En samlet oversigt over fugletårne kan ses på Google Maps

 

Alling Å-dal (vest)

Opført 2015 og placeret vest for Clausholm. Læs mere
P-plads: 56.381740,10.149916

Alling Å-dal (øst)

Opført 2015 og placeret øst for Clausholm. Læs mere
P-plads: 56.384818,10.184479

Birksø

Opført 2014 og placeret ved nordbredden af Birksø. Læs mere
Tårn: 56.095754,9.736252

Brabrand Sø (nord)

Tårnet står ved Brabrandstien. Læs mere om Brabrand Sø.
Tårn: 56.143829,10.137881

Brabrand Sø (syd)

Tårn: 56.141140,10.121675

Damsbro Mose

Træsti fra Engdalsvej
Tårn: 56.241764,10.073567

Dystrup sø

Tårnet står i skovbrynet på vestsiden af søen, som nås ved at følge markvejen til fods. Læs mere om Dystrup sø og området samt kørselsvejledning og parkering.
Tårn: 56.449081,10.624034

Egå Engsø

Tårn: 56.214363,10.218632

Følle Bund

Tårnet står i skovbrynet i den nordligste del af Hestehave Skov. Læs mere om tårnet og området det står i
Tårn: 56.294102,10.462096

Grund Fjord

Tårnet står ca. 25 m. vest for p-pladsen. Læs mere
Tårn: 56.467205,10.241363

Helgenæs

Adgang ad sti langs stranden fra P-plads ved Sletterhage Fyr
Tårn: 56.099815,10.526576

Klostermølle

Tårnet er i nordgavlen af den store tørrelade.
Tårn: 56.040871,9.694866

Koed Enge

Tårn: 56.368095,10.566270

Kolindbro enge

Tårnet står på den nordlige side af jernbanelinien ved Kolind by. Læs mere om tårnet og området.
Tårn: 56.362766,10.590037

Kompedal Plantage

Tårn i Kompedal Plantage med udsigt over Grathe Hede. Læs mere
Tårn: 56.235432,9.291344

Lindholm Hoved – Mossø

Tårnet står på østsiden af Lindholm Hoved og nås til fods fra p-pladsen på Lindholmvej. Der er vist af til p-pladsen fra Emborgvej, mellem Emborg og Gl. Rye. Det er sjældent de helt store fugleflokke, der kan ses fra tårnet, men et besøg en forårs- eller sommeraften, kan anbefales. Her får du fuglene på søen i fint medlys, mens rørsangerne synger i rørskoven omkring tårnet. Er det tilmed vestenvind, er der tit fugle der ligger i læ lige neden for tårnet. Om vinteren ses ofte stor skallesluger, og hold øje med de overvintrende havørne, der tit besøger Mossø. Læs mere om Mossø
Tårn: 56.043808,9.711056

Lyngbygaard Ådal

Er en del af “Sporet i Lyngbygaard Ådal” og står lige nord for Engvej. Udsigt til sø lige syd for tårnet
Tårn: 56.176644,9.974363

Mørke Kær

Fugletårnet står ved en af de mindste søer, Vresningen. Tårnet nås til fods fra Løkkenvej (Lykkenvej) hvor der parkeres, herfra er der ca. 1 km. at gå til tårnet, følg skiltningen. Læs om Mørke Kær
Tårn: 56.333832,10.353783

Romalt Enge

Tårn: 56.462173,10.083936

Sminge Sø

Fugletårnet står på vestsiden og giver et godt overblik over søen, Gudenåens forløb lige syd og nord for, engene omkring og har udsigt til Gjern Bakker med den karakteristiske, stejle Store Troldhøj. Fra Allinggårdsvej er der skiltet mod p-pladsen, som ligger for enden af en grusvej 150 m. nord for tårnet. Trækstien passerer lige forbi, og skægmejser er ofte at finde et par hundrede meter mod syd. Om vinteren samles gæstende sangsvaner, pibeænder, grågæs, og om foråret kan man på dage med de rigtige forhold opleve flokke af trækkende gæs, der følger Gudenåens forløb. Der er også mulighed for passerende havørn.
Tårn: 56.213833,9.666510

Sortesø – Skanderborg

Tårnet nås fra p-pladsen bag Birkevej nr. 20, hvorfra der er 200 m. at gå til tårnet. Den bedste årstid er forår og sommer, hvor der altid er lappedykkere, gæs og ænder på søen. Der yngler som regel også rørhøg, og rørdrum er hørt nogle få gange. Turen rundt om Sortesø på naturstien kan anbefales. Om foråret er der ofte nattergal der synger i pilekrattet nedenfor Sølunds hovedbygning.
Tårn: 56.034691,9.916030

Stubbe Sø

Tårnet står ved søens østlige ende. Læs mere om tårnet og vejledning til at komme derhen.
Tårn: 56.257393,10.724330

Tange Sø ved Ans

Skjulet findes i rørskoven lige øst for Ans bådeplads. Stedet findesved fra Ans centrum ved benzintanken at køre af Frisholtvej, ogumidelbart efter at man har passeret under landevejen drejes tilvenstre ind på en grusvej, denne følges ca 500 m. til p-plads, hvorfrader er skilte der viser vej til fugleskjulet. Herfra ses fuglelivet på Tange Sø, hvor der året rundt kan ses alle dei landet almindeligt forekommende søfugle. Fra skjulet er der også udsigt til rågekolonien på en lille ø ude i Tange Sø.
Tårn: 56.313869,9.588007

Tåstrup Sø

Parkering ved vejen vest for søen (mellem Lillering og Stjær) – trampesti langs marken gennem pileskov til tårnet
Tårn: 56.128445,9.967791

Vissing Enge

Opført 2013 af Naturstyrelsen med tilknytning til det nyetablerede vådområde Vissing Enge.
Tårn: 56.349106,10.005541

Vorup Enge (nord)

Læs om Vorup Enge
Tårn: 56.457642,10.018501

Vorup Enge (sydvest)

Man kan udmærket gå til tårnet fra motorvejsrastepladsen (nordgående spor). Læs om Vorup Enge
Tårn: 56.450195,10.005184

Vorup Enge (øst)

Læs om Vorup Enge
Tårn: 56.454376,10.027345

Øster Tørslev Kær/Randers Fjord

Du finder tårnet ved at køre ad asfaltvejen fra Øster Tørslev mod skydebanen (der er skilt midt i byen). Nede i kæret kommer man på en grusvej, som kort efter deler sig. Følg vejen til højre, og kør yderligere ca. 500 m til tårnet. Fra tårnet er der en flot udsigt over Skalmstrup Vig og Randers fjord samt de omgivende inddigede marker. Læs mere om Randers Fjord og fugletårnet
Tårn: 56.560154,10.221024

Årslev Engsø (nordlige pumpehus)

Tårnet kan nås fra P-pladsen ved Søskovvej til fods eller cykel
Tårn: 56.146603,10.076716

Årslev Engsø (sydlige pumpehus)

Tårn: 56.139065,10.071191

Årslev Engsø (syd)

Tårnet står på sydsiden af Årslev Engsø, ved stien mellem Ormslev Stationsby og Constantinsborg. Læs mere om Årslev Engsø
Tårn: 56.135876,10.061234