaner, masser af måger og der gik Rødben og nogle Storspover rundt.

Ved Strevelshoved var det allerede blevet tid til frokost, men der blev da også tid til en del fuglekiggeri, og på Amstrup Red kunne vi således se en del Ederfugle, Hvinænder, nogle Toppede Skalleslugere og en enkelt Hvidklire fløj lidt rundt.

Pludselig var der igen en der råbte Havørn, og sikket syn der nu mødte os. Ikke alene kom en Havørn flyvende tæt forbi os, den var også ledsaget af en Vandrefalk, som moppede den lidt. Vandrefalken blev dog hurtigt træt af legen og forsvandt hurtigt østover.

Havørn og Vandrefalk.
Foto. Else Oltmann

Sortstrubet Bynkefugl.
Foto: Else Oltmann

Også Musvåger så vi flere af, og der blev noteret både rørsanger, rørspurv og en anden småfugl voldte lidt kvaler med bestemmelsen. Heldigvis var den så venlig at lade sig se flere længere perioder, og kunne endelig bestemmes til at være Sortstrubet Bynkefugl.

Vi satte nu næserne mod dæmningen, med stop ved Alrø Poldkrog og Polderne, hvor der lå mange Grågæs. Der var en del Storspover og mange Stære. Desværre var modlyset også ret kraftigt, og det var derfor svært at skelne arterne, men også en del Viber holdt til her. Også her blev der set Havørn idet der sad to ude på en af Polderne, og nogle så også en overflyvende Fiskeørn.

Storspover ved Alrø Poldkrog.
Foto: Else Oltmann

Da tiden var ret fremskreden, og vi var mange biler, blev det besluttet ikke at køre ud på Gyllingnæs ved Lerdrup Bugt, men fortsætte direkte til Horskær.
Efter en tur ad de små veje på Gyllingnæs kom alle efterhånden frem til mødestedet, nogle blev dog hægtet at undervejs og måtte lige have en vejledning via telefonen før de fandt det rette sted. Undervejs blev det også klart at der vist lige var sat Fasaner ud, idet der langs vejene var rigtigt mange af dem der fløj lidt forvildede rundt.
Ved Horskær gik vi ad markvejen ned til vandet. Det var nu ikke det store udbud af fugle der var her, men til gengæld vrimlede det med Fasaner, som næsten konstant fløj op fra rørskoven nærmest de dyrkede marker. Nogle Toppede Skalleslugere blev det dog til og to Sæler kunne ses ud for kysten. Desuden kom endnu en Havørn over.

Havørn over Horskær.
Foto: Else Oltmann

Sidste stop på turen blev derefter oppe ved Splidholm, også her var der ikke det store rent fuglemæssigt. Der var mange Sølvmåger og Hættemåger på vandet, igen nogle Toppede Skalleslugere, et par toppede Lappedykkere og en enkelt Hvidklire kom forbi.

Hvidklire ved Splidholm.
Foto: else Oltmann

På hele turen var vejret utroligt flot og især ved Horskær og Splidholm, hvor vi var i læ for vinden var temperaturerne næsten sommerlige og jeg tror alle nød vejret i fulde drag på en dag hvor det ikke skortede på Havørne. I alt 7 blev observeret, nogle var dog formodentlig gengangere.

Jeg fik noteret følgende arter: Toppet Lappedykker, Skarv, Fiskehejre, Knopsvane, Pibeand, Ederfugl, Hvinand, Toppet Skallesluger, Havørn, Musvåge, Fiskeørn, Vandrefalk, Vibe, Strandskade, Stenvender, Alm. Ryle, Rødben, Hvidklire, Lille Kobbersneppe, Storspove, Sølvmåge, Svartbag, Hættemåge, Sortstrubet Bynkefugl, Rørsanger, Råge, Gråkrage, Stær, Tornirisk, Rørspurv og Spættet Sæl. Som sædvanlig er der sikkert også en del jeg ikke har fået noteret.

Afslutning ved Splidholm.
Foto: Else Oltmann

Dette indlæg blev udgivet i Gråkragerne. Bogmærk permalinket.