Artslisten omfatter alle arter og racer truffet i Århus til og med 2000. Listen ajourføres i takt med udgivelsen af lokalrapporten “Fugle i Århus”. Listen omtaler kun fund godkendt af SU. For alle arter, hvor der t.o.m. 2000 foreligger 10 fund eller mindre, er alle fund listet.

Samlet er der i Århus truffet 322 arter til og med 2000 mod 435 på landsplan. Fra 2001 foreligger der i Århus fund af Kuhls Skråpe, Triel (fund fra Anholt er godkendt af SU), Steppeørn samt Korttået Lærke, som alle skal godkendes af SU, før de kan medtages på listen. Endvidere er i 2001 fund af Tundrasædgås, samt Sortbuget Knortegås, hvor sidstnævnte ligeledes skal godkendes af SU, før det kan medtages på listen over fugle i Århus.

Fra 1999 til 2000 er følgende arter tilføjet til amtets artsliste: Dværghejre, Blåvinget And, Halsbåndstroldand, Stribet Ryle, Mellemflagspætte og Krognæb. Desuden er en række ældre fund fra Naturhistorisk Museum Skindsamling blevet godkendt af SU, hvilket øger antal af fund for eks. Jagtfalk, Lille Stormsvale, Thorshane.

Gråsisken er indtil videre stadig kun medtaget som een art. BOURC, som det danske Sjældenhedsudvalg følger, har opdelt denne i to selvstændige artsgrupper. SU har dog endnu ikke officielt meddelt dette for den danske liste.

Fra Århus er der 4 arter fra den danske liste, der alene er truffet her i amtet, nemlig Lille Sultanhøne, Gulnæbbet Gøg, Isabella Tornskade og Vandredrossel.

De største “huller” i den århusianske artsliste forekommer at være Amerikansk Krikand, Stylteløber, Hvidskægget Terne, Fyrremejse, Rosenbrystet Tornskade og Sibirisk Gransanger, såfremt ovenfor nævnte fund fra 2001 godkendes af SU.

Listen er udarbejdet af Jørgen S. Christensen, og senest ajourført januar 2002. Listen indeholder kun A,B,C – arter. Se DK-listen på netfugl.dk

AKTUEL ARTSLISTE
00020 Rødstrubet Lom Gavia stellata (Red-throated Diver)
00030 Sortstrubet Lom Gavia artica artica (Black-throated Diver)
00040 Islom Gavia immer (Great Northern Diver)
00050 Hvidnæbbet Lom Gavia adamsii (White-billed Diver)
00070 Lille Lappedykker Tachybaptus ruficollis ruficollis (Little Grebe)
00090 Toppet Lappedykker Podiceps cristatus cristatus (Great Crested Grebe)
00100 Gråstrubet Lappedykker Podiceps grisena grisena (Red-necked Grebe)
00110 Nordisk Lappedykker Podiceps auritus auritus (Slavonian Grebe)
00120 Sorthalset Lappedykker Podiceps nigricollis nigricollis (Black-necked Grebe)
00220 Mallemuk Fulmarus glacialis glacialis (Fulmar)
00430 Sodfarvet Skråpe Puffinus griseus (Sooty Shearwater)
00460 Almindelig Skråpe Puffinus puffinus (Manx Shearwater)
Samlet 8 fund af 8 fugle; 1 ex 25. juli 1970 Århus Bugt, 1 ex 21. januar 1989 ved Anholt, 1 trk 5. September 1990 Kysing Næs, 1 ex 9. November 1991 Fornæs, 1 trk 3. maj 1992 set fra skib mellem Hou – Sælvig, 1 mod vest 15. juni 1993 Horsens Fjord ved Alrø, 1 SØ 4. juli 1993 Kysing Næs, 1 S 30. august 1999 Fornæs
00520 Lille Stormsvale Hydrobates pelagicus (Storm Petrel)
Tre fund af tre fugle; 1 ad 3. november 1950 v/ Århus, 1 trk 23. September 1990 Kysing Næs, 1 trk 15. november 1997 Fornæs.
00550 Stor Stormsvale Oceanodroma leucorhoa leucorhoa (Leach’s Petrel)
00710 Sule Morus bassanus (Gannet)
00720 Skarv Phalacrocorax carbo carbo/sinensis (Cormorant)
To racer optræder almindeligt i Danmark; og i Århus. 00721 Storskarv P. c.carbo (Cormorant) er en almindelig vintergæst i danske farvande fra Norge og måske det nordlige Rusland. 00722 Mellemskarv P. c. sinensis(Continental Cormorant); den danske, central- og sydeuropæiske ynglefugl.
00800 Topskarv Phalacrocrax aristotelis aristotelis (Shag)
Et enkelt fund; 1 adult 15. December 1986 fra Moesgaard Strand.
00950 Rørdrum Botaurus stellaris stellaris (Common Bittern)
  Dværghejre Ixobrychus minutus minutus (Little Bittern)
1 2k februar 1972 Grund Fjord. Fundet død på isen.
01040 Nathejre Nycticorax nycticorax nycticorax (Night Heron)
Fire fund af fire fugle; 1 ad. han 1. august 1925 Svanesøen, Skanderborg, 1 ad. 23-24. maj 1972 Ry Møllesø, 13-27. januar 1988 1 2K Fannerup Dambrug på Djursland, 1 3K+ 3.-4. maj 1998 Gudenåparken ved Randers.
01190 Silkehejre Egretta garzetta garzetts (Little Egret)
Fem fund af fem fugle; 1 rst 25.-27. maj 1970 Norsminde Fjord, 1 rst 15. December 1994 Udbyhøj/Søledet, 1 rst 28. juni til 27. juli 1996 Romalt Enge, 1 ad rst 17. juni 1997 Norsminde Fjord, 1 rst 24-25. oktober 1997 Kalø Vig.
01210 Sølvhejre Egretta alba alba (Great White Egret)
To fund; 1 rst 22. juni 1992 Norsminde Fjord, 1 rst fra 18. August til 13. September 1998 Bjerregrav Mose.
01220 Fiskehejre Ardea cinerea cinerea (Grey Heron)
01240 Purpurhejre Ardea purpurea purpurea (Purple Heron)
Et enkelt fund; 1 ex ca. 1890 ved Frijsenborg, Hammel.
01310 Sort Stork Ciconia nigra (Black Stork)
01340 Hvid Stork Ciconia ciconia ciconia (White Stork)
01360 Sort Ibis Platalea falcinellus falcinellus (Glossy Ibis)
Tre fund af syv fugle; 1 7. august 1926 Ryå, 5 21. oktober 1929 Brandby, Samsø og 1 rst 29-30. oktober 1994 Tjæreby Enge.
