Naturpolitisk udvalg

DOF er ankeberettiget organisation i forhold til indgreb i naturbeskyttede områder.

Fredningsudvalgets 4-6 faste medlemmer mødes en gang månedligt, som regel på Sølyst, og gennemser posten fra myndighederne.
Vi rejser også selv sager hvis det er nødvendigt, og som regel efter henvendelse fra medlemmerne.
Oplever du overgreb på vores naturområder og fugleliv, så tøv ikke med at kontakte udvalget.

Kontaktperson: Svend Møller Jensen