Nationalpark på Mols

DOF Østjylland deltager i arbejdet med at udvikle ideen om en Nationalpark på Mols.

Fuglelivet i Nationalpark-pilotprojektområdet

Se de seneste 10 dages indtastninger i dofbasen fra

Pilotprojekt Nationalpark Mols, dec 2004

Oversigt over fugle og fuglelokaliteter i undersøgelsesområdet
Sammenstillet af Peter Lange med bidrag fra Jens P. Lomholt & Lars P. Johansson
Læs mere