Projektpuljen

DOF Østjylland giver tilskud til støtte for projekter i området til gavn for fuglene.

Hvis du en god ide til et projekt, du gerne vil yde en indsats for, har du derfor mulighed for at få dine udgifter, eller en del deraf, dækket af denne pulje.

Projektet skal opfylde følgende kriterier:

 • Tilskud kan søges af DOF-medlemmer bosiddende i lokalafdelingens område.
 • Projekter skal finde sted indenfor lokalafdelingens område.
 • En rapport over projektets forløb forventes leveret til indrykning på foreningens hjemmeside

Eksempler på projekter der kunne tænkes gennemført med støtte fra denne pulje kunne være:

 • Udgivelse af rapport fra en udvalgt fuglelokalitet.
 • Kortlægning af ynglelokaliteter for en udvalgt art, herunder tilskud til kørsel.
 • Gennemførelse af træk- eller ynglefugletællinger på en lokalitet hvortil der kræves særlig transport (f.eks. Anholt eller Hjelm).
 • Anlæggelse eller forbedring af sti til en fuglelokalitet.
 • Opførelse af skjul
 • Opsætning af skilte eller plakater i forbindelse med en fuglelokalitet.
 • Oprensning og bortkørsel af affald fra en fuglelokalitet.
 • Beplantning eller rydning af opvækst.

Der er sikkert mange andre muligheder, men husk at nogle muligvis kan kræve tilladelse fra kommune eller anden myndighed. Lokalbestyrelsen kan evt. være behjælpelig hermed.

Ansøgning skal ske skriftligt og tildeling/afslag meddeles skriftligt. Ansøgning skal indeholde et simpelt budget for det projekt, der søges til. Udbetaling sker på baggrund af bilag for faktiske afholdte udgifter.

Vi vil lægge vægt på at støtte projekter, der indeholder elementer af formidling til offentligheden af fuglene og DOF. Bestyrelsen forbeholder sig ret til at vælge blandt de indsendte ansøgninger og til at afvise alle ansøgninger.

Ansøgning skal ske skriftligt til DOF Østjylland v. Ole Bøgh Vinther, F.G.E. Rostrups Vej 16, 8000 Aarhus C, gerne pr. e-mail: olebvinther@gmail.com