Mursejlerne i Ry får hjælp!

DOF Østjylland har tidligere på året bevilget et beløb til opsætning af ynglekasser til mursejlere. Disse var planlagt opsat på en gavl på Ry Hallerne.Kasserne...

Ny artikel: Fiskeørne i Østjylland

Kender du projekt "Fiskeørne i Østjylland"? Et projekt drevet af Hans Knakkergaard og støttet af DOF Østjylland:Læs om projektet i en rapport netop udgivet...

Fuglenes dag ved Egå Engsø - søndag d. 26. maj kl. 10-14

Denne dag er det Fuglenes Dag!DOF Østjylland markerer dette ved at være til stede ved området omkring fugletårnet ved Egå Engsø, hvor vi vil være til rådighed...

Tårnenes dag ved Årslev Engsø - lørdag d. 4. maj

Denne dag afholdes den årlige dyst ”Tårnenes Dag” for 18. gang i Danmark. Dysten går ud på at man stiller et hold, som fra et fugletårn, eller en given...

Velling Skov – også et besøg værd!

Vi har fra Naturstyrelse for Søhøjlandet modtaget en henvendelse om hjælp til at indhente nogle flere data om fuglelivet i Velling Skov. Velling Skov er et sted...

Spurveuglerne i Gludsted Plantage - Hjælp os med at passe på dem!

Naturstyrelsen har her i første uge af april afspærret et mindre område, hvor Spurveuglerne ynglede i 2023, med rød/hvid mineringstape og tydelig skiltning med...

Projekt Fiskeørn i Østjylland 2024

DOF-Østjylland modtog d. 14. marts 2024 en projektbeskrivelse fra Hans Knakkergaard, Vrads, som gik ud på at hjælpe ynglende fiskeørne på vej her i DOF-Østjylland. Vi...

Vil du gøre en indsats for fuglene i Østjylland?

Fuglekasser, undersøge en art, forbedre en lokalitet, udgive en rapport. Dette er blot nogle få eksempler på projekter som DOF Østjylland kunne tænkes at give...

Rapporter om naturens tilstand fra Miljøstyrelsen er nu tilgængelige

Miljøstyrelsen rapporter om naturens aktuelle tilstand er nu klar til læsning.De ti rapporter er baseret på Miljøstyrelsen NOVANA overvågning af natur- og vandmiljø:Du...

Ungdomsmedlem - ophold på Fuglestation? Så se her:

DOF Østjylland vurderer at fuglestationerne er en vigtig del af DOF’s arbejde, og at unge medlemmers ophold på disse er af stor betydning for understøttelse...
1 ... 14