01440 Skestork Platalea leucorodia leucorodia (Spoonbill)
Seks fund af syv fugle; 1 26. maj 1970 Norsminde Fjord, 1 7. April 1974 Norsminde Fjord, 1 ad. 16.-20. juni 1990 Stavns Fjord, 2 2.maj 1995 Brabrand Sø, 1 rst 18. September 1995 Kongsgårde, Helgenæs, 1 2k Ø 4. maj Gjerrild Nordstrand.
01520 Knopsvane Cygnus olor (Mute Swan)
01530 Pibesvane Cygnus columbianus bewickii (Bewick’s Swan)
01540 Sangsvane Cygnus columbianus – (Bewick’s Swan)
01570 Sædgås Anser fabilis fabilis (Taiga Bean Goose)
Racen Tundrasædgås A.f.rossicus (Tundra Bean Goose) er til og med 2000 ikke truffet i Århus, dog foreligger der som nævnt flere fund fra december 2001.
01580 Kortnæbbet Gås Anser brachyrhynchus (Pink-footed Goose)
01590 Blisgås Anser albifrons albifrons (White-fronted Goose)
Den grønlandske race; Grønlandsk Blisgås A.a.flavirostris (Greenland White-fronted Goose) er tilsyneladende truffet ved Randers Fjord. Der haves dog ikke pt. data på dette fund.
01600 Dværggås Anser erypthropus (Lesser White-fronted Goose)
Der foreligger nogle ældre fund af fugle (skudt under jagt) fra Randers Fjord (Olsen 1992). Der haves pt. ingen nøjagtige data på disse fund.
01610 Grågås Anser anser anser (Greylag Goose)
01660 Canadagås Branta canadensis canadensis (Canada Goose)
01670 Bramgås Branta leucopsis (Barnacle Goose)
01680 Knortegås Branta bernicla – (Brent Goose)
Tre velkendte racer, hvor de kun to er truffet i Århus i form af 01682 Lysbuget Knortegås B.b.hrota (Pale-bellied Brent Goose) og 01683 Mørkbuget Knortegås B.b.bernicla (Dark-bellied Brent Goose).
Sortbuget Knortegås B.b.nigricans (Balck Brent) er til og med 2000 endnu ikke truffet i Århus. Der foreligger dog et fund fra Samsø i 2001, som skal godkendes af SU før det medtages på listen.
01690 Rødhalset Gås Branta ruficollis (Red-breasted Goose)
Et enkelt fund tilbage fra 11. november 1894 ved Venning ved Randers.
01700 Nilgås Alopochen aegyptiacus (Egyptian Goose)
Fem fund af fem til syv fugle; 1 rst 22. juni + 18. August 1996 Grenå Enge, 1 rst fra 15. September til 27. oktober 1996 Grenå Enge, 2 rst 6. marts 1997 Grenå By, 2 rst 12. April 1997 Brabrand Sø.
01710 Rustand Tardorna ferruginea (Ruddy Shelduck)
Et enkelt fund fra 30. August 1952 af adult hun ved Udbyhøj, Randers Fjord. Fuglen står i dag på Naturhistorisk Museum i Århus. Der er en række fund fra amtet i øvrigt, men ingen af disse regnes pt. for spontane.
01730 Gravand Tardorna tadorna (Shelduck)
01790 Pibeand Anas penelope (Wigeon)
01820 Knarand Anas strepera (Gadwall)
01840 Krikand Anas crecca crecca (Teal)
Den amerikanske fætter Amerikansk Krikand A.carolinensis (Green-winged Teal), der fornylig udgik af SU-listen og senest har opnået artstatus jnvf. BOURC, er endnu ikke truffet i Århus.
01860 Gråand Anas platyrhunchos platyrhunchos (Mallard)
01890 Spidsand Anas acuta acuta (Pintail)
01910 Atlingand Anas querquedula (Garganey)
  Blåvinget And Anas discors (Blue-winged Teal)
1 han skudt september 1982 Randers Fjord
01940 Skeand Anas clypeata (Shoveler)
01960 Rødhovedet And Netta rufina (Red-crested Pochard)
Otte fund af 10 fugle; 1 rst 26. april-9. maj 1969 Norsminde Fjord, 1 han 18. juni 1970 Norsminde Fjord, 1 han rst 17. april 1983 Dystrup/Ramten Sø, 4 rst (2 han+2 hun) 1. marts 1985 Grenå Havn, 1 han 3. + 5. januar 1997 Dania Saltværk v/Mariager Fjord + 11. januar 1997 i selve Mariager Fjord, 1 han rst 31. marts + 12. April 1997 Torup Sø, 1 1k 14. november 1999 Alrø Poldkrog.
Drejer sig formentlig om undslupne fugle i langt de fleste tilfælde.
01980 Taffeland Aythya ferina (Pochard)
02000 Halsbåndstroldand Aythya collaris (Ring-necked Duck)
1 ad han rst 13.-16. april 2000 i vandhul ved Mollerup, mellem Århus og Silkeborg.
02030 Troldand Aythya fuligula (Tufted Duck)
02040 Bjergand Aythya marila marila (Scaup)
02060 Ederfugl Somateria mollissima mollissima (Common Eider)
02070 Kongeederfugl Somateria spectabilis (King Eider)
02080 Stellersand Polysticta stelleri (Steller’s Eider)
Et enkelt anerkendt fund; 1 adult hun 12-14. juni 1990 Hanepold, Stavns Fjord. Fund fra Fornæs anerkendes ikke længere af SU.
02120 Havlit Clangula hyemalis (Long-tailed Duck)
02130 Sortand Melanitta nigra nigra (Common Scoter)
02140 Brilleand Melanitta perspicillata (Surf Scoter)
Et enkelt fund; 1 adult han 9. April 1990 Stavns Fjord.
02150 Fløjlsand Melanitta fusca fusca (Velvet Scoter)
02180 Hvinand Bucephala clangula clangula (Goldeneye)
02200 Lille Skallesluger Mergus albellus (Smew)
02210 Toppet Skallesluger Mergus serrator (Red-breasted Merganser)
02250 Stor Skallesluger Mergus merganser mergasner (Goosander)
02230 Amerikansk Skarveand Oxyura jamaicensis (Ruddy Duck)
To fund af tre fugle: 1-2 (han+hun) fra 28. september til 10. oktober 1999 Brabrand Sø, 1 han rst 16. november 2000 Brabrand Sø.
02510 Gåsegrib Gyps fulvus (Griffon Vulture)
To fund af to fugle; 1 ex forår 1858 Katholm, Djursland, 1 imm. trk 22. – 23. maj 1985 Gjerrild Nordstrand.
02310 Hvepsevåge Pernis apivorus (Honey Buzzard)
02380 Sort Glente Milvus migrans migrans (Black Kite)
02390 Rød Glente Milvus milvus milvus (Red Kite)
02430 Havørn Haliaeetus albacilla (White-tailed Eagle)
02560 Slangeørn Cicaetus gallicus (Short-toed Eagle)
Fire fund af fire fugle; 1 ad hun 25. juni 1904 Pindstrup, Djursland, 1 22-23. maj 1985 Gjerrild, 1 11. maj 1991 Gjerrild Nordstrand, 1 trk 6. oktober 1996 Risskov.
