Indkaldelse til generalforsamling 2018

Generalforsamlingen afholdes lørdag 24. feb. 2018 i Medborgerhuset Lunden, Sal 3, Vestergade 74, 8600 Silkeborg. Der er parkering på adressen!
GPS 56.165966, 9.534732

I forbindelse med generalforsamlingen vil der være besøg af Naturbutikken.
Program:
Kl. 10.00: Lokalet åbner og der vil være kaffe på kanden og en morgenbasse til de morgenfriske!
Kl. 11.00: Naturbutikken åbner for salg og eftersyn af medbragte varer.
Kl. 11.00 er der desuden travetur rundt om Kalgårds Vig ved Silkeborg Langsø. Her er der noget flot gammel naturskov langs søen, og et godt kig udover langsøens midtbassin. Undervejs fortælles lidt om Naturstyrelsens og kommunens aktiviteter i området. Turen ledes af Peter Lange og varer ca. en time.
Kl. 12.00: Foreningen byder på frokost samt drikkevarer for medlemmerne
Hvis du ønsker at deltage i frokosten (gælder kun for medlemmer af DOF tilknyttet DOF Østjylland), så tilmeld dig til Ole Jensen (ofj@ofj.dk) eller telefon 23290118 – senest lørdag d. 17/2! Frokost samt vand er gratis.

Kl. 13.00: Generalforsamling i lokale 3

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent.

2. Aflæggelse af årsberetning om lokalafdelingens virke v. Ole Bøgh

3. Forelæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse v. Ole Jensen

4. Forelæggelse af budget for indeværende år til godkendelse v. Ole Jensen

5. Behandling af indkomne forslag.
Ingen forslag modtaget.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

  • Bestyrelsesmedlemmer.  På valg: Bjarne Golles, Ole Jensen, Jens Bonde Poulsen, Steen Gert Larsen.
    Bjarne Golles, Ole Jensen, Jens Bonde Poulsen ønsker genvalg. Steen Gert Larsen ønsker ikke genvalg.
    Bestyrelsen foreslår genvalg af Bjarne Golles, Ole Jensen, Jens Bonde Poulsen og nyvalg af Bent Birk Kristensen
  • B. Suppleanter. På valg: Henning Ettrup, Arne Højgaard, Inger F. Jensen, Bent Birk Kristensen.
    Alle ønsker genvalg.

7. Valg af medlemmer til DOF’s repræsentantskab.
Valg til repræsentantskabet foretaget kun i ulige år, og bortfalder derfor.

8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
På valg: Peter Thomsen (revisor) og Jørgen Jørgensen (revisorsuppleant).

9. Eventuelt.

om ”A.S.I.O” – hvad er det??

Som afslutning på årets generalforsamling fortæller Peter Thomsen den usædvanlige historie om ASIO – et portræt i billeder af en glemt gruppe galninge der,  i bogstaveligste forstand, fandt nye veje på udenlandske lokaliteter for 40-50 år siden.

En opsamling og en opfordring

Fortællingen er en munter, selvforherligende beskrivelse af gruppens aktiviteter, der førte til både artikler, bøger, grupperejser og som har sat sig spor helt frem til i dag.

Anledningen til indlægget er desværre nok så sørgelig.
Flere af ASIO’s medlemmer er gået bort og med dem er også forsvundet interessante oplysninger og fotografier, der kan vise udviklingen på fuglebestanden og forskellige lokaliteter.

Så spørgsmålet er: Hvad skal der ske med dine bøger, værdifulde notater og billeder, når horisonten ikke længere er i kikkerten …….

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed, hvor lokalbestyrelsen og medlemmer af foreningens repræsentantskab (DOF’s øverste myndighed, hvor DOF-Østjylland har 4 pladser) vælges af de fremmødte medlemmer. Endvidere fremlægger formanden beretning for året der gik, og regnskab og budget fremlægges til godkendelse. Der er tillige god lejlighed til at stille spørgsmål til bestyrelsen.
Alle er velkomne, men kun medlemmer af DOF tilknyttet DOF-Østjylland har stemmeret.

Bestyrelsen

Dette indlæg blev udgivet i Foreningen. Bogmærk permalinket.