Aktiviteter

En oversigt over de aktiviteter som DOF Østjylland deltager i.

Caretaker
I caretakerprojektet, der er startet i 2003, deltager lokale frivillige DOF-medlemmer i overvågningen af Danmarks vigtigste fuglelokaliteter
Kontaktperson: Peter Lange

DOFbasegruppen
Dofbasegruppen opretter brugere, vedligeholder lokalitetslisten, samt supporterer dofbasens programmører. Har du spørgsmål angående programmet, dets funktioner, observatørlister, lokalitetslister eller andet vedrørende DOFbasen, så tag et kig på hjælpesiden.
Hvis dit spørgsmål ikke er besvaret der, skal du kontakte koordinatoren i din lokalafdeling.
DOF Østjyllands repræsentant i dofbasegruppen er Peter Lange

Naturpolitisk udvalg
Kontaktperson: Svend Møller Jensen

Lokalrapporten
Rapporten giver – som det eneste sted – en samlet oversigt over sidste års mange spændende fugleiagttagelser gjort i Østjylland.
Kontaktperson: Flemming H. Nielsen

Nationalpark
DOF Østjylland deltager i arbejdet med at udvikle ideen om en Nationalpark på Mols.
Kontaktperson: Joy Klein

Punkttællinger af yngle- og vinterfugle
Punkttællingerne er to årlige tællinger at vore almindeligste yngle- og vinterfugle med det formål at overvåge bestandende af disse, og derved få en indikation af hvorledes fuglelivet og naturen i Danmark som helhed har det.
Kontaktperson: Ole Jensen

Slørugle
Sløruglen har vanskelige vilkår i dagens Danmark. Med Projekt Slørugle er udviklingen vendt og i Østjylland har vi etableret en sløruglegruppe med base i Hinnerup, men med hele amtet som vores operationsområde.
Kontaktperson: Peter Hjeds

Statsskovenes brugerråd
Vi deltager i to brugerråd. Læs mere

Stubbe Sø
Bogpeters hytte
Kontaktperson: Peter Lange