02600 Rørhøg Circus aeruginosus aeruginosus (Marsh Harrier)
02610 Blå Kærhøg Circus cyaneus cyaneus (Hen Harrier)
02620 Steppehøg Circus macrourus (Pallid Harrier)
Fire fund af fire fugle; 1 1850 Grenå (dato ukendt), 1 2k trk 4. maj 1991 Assedrup Enge/Kysing Fjord, 1 2k trk maj 1994 Norsminde Fjord, 1 2k NØ 21. maj 1999 Fornæs.
02630 Hedehøg Circus pygargus (Montagu’s Harrier)
02670 Duehøg Accipiter gentilis gentilis (Goshawk)
02690 Spurvehøg Accipiter nisus nisusis (Sparrowhawk)
02870 Musvåge Buteo buteo buteo (Common Buzzard)
Fra Århus foreligger der desuden et enkelt fund af racen SteppevågeB.b.vulpinus fra 29. April 1965 fra Anholt.
02880 Ørnevåge Buteo rufinus spp. (Long-legged Buzzard)
Et enkelt fund; 1 6.-7. August 1978 Helgenæs.
02900 Fjeldvåge Buteo lagopus lagopus (Rough-legged Buzzard)
02920 Lille Skrigeørn Aquila pomarine (Lesser Spotted Eagle)
Tre fund af tre fugle; 1 hun imm. 11. juni 1921 Katholm, Grenå, 1 trk 17. maj 1985 ved Moesgaard Strand, 1 2k+ V Femmøller 22. maj 1999.
Fra 2000 foreligger et godkendt fund af Skrigeørn sp. fra Gjerrild.
Der udover en række fund fra amtet som desværre aldrig er blevet indsendt til SU.
02930 Stor Skrigeørn Aquila clanga (Spotted Eagle)
Fire fund af fire fugle; 1 30. marts 1971 Stubbe Sø, 1 17. april 1981 Gjerrild Nordstand, 1 imm. trk 17. april 1983 Gjerrild Nordstrand, 1 ad. 25. august 1987 Hesselholm, Samsø.
02950 Kejserørn Aquila heliaca (Imperial Eagle)
Et enkelt fund; 1 imm. trk 29. maj 1982 Helgenæs.
02960 Kongeørn Aquila chrysaetos chrysaetos (Golden Eagle)
03010 Fiskeørn Pandion haliaetus haliaetus (Osprey)
03040 Tårnfalk Falco tinnunculus tinnunculuc (Kestrel)
03070 Aftenfalk Falco vespertinus (Red-footed Falcon)
03090 Dværgfalk Falco columbarius aesalon (Merlin)
03100 Lærkefalk Falco subbuteo subbuteo (Hobby)
03180 Jagtfalk Falco rusticolus (Gyr Falcon)
10 fund fra 10 fugle; 1 17 oktober Frijsenborg, Hammel, 1 imm. hun 16. november 1932, 1 juv hun 14. oktober 1946 Gjerrild, 1 imm. hun 1. september 1948 Skellerup Nygårde, Silkeborg, 1 imm. han 9. februar 1951 ved Vældegaard, Hammel, november 1 ad hvid 1. August 1994 Skejby ved Århus, 1 ad 17. September 1995 Norsmind Fjord, 1 ad 18. September 1995 Århus-midtby, 1 ad 20. April 1997 Kvottrup Mose.
Fuglen fra Skejby i 1994 drejer sig med stor sandynlighed om en fugl undsluppet fra fangeskab.
03200 Vandrefalk Falco peregrinus peregrinus (Peregrine)
03320 Urfugl Tetrao tetrix tetrix (Black Grouse)
Sidste fund er 1 par maj 1974 Christianshede syd for Silkeborg.
03670 Agerhøne Perdix perdix perdix (Grey Patridge)
03700 Vagtel Coturnix coturnix coturnix (Quail)
03940 Fasan Phaisanus colchicus colchicus (Common Pheasant)
04070 Vandrikse Rallus aquaticus aquaticus (Water Rail)
04080 Plettet Rørvagtel Porzana porzana (Spotted Crake)
04210 Engsnarre Crex crex (Corncrake)
04240 Grønbenet Rørhøne Gallinula chloropus chloropus (Moorhen)
04250 Lille Sultanhøne Porphyrula alleni (Allens’s Gallinule)
Danmarks eneste fund er fra 30. december 1927 fra Silkeborg. Fuglen står udstillet på Naturhistorisk Museum i Århus.
04290 Blishøne Fulica atra atra (Coot)
04330 Trane Grus grus grus (Common Crane)
04500 Strandskade Haematopus ostralegus ostralegus (Oystercatcher)
04560 Klyde Recurvirostra avosetta (Avocet)
04640 Ørkenløber Cursorius cursor cursor (Cream-coloured Courser)
Et enkelt fund; 1 ad hun 25. oktober 1953 Vivild, Djursland. (3. fund i Danmark).
04690 Lille Præstekrave Charadrius dubius curonicus (Little Ringed Plover)
04700 Stor Præstekrave Charadrius hiaticula hiaticula (Ringed Plover)
Såvel den nordlige race, de såkaldte Nordlige Præstekarver C.h.tundrae(Tundre Ringed Plover), som den danske ynglefugl, nominatracen C.h.hiaticula, de såkaldte Sydlige Præstekraver, optræder almindeligt i amtet.
04770 Hvidbrystet Præstekrave Charadrius alexandrinus alexandrinus(Kentish Plover)
04820 Pomeransfugl Charadrius morinellus (Dotterel)
Otte fund af otte fugle; 1 rst. 22. August 1975 Alrø, 1 rst. 23. maj 1981 på mark nær Gjer Mose, 1 30. August 1984 Nordby Bakker, Samsø, 1 2K rst 15-17. juli 1990 Hesselholm, Samsø, 1 rst 28. August 1993 på mark ved Dalbyover, 1 ad. rst 19. September 1993 Helgenæs, 1 rst 22. oktober 1993 Kolindsund, 1 rst 28. august 1999 Bønnerup Strand.
04850 Hjejle Pluvialis apricaria apricaria (Golden Plover)
Såvel den sydlige nominatrace P.a.apricaira, som udgør de danske ynglefugle, samt den nordlige race P.a.altifrons optræder almindeligt som trækgæster i amtet.
04860 Strandhejle Pluvialis squatarola (Grey Plover)
04930 Vibe Vanellus vanellus (Lapwing)
04960 Islandsk Ryle Calidris canutus canutus (Knot)
To racer optræder i Danmark med nominatformen, den østlige race C.c.canutus (Siberian Knot), der yngler i det nordlige Sibirien og den vestlige race C.c.islandica (Greenland Knot), der yngler i det nordlige Canada og Grønland. Sidstnævnte optræder primært på den jydske vestkyst, og det vides ikke med sikkerhed, om denne gæster Århus.
