Rapport fra Gråkragetur til Klostermølle, Klosterkær, Emborg Odde og Mossø

Kl. 10.00 mødtes de 23 deltagere ved Madpakkehuset ved Klostermølle, hvor vi startede dagen med rundstykker.

Herfra gik turen ned til fugletårnet ved Klostermølle til lyden af en Spætmejse. På engen ved fugletårnet gik der ikke længe før en Isfugl blev spottet, og en Fiskehejre sad i et træ ovre på Klosterkær. På åen lå en del Gråænder, og senere dukkede to Lille Lappedykker op.
Om der var en eller to Isfugle blev vi aldrig helt klar over. Nogle gange blev den set siddende i et træ et stykke nede ad åen, andre gange blev den set lidt oppe ad åen, ligeledes siddende i et træ. Vi så den dog aldrig flyve forbi, så om der var en eller to må forblive uafklaret.

Der spejdes efter Isfugl.
Foto: Ole Jensen

Ned til søen skulle vi da også. Desværre var stien derned så sumpet at e n del måtte opgive at passere de mest sumpede områder. Fortroppen nede ved søen nåede til gengæld lige at se en Rød Glente over skoven på nordsiden af søen, og på selve søen sås Toppede Lappedykkere, Grågæs, Troldænder, Pibeænder, Knopsvaner, Pibeænder og en musvåge kom over.

Efter igen at have tilsluttet os de tilbageblivende gik turen nu ad stien langs Gudenåen mod Klosterkær. Undervejs så vi en lille flok Gråsisken og Grønsisken, der blev set Kvækerfinker, Musvit og Blåmejse og en Ravn blev hørt og set over skoven. En enkelt Fuglekonge var så venlig at underholde os et stykke tid ganske tæt på hvor vi stod.

Klosterkær var derimod stort set tom for fugle, og snart gik det tilbage mod parkeringspladsen, bilerne og frokosten.

Efter vel overstået frokost kørte vi om til Emborg Odde på nordsiden af Mossø, hvor vi parkerede ved Øm Kloster op gik op hvor vi havde udsyn over søen. Også her var der Troldænder og Hvinænder, desuden var der en flok Toppede Skalleslugere og snart blev der sagt Havørn. Alle var nu opmærksomme, men ingen kunne se nogen Havørn, så oplysningen blev efterhånden anset for værende ikke helt pålidelig. Efter længere tids venten lettede ørnen dog igen for at sætte sig på jorden et sted den var nemmere at se, og observationen kunne nu heldigvis bekræftes.

Efter at have betragtet den flotte fugl en tid gik vi tilbage mod bilerne, og blev undervejs overfløjet af en flok Lille Korsnæb, som både lod sig høre og se.

Fra Emborg Odde kørte vi videre mod turens sidste stop ved parkeringspladsen på Vædebrovej. På søen var der endnu en gang forskellige ænder og måger, og en flok Viber fløj over. Vi var nu så heldige at Havørnen kom flyvende, formodentlig samme fugl som vi så ved Emborg Odde. Ørnen valgte at slå sig ned i en lille gruppe træer på sydsiden af søen, hvor den først gjorde ihærdigt forsøg på at sætte sig i toppen af en gran. Topskuddet var imidlertid alt for blødt til at holde den store fugl, og efter gentagne forsøg på at holde balancen valgte Havørnen at flytte sig lidt ned i træerne hvor der var bedre støtte.

På marken nedenfor kom 3 Rådyr vandrende, og på en mark lidt derfra stod to Nilgæs.

Her sluttede turen så, men nu var det også ved at være noget blæsende, det småregnede, og det planlagte tidspunkt for afslutning af turen var ved at være nået, så alle kunne nu vende næsen hjemad efter en forhåbentlig god dag ved Mossø.

Det blev til følgende noterede arter: Toppet Lappedykker, Lille Lappedykker, Fiskehejre, Knopsvane, Grågås, Nilgås, Pibeand, Gråand, Troldand, Hvinand, Toppet Skallesluger, Rød Glente, Havørn, Musvåge, Vibe, Svartbag, Hættemåge, Isfugl, Fuglekonge, Musvit, Blåmejse, Spætmejse, Ravn, Gråkrage, Gråsisken, Grønsisken, Lille Korsnæb, Kvækerfinke og Rådyr.

Dette indlæg blev udgivet i Gråkragerne. Bogmærk permalinket.

Skriv en kommentar til siden

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *