Fugletårnet – adgangsforhold

Tårnet står på Naturstyrelsens areal i den østlige ende af Stubbe Sø. Man kan gå eller cykle til tårnet ad naturstien mellem Gravlev og Ebeltoft. Lige syd for søerne i Ree Park udgår en sti i vestlig retning (markeret med en af Naturstyrelsens pæle). Den fører rundt om en lille sumpskov, hvorefter man drejer til højre for at komme til tårnet.

Er man i bil, kan man parkere på P-pladsen i nærheden af tårnet. Den nås ad Stubbe Søvej. Indkørslen til P-pladsen er umiddelbart øst for Stubbe Bro (Havmølle Å). Den er markeret med et skilt med ”Stubbe Sø”. Fra P-pladsen fortsætter man til fods og efter ca. 100 m viser en pil til venstre til fugletårnet.

Man kan også parkere på P-pladsen i Gravlev, hvor naturstien begynder, og gå sydpå til tårnet – det tager ca. en halv time.

Naturstyrelsen har udgivet en lokalfolder om Stubbe Sø med et kort der også viser fugletårnet og P-pladserne.

Området set fra fugletårnet

Tårnet er overdækket og har åbninger til tre sider, således at man kan se det meste af søen samt rørskovene og træerne i den østlige ende af søen. Tårnet har den fordel, at man kan komme til det uden at forstyrre de fugle, der ligger ude på søen. Til fugleobservationer er tårnet bedst om morgenen og om formiddagen, da man så har solen i ryggen.

Tårnet er udstyret med nogle plader der kan klappes op til at lukke de åbninger, der ikke skal bruges.

stubbesoetaarn udsigt Udsigt fra Stubbe Sø fugletårn.

Stubbe Sø er et besøg værd på alle årstider. Især troldænder, taffelænder, hvinænder, gråænder og grågæs kan ses i store flokke. Toppet lappedykker og blishøne er også almindelige. Talrige skarve fouragerer i søen eller raster i en gruppe træer tæt på fugletårnet, tit sammen med fiskehejrer. Om sommeren kan man se rørhøg. Havørn ses regelmæssigt året igennem og fiskeørn optræder af og til i træktiderne. Af småfugle kan nævnes rørsanger og rørspurv og af og til skægmejse. Om efteråret kan man opleve at tusindvis af svaler går til overnatning i tagrørene lige ved tårnet. Om vinteren ses mange sangsvaner, grågæs, canadagæs og troldænder, samt stor og lille skallesluger.

Forfatter: Joy Klein, okt 2013