04970 Sandløber Calidris alba (Sanderling)
05010 Dværgryle Calidris rminuta (Little Stint)
05020 Temmincks Ryle Calidris temmickii (Temminck’s Stint)
05070 Stribet Ryle Calidris melanotos (Pectoral Sandpiper)
Et enkelt fund; 1 1k rst 24. september 2000 Norsminde Fjord.
05090 Krumnæbbet Ryle Calidris ferruginea (Curlew Sandpiper)
05100 Sortgrå Ryle Calidris maritima (Purple Sandpiper)
05120 Almindelig Ryle Calidris alpina alpina (Dunlin)
Nominatformen, den nordlige race C.a.alpina (Northern Dunlin) er almindelig trækgæst i amtet, imens den danske ynglefugl, den sydlige raceC.c.schinzii, også kaldet Sydlig Almindelig Ryle eller Baltisk Ryle.
05140 Kærløber Limicola falcinellus falcinellus (Broad-billed Sandpiper)
05170 Brushane Philomachus pugnax (Ruff = han, Reeve = hun)
05180 Enkeltbekkasin Lymnocryptes minimus (Jack Snipe)
05190 Dobbeltbekkasin Galinago galinago galinago (Common Snipe)
05200 Tredækker Galinago media (Great Snipe)
05290 Skovsneppe Scolopax rusticola (Woodcock)
05320 Stor Kobbersneppe Limosa limosa limosa (Black-tailed Godwit)
Den islandske race L.l.islandica (Icelandic Black-tailed Godwit) er ikke truffet i Århus.
05340 Lille Kobbersneppe Limosa lapponica lapponica (Bar-tailed Godwit)
05380 Lille Regnspove Numenius phaeopus phaeopus (Whimbrel)
05410 Stor Regnspove Numenius arquata arquata (Curlew)
05450 Sortklire Tringa erythropus (Spotted Redshank)
05460 Rødben Tringa totanus totanus (Redshank)
Den islandske race 05462 Islandsk Rødben T.t.robusta (Icelandic Redshank) optræder almindeligt som vintergæst i Århus.
05470 Damklire Tringa stangnatilis (Marsh Sandpiper)
Tre fund af tre fugle; 1 rst 2. juni 1975 Horskær, 1 ad. sdr. 2.-4. juli 1978 Norsminde Fjord, 1 rst 21. juli 1987 Alrø Poller.
Et fund af 1 ad sdr. 26. maj 1990 Havnø, Mariager Fjord er omtalt som fund fra Århus, men Havnø ligger i Nordjyllands Amt.
05480 Hvidklire Tringa nebularia (Greenshank)
05530 Svaleklire Tringa ochropus (Green Sandpiper)
05540 Tinksmed Tringa glareola (Wood Sandpiper)
05560 Mudderklire Actitis hypoleucos (Common Sandpiper)
05610 Stenvender Arenaria interpres interpres (Turnstone)
05640 Odinshane Phalaropus lobatus (Red-necked Phalarope)
05650 Thorshane Phalaropus fulicarius (Grey Phalarope)
Otte fund af otte fugle; 1 ad, hun 21. december 1925 Århus Bugten, 1 hun 3. november 1929 Århus Bugten, 1 hun 30. oktober 1936 Århus Bugten, 1 hun 23. december 1948 Randers Fjord, 1 trk. 28. oktober 1990 Kysing Næs, 1 1K 15. September 1991 Kysing Næs, 1 ex 3. oktober 1992 Kysing Næs, 1 rst 26. oktober 1997 Fornæs.
05660 Mellemkjove Stercorarius pomarinus (Pomarine Skua)
05670 Almindelig Kjove Stercorarius parasiticus (Artic Skua)
05680 Lille Kjove Stercorarius longicaudus (Long-tailed Skua)
05690 Storkjove Catharacta skua skua (Great Skua)
05750 Sorthovedet Måge Larus melanocephalus (Mediterian Gull)
Ni fund af otte-ni fugle; 1 juv. (skudt) 7. september 1975 Brabrand Sø, 1 ad. 27. april til 12. maj 1975 Hjelm, 1 1K 14. August 1988 Gjerrild Nordstrand, 1 1K SØ 5. november 1994 Kysing Næs, 1. ad 19. + 26. oktober 1999 Fornæs, 1 ad. 12. november 1999 Karlby Klint (muligvis fulgen fra Fornæs), 1 ad rst 27. marts 2000 Skindbjerg, Djursland, 1 ad rst 27. maj + 5. juni 2000 Brabrand Sø, 1 ad S 14. august Kysing Næs.
05780 Dværgmåge Larus minutus (Little Gull)
05790 Sabinemåge Larus sabini (Sabine’s Gull)
Syv fund af otte fugle; 1 juv 16. oktober 1963 Kalø Vig, 1 juv trk 19 . oktober 1988 Kysing Næs, 2 1K 4. november 1990 Kysing Næs, 1 1K N 1. oktober 1995 Kysing Næs, 1 1K S 11. November 1997 Kysing Næs, 1 1k rst/S 16. september 2000 Kysing Næs, 1 1k S 17. september 2000 Kysing Næs.
05820 Hættemåge Larus ridibundus (Black-headed Gull)
05900 Stormmåge Larus canus canus (Common Gull)
05910 Sildemåge Larus fuscus (Lesser Black-bagged Gull)
Tre velkendte racer, hvor alle formentlig forekommer i Århus. SildemågeL.f.intermedius (Continental Lesser Black-bagged Gull): er den mest udbredte race i Danmark, og det er denne racer, der yngler i Århus. Britisk Sildemåge L.f.graellsii (Western Lesser Black-bagged Gull) yngler med L.f.intermedius i Danmark, særligt i Vadehavsregionen. Det er uvist i hvilket omfang denne race optræder i amtet. Baltisk Sildemåge L.f.fuscus (Baltic Lesser Black-bagged Gull) er en sjælden gæst i amtet. Kun 2 fund rapporteret til Lokalrapporten..
05920 Sølvmåge Larus argentatus argentatus (Herring Gull)
Der foreligger to fund af Steppemåge/- Sortehavsmåge L.c.cachinans(Caspian Gull/Pontic Gull) fra Randers Fjord af 1K fugl i 1953, 1 1k 30. oktober 1999 Grenå Havn.05921 Middelhavssølvmåge L.c.michaelis(Western Yellow-legged Gull) er endnu ikke truffet i Århus, muligvis et fund fra januar 2001. Endvidere foreligger der et fund af en Gulbenet Sølvmåge fra 1985 – omtalt som L.a.omissus.
05980 Hvidvinget Måge Larus glaucoides glaucoides (Iceland Gull)
Tre fund af tre fugle; 1 2K 22. april 1970, Århus Havn, 1 2k 27. april 1970 Kalø Vig, 1 2K 22. marts 1989 Alrø Eghoved.
