Rapport fra Gråkragetur til Sødring, Udbyhøj Nord og Mellerup tirsdag d. 15. januar 2019

Imponerende at 23 deltagere var mødt frem kl. 10.00 på denne dag med småregn, dis og noget begrænset sigtbarhed, men det var alligevel hvad vi startede med ved Skallehusene ved Sødring Strand. Det noget dårlige vejr satte sig til gengæld sine spor i en lidt begrænset artliste.

Ved Skallehusene var det mest Gråænder og Storspover der var at se, begge arter var der så til gengæld også mange af. Desuden var der lidt Strandskader og en flok Ryler, som ikke kunne bestemmes nærmere. En enkelt havde også set en Havørn gå ned på den modsatte side af mundingen af Randers Fjord.

Fra Skallehusene kørte vi videre til skydebanen ved Sødring Kær. Også her var vandet lidt af en udfordring, idet engene var så våde at det var lidt svært at komme ud til stranden, og kun lykkedes for de der havde gummistøvler på.

Her så vi en lille flok Gråsisken, nogle få Lysbugede Knortegæs, nogle Spættede Sæler og en Havørn kom også forbi her, og var så venlig at sætte sig så den var synlig, om end den fortabte sig lidt i disen. Der blev også meldt Gul Vipstjert, men den burde jo egentlig være i Afrika!

Videre gik det nu til Udbyhøj Nord, hvor vi startede med frokost i det flotte madpakkehus ved lystbådehavnen. Herfra havde vi udsigt til Ederfugle, Hvinænder, Pibeænder og nogle Spidsænder. Desuden kom en Odder svømmende forbi ganske tæt på i et af havnebassinerne.

Næste og sidste stop på turen blev Mellerup lystbådehavn. Der var dog ikke ret mange fugle på fjorden, men nogle få Hvinænder, Gråænder og Skarv kunne det blive til, og lidt længere ude kunne skimtes en flok Pibeænder.

Den korte artsliste: Fiskehejre, Skarv, Lysbuget Knortegås, Spidsand, Pibeand, Gråand, Ederfugl, Hvinand, Havørn, Musvåge, Strandskade, Ryle sp., Storspove, Gul Vipstjert?, Gråsisken, Spættet Sæl, Odder.

Dette indlæg blev udgivet i Gråkragerne. Bogmærk permalinket.