Ugler mod rotter

I Silkeborg Kommune tager man nye og mere miljøvenlige midler i brug i kampen mod rotter!

I slutningen af feb. 2018 blev jeg kontaktet af Silkeborg Kommune, som havde planer om et redekasseprojekt og som ønskede hjælp til opsætning af i alt 35 redekasser til natugle. Kontakten skyldtes, at jeg sammen med en lille gruppe fuglefolk tidligere havde deltaget i et redekasseprojekt for Naturstyrelsen Søhøjlandet. Efterfølgende blev der fra DOF-Østjylland givet tilsagn om, at deltage i projektet og jeg samlede igen en lille gruppe dedikerede lokale fuglefolk til projektet. Gruppen var stort identisk med den gruppe af fuglefolk, som også deltog i redekasseprojektet for NST Søhøjlandet.

Indelukket

Formålet med projektet var, at man i Silkeborg Kommune ønskede at tage nye og mere miljøvenlige midler i brug i kampen mod rotter – nemlig rotternes naturlige fjende, uglen. I løbet af 2018 bliver der sat 35 uglekasser op på udvalgte steder i kommunen. Håbet er, at de vil tiltrække natuglen.

Vi ved, at ugler lever af blandt andet rotter og mus. Derfor prøver vi at fremme bestanden af ugler. I samarbejde med Dansk Ornitologisk Forening sætter vi uglekasser op de steder, hvor der kommer mange mennesker og dermed også er en del affald, fortæller ingeniør i Silkeborg Kommune, Peter Fabrin.

Renseanlæg Søholt
Simon Iversen, Jalmer Nielsen, Erik Balle & Bo Ryge Sørensen

Den 14. nov. 2018 blev den sidste uglekasse opsat. DOF-Østjylland har således sat i alt 35 uglekasser op rundt om i hele kommunen blandt andet ved offentlige badesteder, park- og skovområder, genbrugspladser og renseanlæg. Og ét uglepar er allerede rykket ind i sommerhusområdet Vesterlund i Virklund. Fordi det naturligvis er interessant at få undersøgt om redekasserne vil kunne tiltrække ynglende natugler, vil disse løbende blive overvåget i de kommende år

Uglekasser er blot et af de giftfri midler Silkeborg Kommune gør brug af for at bekæmpe rotter. Kommunen har nemlig en målsætning om at reducere forbruget af gift så meget som muligt. Og man er godt på vej.

Siden 2012 har vi minimeret brugen af gift med 25 procent ved at tage alternative midler i brug. Gift er skidt for både naturen og for de rovdyr og rovfugle, der spiser de forgiftede rotter. Hvert år dør flere rovfugle og rovdyr af forgiftning. Derfor har vi hele tiden øje på nye teknologier og tiltag, vi kan bruge til at bekæmpe rotterne uden brug af gift, siger Peter Fabrin.

Vestre Søbad
Rasteplads ved motorvejen

Uglekasser er blot et af de giftfri midler Silkeborg Kommune gør brug af for at bekæmpe rotter. Kommunen har nemlig en målsætning om at reducere forbruget af gift så meget som muligt. Og man er godt på vej.

Siden 2012 har vi minimeret brugen af gift med 25 procent ved at tage alternative midler i brug. Gift er skidt for både naturen og for de rovdyr og rovfugle, der spiser de forgiftede rotter. Hvert år dør flere rovfugle og rovdyr af forgiftning. Derfor har vi hele tiden øje på nye teknologier og tiltag, vi kan bruge til at bekæmpe rotterne uden brug af gift, siger Peter Fabrin.

Jalmer Nielsen, Preben Bach, Erik Balle & Erik Bisballe

Jeg vil gerne på vegne af DOF-Østjylland sige tak til Erik Balle, Erik Bisballe, Preben Bach, Jalmer Nielsen og Simon Iversen for deres deltagelse i redekasseprojektet.

Også tak til Peter Fabrin fra kommunens Teknik- og Miljøafdeling for det gode samarbejde.

På vegne af DOF-Østjylland

Bo Ryge Sørensen

Tandskov Genbrugsplads
Schouby Sø
Dette indlæg blev udgivet i Projekter. Bogmærk permalinket.