To yderligere racer af Hvidvinget Måge; 05981 Kumliens MågeL.g.kumlieni (Kumlien’s Gull), samt Thayers Måge L.g.thayeri er ikke truffet i Århus, og sidstnævnte er heller ikke endnu truffet i Danmark. Begge racer er stadig SU-racer.
05990 Gråmåge Larus hyperboreus hyperboreus (Glaucous Gull)
06000 Svatbag Larus mainus (Great Black-bagged Gull)
06020 Ride Rissa tridactyla tridactyla (Kittiwake)
06050 Sandterne Gelochelidon nilotica nilotica (Gull-billed Tern)
06060 Rovterne Sterna caspia (Caspian Tern)
06110 Splitterne Sterna sandvicensis sandvicensis (Sandwich Tern)
06150 Fjordterne Sterna hirundo hirundo (Common Tern)
06160 Havterne Sterna paradisaea (Artic Tern)
06240 Dværgterne Sterna albifrons albifrons (Little Tern)
06270 Sortterne Chlidonias niger niger (Whiskered Tern)
06280 Hvidvinget Terne Chlidonias leucopterus (White-winged Black Tern)
Fire fund af samlet 20-21 fugle; 1 vdr. 2K+ 2. og 5. oktober 1994 Brabrand Sø, 8-9 ex. 14. maj 1997 Brabrand Sø, 10 ex. 14. maj 1997 Norsminde Fjord, 1 1k 9. august 1999 Norsminde Fjord.
06340 Lomvie Uria aalge aalge (Guillemot)
Tre racer forekommer almindeligt i Danmark, og alle optræder i Kattegat og dermed i Århus. De to talrigeste er formentlig nominatformen Nordlig Lomvie U.a.aalge (Northern Guillemot), der yngler fra det østlige Canada til Skotland og Norge, og den britiske race U.a.albionis (Southtern Guillemot), der er udbredt fra de sydlige kolonier på De Britiske Øer til den Iberiske Halvø. I Østersøen yngler racen Østersølomvie U.a.intermedia, der også fåtalligt optræder i Kattegat sent efterår og vinter.
06360 Alk Alca torda torda (Guillemot)
To racer optræder i Kattegat fra efterår og vinter med nominatformen, der yngler i Nordamerika, på Grønland og i Skandinavien og Østersøen, men den mest talrige gæst er den store britiske bestand i form af A.t.islandica.
06380 Tejst Cepphus grylle grylle (Black Guillemot)
Nominatformen yngler i Østersøen, og afløses i Kattegat og Nordsøen racen Atlantisk Tejst C.g.arcticus, der udgør den danske ynglebestand. Begge racer optræder begge som vintergæster i Kattegat.
06470 Søkonge Alle alle alle (Little Auk)
06540 Lunde Fratercula artica artica (Puffin)
06630 Steppehøne Syrhates paradoxus (Pallas’s Sandgrouse)
Der foreligger efter al sandsynlighed fund , specielt tilbage fra invasionen i 1888, dog er der ikke fundet nogen helt konkrete oplysninger, hvorfor arten pt. ikke indgår i opsummeringen over antal arter i Århus.
06650 Tamdue/Klippedue Columba domesticus/livia livia (Rock Dove)
06680 Huldue Columbia oenas oenas (Stock Dove)
06700 Ringdue Columbia palumbus palumbus (Woodpigoen)
06840 Tyrkerdue Streptopelia decaocto decaocto (Collared Dove)
06870 Turteldue Streptopelia turtur turtur (Turtle Dove)
06890 Østlig Turteldue Streptopelia orientalis spp. (Rufous Turtle Dove)
Tre fund af tre fugle; 1 ex. 4. November 1863 Skaføgaard, Djursland, 1 ad hun 24. December 1924 Gjerrild, 1 hun 26. oktober 1926 Katholm, Djursland. (1., 3. og 4. fund i Danmark). Sidstnævnte fund står i øvrigt udstillet på Naturhistorisk Museum i Århus, og er bestemt til nominatformen S.o.orientalis.
07240 Gøg Cuculus canorus canorus (Cuckoo)
07280 Gulnæbbet Gøg Cuccyzus americanus americanus (Yellow-billed Cuckoo)
Det hidtil eneste danske fund; 1 ad hun 23. oktober 1936 Alstrup, Samsø. Fuglen står udstillet på Naturhistorisk Museum i Århus.
07350 Slørugle Tyto alba guttata (Dark-breasted Barn Owl)
Den hvidbrystede nominatform T.a.alba (Barn Owl) er endnu ikke truffet i Århus og er SU-race.
07440 Stor Hornugle Bubo bubo bubo (Eagle Owl)
07490 Sneugle Nyctea scandiaca (Snowy Owl)
Ni fund af ni fugle jvnf. Olsen 1992. Der haves data på enkelte disse fund, hvor alle er af ældre dato. Der arbejdes på at få lavet en komplet oversigt snarest.
07500 Høgeugle Sturnia ulula ulula (Hawk Owl)
Fire fund af fire fugle; 1 ad, hun 2. november 1950 Tranebjerg, Samsø, 1 ex ult. November 1983 v/ Thorsager, 1 ex 22. oktober 1989 Skjoldhøjparken, Tilst, 1 ex 13.-14- April 1990 Gjerrild Nordstrand.
07510 Spurveugle Glaucidium passerinum (Pygmy Owl)
Sandsynligvis 3 fund i amtet jvnf. Olsen 1992, men ingen nyere fund. Der haves data på enkelte fund, men vil blive offetnliggjort ved næste opdatering.
07570 Kirkeugle Athene noctua vidalii (Little Owl)
07610 Natugle Strix aluca sylvatic (Tawny Owl)
07670 Skovhornugle Asio otus otus (Long-eared Owl)
07680 Mosehornugle Asio flammeus flammeus (Short-eared Owl)
07700 Perleugle Aegolius funereus funereus (Tengmalm’s Owl)
Otte fund af otte fugle; 1 skudt 1905 Silkeborg, 1 ad hun 1. december 1921 Nordby, Samsø, 1 ad, hun 23, marts 1928 Ovebjerg, Samsø, 1 3. til 6. oktober 1964 Anholt, 1 syng i en uges tid primo juni 1977 ved Varna, Marselisborg Skov, 1 rst 15. februar 1981 Forstbotanisk Have, 1 ex 23. oktober 1999 øst for Sælvig Havn, Samsø, 1 sy 23. november 1999 Mørke.
07780 Natravn Caprimulgus europaeus europaeus (Nightjar)
07950 Mursejler Apus apus apus (Common Swift)
08310 Isfugl Alcedo atthis atthis (Common Kingfisher)
08400 Biæder Merops apiaster (European Bee-eater)
08410 Ellekrage Coracias garrulus garrulus (Roller)
Tidligere ynglefugl, to nyere fund med; 1 ex 28. juli 1965 Ry, 1 ex 3. juni 1973 Brattingborg, Samsø. Der haves data på flere ældre fund, som vil blive medtaget ved næste opdatering.
