Rapport fra gråkragetur til Lille Vildmose d. 12. november

Også denne gang var der stor tilslutning til turen til Lille Vildmose med 32 deltagere.

Vi mødtes ved Lille Vildmosecentret og startede turen med at gå ud til den nyetablerede Birkesø med det flotte skjul, som dog led af at vinduerne var fuldstændigt duggede til, ikke kunne åbnes og derfor var næsten umulige at se igennem. Vi endte derfor med at stå udenfor skjulet for at kunne overskue søen.

Et udvalg af deltagerne med Birkesø.
Foto: Else Oltmann

Som de fleste andre nyetablerede/genoprettede søer var der her et rigt fugleliv med masser af ænder og en stor flok hjejler der konstant fløj frem og tilbage over søen. Der var masser af pibeænder, der var troldænder, taffelænder, krikænder og spidsænder. Desuden stod en sølvhejre henne i den modsatte ende af søen, og en lille skallesluger hun lå ude på vandet. Nogle store kobbersnepper gik også rundt derude, og også et par sortklirer blev spottet.

Birkesø med hjejleflok.
Foto: Else Oltmann

En stor tornskade sad i toppen af et træ lidt fra bredden, og snart kom også et par havørne forbi, hvoraf den ene i længere tid slog sig ned i et træ, vel ovre i nærheden af Toftesø.

En tårnfalk musene ude over engområderne omkring søen og endelig kom en blå kærhøg flyvende ind over arealet.

Tiden gik, og snart gik vi også tilbage til centret, hvor det nu var blevet tid til frokost, dog afbrudt af en flok kvækerfinker, nogle gulspurve, spætmejse og vindrosler.

Stop på Grønvej.
Foto: Else Oltmann

Efter frokosten kørte vi nordpå i mosen ad Grønvej, hvor vi gjorde holdt for at se på en flok Sædgæs lidt ude på markerne. De fleste taigasædgæs, men mon ikke også der var nogle få tundraditto imellem? På markene var der desuden en flok viber og stære, og nogle gråsisken sad i nogle buske. Lidt længere nordpå ad Grønvej fik vi følgeskab af en musvåge, som sad på en pæl i vejsiden. Vi stoppede ud for den, men det var alligevel for meget, så den lettede og flyttede sig 3 pæle længere op ad vejen, vi kørte op til den og stoppede, hvorefter den igen flyttede sig 3 pæle. Dette gentog sig 4-5 gange, hvorefter den endelig returnerede ned ad vejen.

Foto: Else Oltmann

Fra Grønvej kørte vi om til P-pladsen ved Rovfugletårnet på Ny Høstemarkvej. Herfra gik vi ad den glatte plankesti ud til tårnet for at se efter kongeørne. Der syntes dog at være ret fugletomt, men efter nogen tid var der dog en der så noget ovre i et træ på den modsatte side af lysningen, og med teleskoperne rettet imod stedet kunne det da også identificeres til at være kongeørn.

Også en grønspætte blev set, og desuden lidt forskellige småfugle, især på vejen retur til bilerne.

Kongeørn.
Foto: Else Oltmann

Næste mål var nu Høstemarkstårnet, men først stoppede vi på Hegnsvej hvorfra vi havde udsigt til et par elge, som gik og fouragerede i buskadset mellem de vandfyldte gravefelter. Det meste af tiden gik de dog lidt skjult i vegetationen så kun hovederne kun ses. Endelig kom de dog frem og kunne betragtes i deres helhed.

Elg.
Foto: Else Oltmann

Ved Høstemarktårnet blev den største begivenhed de betydelige flokke af gæs der gik på markerne. Her var masser af grågæs, en stor flok bramgæs, masser af blisgæs og en del canadagæs. Desuden var der en hel del canadagæs, og lidt længere sydpå en lille flok sangsvaner.

Det var nu tid til afsted og turen gik herefter hjemad, med et kort blik på de mange sangsvaner der gik på en mark syd for Birkesøvej, de var allerede spottet om formiddagen på turen inden vi kom til Vildmosecentret, og de blev således både det første og sidste vi så på turen.

Artslisten denne gang blev: Gråstrubet Lappedykker, Sølvhejre, Fiskehejre, Sangsvane, Sædgås, Blisgås, Grågås, Canadagås, Bramgås, Pibeand, Krikand, Gråand, Spidsand, Taffeland, Troldand, Lille Skallesluger, Havørn, Blå Kærhøg, Spurvehøg, Musvåge, Kongeørn, Tårnfalk, Hjejle, Vibe, Almindelig Ryle, Dobbeltbekkasin, Stor Kobbersneppe, Sortklire, Hættemåge, Stormmåge, Sølvmåge, Grønspætte, Stor Flagspætte, Sanglærke, Engpiber, Gærdesmutte, Rødhals, Solsort, Sjagger, Vindrossel, Halemejse, Blåmejse, Spætmejse, Stor Tornskade, Skovskade, Husskade, Råge, Gråkrage, Ravn, Stær, Bogfinke, Kvækerfinke, Stillits, Grønsisken, Bjergirisk, Dompap og Gulspurv.

Dette indlæg blev udgivet i Gråkragerne. Bogmærk permalinket.