Caretaker

I caretakerprojektet, der er startet i 2003, deltager lokale frivillige DOF-medlemmer i overvågningen af Danmarks vigtigste fuglelokaliteter.

Hvert område har sin egen hjemmeside på www.dofbasen.dk/IBA med bl.a. beskrivelse, adgangsforhold m.m. Desuden kort med lokalitetens præcise afgrænsning.

I Østjylland er der udpeget 18 fuglerige områder, der overvåges i projektet.

Ved hvert område arbejder enkeltpersoner eller grupper af frivillige optællere med:

  • fugletællinger (af udvalgte arter) og indtastning af disse på dofbasen
  • lave beskrivelser af lokaliteterne og lægge disse på lokalitetens hjemmeside – se ovenfor
  • arrangere ture og lign. formidling af lokaliteten
  • varetage lokalitetens tarv overfor myndigheder m.fl.

Kom og deltag!

Der er stadig brug for flere deltagere ved de fleste lokaliteter. Kontakt til amtskoordinator Peter Lange

ALLE kan deltage, der kræves ingen forudsætninger – blot tid og lyst til at deltage og være med til at overvåge vores vigtigste fugleområder.
Læs mere om caretakerprojektet på DOFs hjemmeside