08460 Hærfugl Upupa epops epops (Hoopoe)
08480 Vendehals Jynx torquilla torquilla (Wryneck)
08560 Grønspætte Picus viridus viridus (Green Woodpecker)
08630 Sortspætte Dryocopus martius (Black Woodpecker)
08760 Stor Flagspætte Dendrocopos major pinetorum (Great Spotted Woodpecker)
Nominatformen D.m.major, der yngler fra Norge, Sverige, østlige Polen videre mod øst til Sibirien og på Bornholm, er formentlig endnu ikke truffet i Århus.
  Mellemflagspætte Dendrocopos medius medius (Middle-Spotted Woodpecker)
Fire ældre fund: 1 skudt januar 1909 Silkeborg Skovene, 1 ad han februar 1924 Silkeborg, 1 ad hun død oktober 1924 Silkeborg, 1 ad februar 1930 Silkeborg.
08870 Lille Flagspætte Dendrocopos minor hortorum (Lesser Spotted Woodpecker)
Nominatracen D.m.minor er under indvandring fra Skandinavien i Østdanmark. Det må forventes at være den central-europæiske race D.m.horturum, der er indvandring fra syd i Sønderjylland og videre op i Jylland, hvorfor det formentlig er denne optræder/yngler i Århus.
08980 Tretået Spætte Picoides tridactyles (Three-toed Woodpecker)
To fund; 1 ad hun 28. december 1941 Gl. Rye, 1 ex 14. oktober 1965 Karlby, Hornslet. Sidstnævnte står udstillet på Naturhistorisk Museum i Århus.
09720 Toplærke Galerida cristata cristata (Crested Lark)
09740 Hedelærke Lullula arborea arborea (Woodlark)
09760 Sanglærke Alauda arvensis arvensis (Skylark)
09780 Bjerglærke Eremorphila alpestris alpestris (Shore Lark)
09810 Digesvale Riparia riparia riparia (Sand Martin)
09920 Landsvale Hirundo rustica rustica (Swallow)
09950 Rødrygget Svale Hirundo daurica daurica (Red-rumped Swallow)
Tre fund; 1 ex 3. juli 1986 Femmøller, 1 ex 22. maj 1989 Gjerrild, 1 ex 25. April 1996 Svostrup Bro.
10010 Bysvale Delichon urbica urbica (House Martin)
10020 Storpiber Anthus novaeseelandiae richardi (Richard’s Pipit)
Tre fund af fire fugle; 2 ex. 3. April 1966 Kysing Næs, 1 ex. 4. September 1994 Norsminde Fjord, 1 Ø 22. marts 1998 Gjerrild Nordstrand.
10050 Markpiber Anthus campestris campestris (Tawny Pipit)
10090 Skovpiber Anthus trivialis trivialis (Tree Pipit)
10110 Engpiber Anthus pratensis pratensis (Meadow Pipit)
10120 Rødstrubet Piber Anthus cervinus (Red-throated Pipit)
10140 Bjergpiber Anthus spinoletta spinoletta (Water Pipit)
10141 Skærpiber Anthus petrosus littoralis (Rock Pipit)
10170 Gul Vipstjert Motacilla flava flava (Yellow Wagtail)
Et stort kompleks af forskellige former/racer; hvor nominatformen 10171 Gul Vipstjert M.f.flava (Bleu-headed Wagtail), udgør den danske, sydskandinaviske og mellemeuropæiske ynglestamme. 10172 Gulhovedet Gul Vipstjert M.f.flavissima (Yellov-headed Wagtail), er den britiske ynglerace, der også yngler fåtallig i det sydlige Norge og Holland, er truffet 5 gange i Århus; to gange ved Gjerrild Nordstrand 1985 og 1987 og 3 gange ved Norsminde Fjord maj og juni 1991 og i 1993 i juni i selskab med Gul vipstjert M.f.flava10173 Nordlig Gul Vipstjert M.f.thurnbergi (Grey-headed Wagtail), der yngler i Fenno-skandinavien optræder almindeligt på forårs- og efterårstræk i amtet. Ingen af de øvrige racer er truffet i Århus endnu.
10190 Bjergvipstjert Motacilla cinerea cinerea (Grey Wagtail)
10200 Hvid Vipstjert Motacilla alba alba (White Wagtail)
Den engelske race 10202 Sortrygget Hvid Vipstjert M.a.yarrelli (Pied Wagtail) optræder næsten årligt i Århus.
10480 Silkehale Bombycilla garrulus garrulus (Waxwing)
10500 Vandstær Cinclus cinclus cinclus (Dipper)
10660 Gærdesmutte Troglodytes troglodytes troglodytes (Wren)
10840 Jernspurv Prunella modularis modularis (Dunnock)
10940 Alpejernspurv Prunella collaris collaris (Alpine Accentor)
Et enkelt fund fra ringmærkning på Anholt, 1 ad 9. maj 1991 Totten, Anholt.
10990 Rødhals Erithacus rubecula (Robin)
11030 Nattergal Luscinia luscinia (Trush Nightingale)
11040 Sydlig Nattergal Luscinia mergarhynchos merganhynchos (Nightingale)
Tre fund af tre fugle; 1 syngende 4-22. juni 1969 Brabrand Sø, 1 ad rmk. 23. maj 1973 Hjelm, 1 rmk. 9. maj 1976 Hjelm. Ydlerigere et par fund som ikke er blevet forelagt SU.
11060 Blåhals Luscinia svecica svecica (Bluethroat)
To racer, hvor Nordlig Blåhals L.s.svecica (Red-spotted Bluethroat) træffes næsten årligt specielt på forårstrækket. Der foreligger også et enkelt fund afSydlig Blåhals L.s.cyanecula (White-spotted Bluethroat); 1 han rmk ved 14.april 1985.
11210 Husrødstjert Phoenicurus ochruros ochururos (Black Redstart)
11220 Rødstjert Phoenicurus phoenicurus phoenicurus (Redstart)
11370 Bynkefugl Saxicola rubetra (Whinchat)
11390 Sortstrubet Bynkefugl Saxicola torquata rubicola (Stonechat)
Den anden race 11395 Sibirisk Sortstrubet BynkefuglS.t.maura/stennegeri (Siberian Stonechat) er endnu ikke truffet i Århus, men der har været rygter om et eksemplar i forbindelse med et ynglefund, uden dette dog er blevet dokumenteret for SU.
11460 Stenpikker Oenanthe oenanthe oenanthe (Wheatear)
Den 11462 Grønlandske Stenpikker O.o.leucorhoa (Greenland Wheatear) er registreret tre gange fra Hjelm i forbindelse med ringmærkning; 1 rmk. 31. August 1971 og 1 rmk. 22. maj 1972 og maj 1974.
