Indkaldelse til Generalforsamling

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Dansk Ornitologisk Forenings lokalafdeling i Østjylland.
Generalforsamlingen afholdes lørdag 23. feb. 2018 i Bio-X Natur lokalet på Naturhistorisk Museum, indgang 140, Ole Worms Allé 140. GPS: 56.167114, 10.202275.
I forbindelse med generalforsamlingen vil der være besøg af Naturbutikken.

Program:
Kl. 10.00: Lokalet åbner og der vil være kaffe på kanden og en morgenbasse til de morgenfriske!
Kl. 11.00: Naturbutikken åbner for salg og eftersyn af medbragte varer.
Kl. 11.00 er der desuden mulighed for en travetur rundt i universitetsparken. Måske er det dig der i år finder en sjælden måge i parkens søer?
Kl. 12.00: Foreningen byder på frokost samt drikkevarer for medlemmerne
Hvis du ønsker at deltage i frokosten (gælder kun for medlemmer af DOF tilknyttet DOF Østjylland), så tilmeld dig til Ole Jensen, e-maiL: ofj(a)ofj.dk, eller telefon 23290118 – senest lørdag d. 16/2! Frokost samt drikkevarer er gratis.

Kl. 13.00: Generalforsamling i Bio-X Natur lokalet
Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent.
 2. Aflæggelse af årsberetning om lokalafdelingens virke v. Ole Bøgh Vinther
 3. Forelæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse v. Ole Jensen
 4. Forelæggelse af budget for indeværende år til godkendelse v. Ole Jensen
 5. Behandling af indkomne forslag. Forslag sendes til lokalforeningens formand Ole Bøgh Vinther (klik for mail) senest 2. februar 2018, og offentliggøres efterfølgende her på siden.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
  A. Bestyrelsesmedlemmer
  På valg: Peter Lange, Poul Mogensen (ønsker ikke genvalg), Lotte Skjærbæk, Kurt Strebel (ønsker ikke genvalg, men opstiller som suppleant) og Ole Bøgh Vinther.
  Alle bestyrelsesmedlemmer vælges for en to-årig periode.
  Desuden har Bjarne Golles ønsket at udtræde af bestyrelsen, og der skal derfor vælges en afløser for Bjarne for en et-årig periode.
  B. Suppleanter
  På valg: Henning Ettrup, Arne Højgaard, Simon Iversen, Inger F. Jensen (ønsker ikke genvalg) og Steen Gert Larsen
 7. Valg af medlemmer til DOF’s repræsentantskab.
  På valg: Bjarne Golles, Ole Jensen, Ole Bøgh Vinther og Andreas Winding (ønsker ikke genvalg på grund af valg til DOF’s hovedbestyrelse).
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
  På valg: Peter Thomsen (revisor) og Jørgen Jørgensen (revisorsuppleant).
 9. Eventuelt.

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed, hvor lokalbestyrelsen og medlemmer af foreningens repræsentantskab (DOF’s øverste myndighed, hvor DOF-Østjylland har 4 pladser) vælges af de fremmødte medlemmer. Endvidere fremlægger formanden beretning for året der gik, og regnskab og budget fremlægges til godkendelse. Der er tillige god lejlighed til at stille spørgsmål til bestyrelsen.
Alle er velkomne, men kun medlemmer af DOF tilknyttet DOF-Østjylland har stemmeret.

Bestyrelsen

Dette indlæg blev udgivet i Foreningen. Bogmærk permalinket.