Rapporter

lokalrapporten-2014Lokalrapporten Fugle i Østjylland giver en samlet oversigt over årets mange spændende fugleiagttagelser i lokalafdelingens område.

Oversigt over alle lokalrapporter siden 1972.
Lokalrapporterne fra 1972-1999 er scannede udgaver.


Øvrige rapporter

udgivet af DOF Østjylland.

Fuglelivet i 5 parker i Århus 1998

Resultater fra en undersøgelse sammenstillet af Peter Lange
Rapporten i pdf, scannet version, 1Mb

Pilotprojekt Nationalpark Mols, dec 2004

Oversigt over fugle og fuglelokaliteter i undersøgelsesområdet
Sammenstillet af Peter Lange med bidrag fra Jens P. Lomholt & Lars P. Johansson
Læs mere

Polensturen, maj 2004

Turrapport fra DOF Østjylland’ stortur til Østpolen 24. – 31. maj 2004
Rapporten i pdf, 3,13 Mb