Herunder er en liste over kommunerne i DOF Østjyllands lokalafdeling. Hvert kommunenavn har et link videre til DOFBasen, hvor du finder kontaktinformation på hver kommunekontaktperson og DOF’s medlem af kommunernes grønne råd i vores område.


Det Grønne Råd
Kommunernes grønne råd er sammensat af organisationer og foreninger, som har speciel interesse i beskyttelsen, benyttelsen og udviklingen af naturen i kommunen. Rådet skal medvirke til at sikre en bred og kvalificeret dialog og debat. Herunder er en liste over kommunerne med link til de respektive kommuners grønne råds hjemmeside.

Vandråd

Statsskovenes brugerråd