Stortursregler

Bestemmelser vedr. aflysning og afbestilling

Som storture forstås her ture af mindst et døgns varighed eller ture med mindst en overnatning.

Aflysning
DOF Østjylland forbeholder sig ret til at aflyse turen, i tilfælde af meget lav deltagertilmelding, eller hvis uventede begivenheder på turmålet, f.eks. af sikkerhedsmæssig karakter, vanskeliggør turen i væsentlig grad. Aflysning vil blive meddelt senest 30 dage før planlagt afrejse. Aflysning af andre årsager, f.eks. problemer med sikkerheden på rejsen eller turmålet, kan ske med kortere varsel. I tilfælde af at vi som rejsearrangør må aflyse rejsen vil evt. indbetalte beløb blive tilbagebetalt. Evt. indbetalte beløb vil blive tilbagebetalt.

Afbestilling (pr. person)

  1. Afbestilling mere end 60 dage før afrejsen: Ved skriftlig afbestilling til DOF Østjylland eller turlederne tilbagebetales det indbetalte beløb med fradrag af 50 kr. til administration.
  2. afbestilling fra 60 til 30 dage før afrejse: Ved skriftlig afbestilling til DOF Østjylland eller turlederne tilbagebetales det indbetalte beløb fratrukket depositum.
  3. afbestilling mindre end 30 dage før afrejsen: Ingen tilbagebetaling.

Afbestillingsforsikring
Denne forsikring indgår ikke i turprisen. DOF Østjylland anbefaler deltagere at tegne en afbestillingsforsikring. En del typer af f.eks. familieforsikringer indeholder en afbestillingsforsikring, der træder i kraft f.eks. i tilfælde af sygdom. Henvendelse herom skal ske til eget forsikringsselskab.

Lokalbestyrelsen/DOF Østjylland