BogPeters Hytte ligger midt i Fugleværnsfondens reservat ved Stubbe Sø på det sydlige Djursland, i Nationalpark Mols Bjerge. Huset ligger naturskønt i en lysning i skoven med udsigt til søen.

Huset giver rige muligheder for store naturoplevelser i reservatet og de omliggende skove. Der er opstillet over 100 redekasser i reservatet, samt en bænk med udsigt til et fuglefordringsanlæg. Blandt ynglefugle på reservatet kan nævnes hedelærke, rødstjert, broget fluesnapper, topmejse og rødrygget tornskade.

For at læse mere om fuglelivet og for at finde et kort om området kan du hente Fugleværnsfondens folder (pdf).