11620 Stendrossel Monticola saxatilis (Rock Trush)
Et enkelt fund; 1 han 5. maj 1984 på Anholt.
11860 Ringdrossel Turdus torquatus torquatus (Grey-checked Trush)
11870 Solsort Turdus merula merula (Blackbird)
11980 Sjagger Turdus pilaris (Fieldfare)
12000 Sangdrossel Turdus philomelos philomelos (Song Trush)
12010 Vindrossel Turdus iliacus iliacus (Redwing)
12020 Misteldrossel Turdus viscivorus viscivorus (Mistle Trush)
00000 Vandredrossel Turdus migratorius spp. (American Robin)
Det eneste danske fund er Djursland, 1 rst 16. november 1994 i Gjerrild. Fuglen er ikke racebestemt.
12350 Stribet Græshoppesanger Lucostella lanceolota (Lanceloted Warbler)
Det første danske fund er fra Århus, 1 fyrfalden 2. oktober 1932 ved Anholt Fyr.
12360 Græshoppesanger Lucostella naevia naevia (Grasshopper Warbler)
12370 Flodsanger Lucostella fluviatilis (River Warbler)
12380 Savisanger Lucostella luscinioides luscinioides (Savi’s Warbler)
12430 Sivsanger Acrocephalus schoenobaenus (Sedge Warbler)
12480 Buskrørsanger Acrocephalus dumetorum (Blyth’s Reed Warbler)
Et enkelt fund; 1 sy 30-31. maj 1986 ved Brabrand Sø.
12500 Kærsanger Acrocephalus palustris (Marsh Warbler)
12510 Rørsanger Acrocephalus scripaceus scripaceus (Reed Warbler)
12530 Drosselrørsanger Acrocephalus arundinaceus arundinaceus (Great Reed Warbler)
12590 Gulbug Hippolais icterina (Icterine Warbler)
12650 Hvidskægget Sanger Sylvia cantillans spp. (Subalpine Warbler)
Et enkelt fund; 1 han rmk 30. maj 1983 på Hjelm. Fundet menes at hidrører den østlige form S.c.albistriata (Eastern Subalpine Warbler).
12730 Høgesanger Sylvia nisoria nisoria (Barred Warbler)
Ti fund af elleve fugle; 1 rmk. 28. August 1972 Brabrand Sø, 1 ynglepar på Hjelm i 1974, 1 rst 15. maj 1975 Pannerup-Elev Mose, 1 rst 29. maj 1975 Hjelm, 1 rst 24.-27. August 1982 Anholt, 1 rst 3. September 1987 Sletterhage, 1 syng. 16. maj 1992 Gjerrild Nordstrand, 1 rst 1. maj 1993 Jernhatten, Helgenæs, 1 1K 28. August 1994 Kysing Næs, 1 rmk. 18. August 1995 Totten, Anholt.
12740 Gærdesanger Sylvia curruca curruca (Lesser Whitethroat)
12750 Tornsanger Sylvia communis communis (Whitethroat)
12670 Havesanger Sylvia borin borin (Garden Warbler)
12770 Munk Sylvia atricapilla atricapilla (Blackcap)
12930 Lundsanger Phylloscopus trochiloides viridanus (Greenish Warbler)
Et enkelt fund, 1 sy 1. juni 1998 Hegedal ved Fjellerup på Djursland.
12980 Fuglekongesanger Phylloscopus proregulus proregulus (Pallas’s Warbler)
To fund af to fugle fra rekordåret 1996; 1 rst 31. oktober 1996 Vesborg Fyr, Samsø, 1 hun rmk 2. november 1996, Anholt.
13000 Hvidbrynet Løvsanger Phylloscopus inornatus inornatus (Yellow-browed Warbler)
Fire fund af fire fugle; 1 fyrfalden 11. oktober 1896 Hjelm, 2 rmk hhv. 26. & 27. september 1967 Anholt, 1 fundet død 7. januar 1971 Risskov.
13080 Skovsanger Phylloscopus sibilatrix (Wood Warbler)
13110 Gransanger Phylloscopus collybita collybita (Chiffchaff)
Udover nominatformen P.c.collybitta, der er den danske ynglefugl, optræder den nordlige race P.c.abientinus (Scandinavian Chiffchaff), som almindelig trækgæst. 13113 Sibirisk Gransanger P.c.tritis (Siberian Chiffchaff) er endnu ikke truffet i Århus.
13120 Løvsanger Phylloscopus trochilus trochilus (Willow Warbler)
Udover nominatformen P.t.trochilus, der er den danske ynglefugle, optræder også her en nordlige race P.t.acredula, der yngler i Norge og mod øst til den centrale Sibirien, som trækgæst.
13140 Fuglekonge Regulus regulus regulus (Goldcrest)
13150 Rødtoppet Fuglekonge Regulus ignacapillus ignacapillus (Firecrest)
13350 Grå Fluesnapper Muscicapa striata striata (Spotted Flycatcher)
13430 Lille Fluesnapper Ficedula parva parva (Red-breasted Flycatcher)
13480 Hvidhalset Fluesnapper Ficedula albicollis (Collared Flycatcher)
Der er samlet 4 fund fra amtet; 1 han 14. maj 1977 Sønderby Skov på Alrø, 1 2K han rmk. 8. maj 1977 Anholt, 1 han 15. maj 1978 Lisbjerg Skov, 1 han 11. maj 1989 Moesgaard.
13490 Broget Fluesnapper Ficedula hypoleuca hypoleuca (Pied Flycatcher)
13640 Skægmejse Panurus biarmicus biarmicus (Bearded Tit)
14370 Halemejse Aegithalos caudatus caudatus (Long-tailed Tit)
To racer i Århus, hvor det er den 14371 Nordlige Halemejse A.c.caudatus(Northern Long-tailed Tit), der dominerer i Århus. Den 14372 sydlige raceA.c.europaeus, og blandingsformer af de to racer optræder dog også i et vist omfang i amtet.
14400 Sumpmejse Parus palustris palustris (Marsh Tit)
14540 Topmejse Parus cristatus mitratus (Crested Tit)
Nominaten P.c.cristatus, der udbredt fra Skandinavien til Rusland og Grækenland er næppe truffet i Århus.
14610 Sortmejse Parus ater ater (Coal Tit)
14620 Blåmejse Parus caeruleus caeruleus (Blue Tit)
14640 Musvit Parus major major (Great Tit)
14790 Spætmejse Sitta europaea caesia (Nuthatch)
Den Vest- og Centraleuropæiske race 14791 Mørkbuget SpætmejseS.e.caesia, afløses øst for Storebælt af racen 14793 Lysbuget SpætmejseS.e.europaea. Mod øst og i det nordligste Skandinavien yngler racen S.e.asiatica, Forekomst af de to sidstenævnte er ikke dokumenteret i Århus endnu.
