Hjælp søges til at undgå fældning af træer med ynglende rovfugle, ugler og spætter

Bestyrelsen for DOF Østjylland har modtaget Naturstyrelsens hugstplaner for 2023, og vi vil bede jer hjælpe med at undgå fældning af træer med ynglende rovfugle,...

Nyt på hjemmesiden

Dagsorden, beretning, regnskab, budget og referat fra generalforsamlingen lørdag d.25. februar er nu tilgængeligt her på siden. Se i menuen til venstre under...

Invitation til informationsmøde

Vi er af Aarhus kommunes Teknik og Miljø afdeling blevet inviteret til informationsmøde om at lave diverse naturindsatser for at forbedre naturtilstanden...

Generalforsamling lørdag d. 25. februar 2023

Der indkaldes hermed til den årlige generalforsamling i DOF Østjylland. Generalforsamlingen vil foregå fra kl. 13.00 i Bio-X lokalet på Naturhistorisk Museum,...

Nye tal for naturens og mijøets tilstand i 2021

Aarhus Universitet og GEUS har netop offentliggjort nye tal fra NOVANA overvågningen fordelt på 7 forskellige foreløbige rapporter, herunder bl.a. en rapport...

Det er nu det sker!

Ja, det er lige nu de årlige punkttællinger af vore vinterfugle foregår. Vil du være med til at overvåge vinterbestandene af vore helt almindelige fugle er...

Sort Stork - en efterlysning

Jørgen Terp Laursen har bedt os bringe følgende efterlysning: Jeg er i færd med at skrive bogen: "Den Sorte Stork i Danmark" og håber hermed at du kan bidrage...

En lille beretning

I anledning af DOF Østjyllands 50 års jubilæum har Jørgen Terp Laursen forfattet en lille beretning om det at være medlem af DOF, og de første år af hans...

Invitation til jubilæumsbustur

I anledning af lokalafdelingens 50 års jubilæum tilbyder vi en jubilæumsbustur.Vi besøger en række af de turmål, som var på turprogrammet for omkring 50 år...

Invitation

Det er i år 50 år siden DOFs lokalafdeling DOF Århus Amt – nu DOF Østjylland, blev stiftet! I den anledning vil det glæde os at se foreningens medlemmer,...
1 ... 6