14860 Træløber Certhia familiaris macrodactyla (Treecreeper)
Den skandinaviske race, nominatformen, C.f.familiaris, yngler i Skandinavien og på Bornholm og muligvis nordøst Sjælland. I resten af Danmark og Århus afløses denne af den centraleuropæiske race D.f.macrodactyla. Nominatformen er meldt fra Århus (feltobs), men det er usikkert hvorvidt denne kan bestemmes i felten.
14870 Korttået Træløber Certhia brachydactyla megarhyncha (Short-toed Treecreeper)
14900 Pungmejse Remiz pendulinus pendulinus (Penduline Tit)
15080 Guldpirol Oriolus oriolus oriolus (Golden Oriole)
15140 Isabella Tornskade Lanius isabellinus phoenicuroides (Isabelline Shrike)
Hidtil eneste danske fund er fra Århus; 1 ad hun 9. juni 1994 Anholt.
15150 Rødrygget Tornskade Lanius collurio collurio (Red-backed Shrike)
15200 Stor Tornskade Lanius excubitor excubitor (Great Grey Shrike)
15230 Rødhovedet Tornskade Lanius senator senator (Woodchat Shrike)
To fund fra amtet; 1 fra Fornæs 1962 – fundet udstoppet i privatsamling, 1 ad hun 6.juni 1972 Botanisk Have, Århus.
15390 Skovskade Garrulus glandarius glandarius (Jay)
15490 Husskade Pica pica pica (Magpie)
15570 Nøddekrige Nucifraga caryocatactes caryocatactes (Nøddekrige)
Begge racer af Nøddekrige optræder i Århus. Nominaten N.c.caglandarius, kaldet Tyknæbbet Nøddekrige, er udbredt i Europa, og Tyndnæbbet Nøddekrige N.c.macrorhynchos yngler i Sibirien men yngler også i Vesteuropa (og Danmark) efter invasionsår. Der findes formentlig en lille fast bestand af ynglefugle i Silkeborgskovene. Denne bestand menes at være af nominatracen.
00000 Alpekrage Pyrrhocorax pyrrhocorax pyrrhocorax (Chough)
Et enkelt fund; 1 ex. 26. September 1981 Ebeltoft.
15600 Allike Corvus monedula monedula (Jackdaw)
Udover nominaten, der yngler i Nordeuropa og Skandinavien optræder yderligere to racer i Danmark. C.m.spermologus, der yngler i Vesteuropa og på De Britiske Øer, afløser nominaten i Sønderjylland, dog med stor overlap i udbredelse. Det vides ikke i hvilket omfang C.m.spermologus optræder i amtet.
Mod øst yngler racen Halsbåndsallike C.m.soemmerringii (Eastern Jackdaw) er observeret flere gange i amtet, uden at raceforhold og forekomst med større sikkerhed er belyst. Der er stor overlap i udbredelse og hybridisering i mellem de enkelte racer, hvilket gør sikker feltbestemmelse af de enkelte racer usikker.
15630 Råge Corvus frugilegus frugilegus (Rook)
15673 Gråkrage Corvus corone cornix (Crow)
Udover Gråkrage optræder 15671 Sortkrage C.c.corone (Black Crow) årligt i amtet.
15720 Ravn Corax corac corax (Raven)
15820 Stær Sturnus vulgatis vulgaris (Starling)
15840 Rosenstær Sturnus roseus (Rose-coloured Starling)
To fund fra amtet; 1 ad 20. maj 1983 Sælvig Havn, Samsø, 1 ad 31. maj 1996 Mols Bjerge. Der foreligger muligvis yderligere et fund fra Anholt (Olsen 1992). Der haves dog ingen data på dette pt.
15910 Gråspurv Passer domesticus domesticus (House Sparrow)
15980 Skovspurv Passer montanus montanus (Tree Sparrow)
16360 Bogfinke Fringilla coelebs coelebs (Chaffinch)
16380 Kværkerfinke Fringilla montifingilla (Brambling)
16400 Gulirisk Serinus serinus (Serin)
16490 Grønirisk Carduelis chloris chloris (Greenfinch)
16530 Stillits Carduelis carduelis carduelis (Goldfinch)
16540 Grønsisken Carduelis spinus (Sisken)
16600 Tornirisk Carduelis cannabina cannabina (Linnet)
16620 Bjergirisk Carduelis flavirostris flavirostris (Twite)
16630 Gråsisken Carduelis flammea flammea (Redpoll)
Den danske og amtets ynglefugl tilhører racen 16634 Lille Gråsisken C. f. cabaret (Lesser Redpoll), imens 16631 Nordlig Gråsisken C. f. flammea(Mealy Redpoll) optræder almindeligt som træk- og vintergæst. De to racer er af BOURC givet artsstatus, og Danmark følger som hovedregel anbefalinger herfra. Er dog endnu ikke officielt meddelt af SU.
16640 Hvidsisken Carduelis hornemanni hornemanni (Artic Redpoll)
16650 Hvidvinget Korsnæb Loxia leucoptera bifasciata (Two-barred Crossbill)
16660 Lille Korsnæb Loxia curvirostra curvirostra (Common Crossbill)
16680 Stor Korsnæb Loxia pytyopsittacus (Parrot Crossbill)
16790 Karmindompap Carpodacus erythrinus erytrinus (Common Rosefinch)
  Krognæb Pinicola enucleator enucleator (Pine Grossbine)
To ældre fund; 1 skudt 21. november 1895 Silkeborg Vesterskov, 1 hun/juv januar 1922 Silkeborg
17100 Dompap Pyrrhula pyrrhula europea pyrrhula (Bullfinch)
Nominaten P.p.pyrrhula (Stor Dompap) yngler i Skandinavien og videre mod øst til Sibirien og Østsjælland og Bornholm. Denne afløses fra Vestsjælland og resten af Danmark og vidre mod syd af P.p.europea (Lille Dompap). De to racer kan ikke sikkert adskilles i felten, og det vides ikke omP.p.pyrrhula optræder som træk- eller vintergæst i amtet.
17170 Kernebider Coccothraustes coccothraustes coccothraustes (Hawfinch)
18470 Laplandsværling Clacarius lapponicus lapponicus (Lapland Bunting)
18500 Snespurv Plectrophenax nivalis nivalis (Snow Bunting)
18570 Gulspurv Emberiza citrinella citrinella (Yellowhammer)
18660 Hortulan Emberiza hortulana (Ortulan Bunting)
18730 Pileværling Emberiza rustica rustica (Rustic Bunting)
To fund fra amtet; 1 rmk. 27. September 1967 Anholt, 1 hun rmk. 23. maj 1977 Anholt (1. og 3. fund i Danmark)
18740 Dværgværling Emberiza pusilla (Little Bunting)
Et enkelt fund; 1 rmk. 22. maj 1974 Hjelm.
18770 Rørspurv Emberiza schoeniclus schoeniclus (Reed Bunting)
18820 Kornværling Emberiza calandra calandra (Corn Bunting)