Mursejlerne i Ry får hjælp!

DOF Østjylland har tidligere på året bevilget et beløb til opsætning af ynglekasser til mursejlere. Disse var planlagt opsat på en gavl på Ry Hallerne.Kasserne...

Tårnenes dag ved Årslev Engsø - lørdag d. 4. maj

Denne dag afholdes den årlige dyst ”Tårnenes Dag” for 18. gang i Danmark. Dysten går ud på at man stiller et hold, som fra et fugletårn, eller en given...

Velling Skov – også et besøg værd!

Vi har fra Naturstyrelse for Søhøjlandet modtaget en henvendelse om hjælp til at indhente nogle flere data om fuglelivet i Velling Skov. Velling Skov er et sted...

Vil du gøre en indsats for fuglene i Østjylland?

Fuglekasser, undersøge en art, forbedre en lokalitet, udgive en rapport. Dette er blot nogle få eksempler på projekter som DOF Østjylland kunne tænkes at give...

Ungdomsmedlem - ophold på Fuglestation? Så se her:

DOF Østjylland vurderer at fuglestationerne er en vigtig del af DOF’s arbejde, og at unge medlemmers ophold på disse er af stor betydning for understøttelse...

Vandstære i Østjylland

Danmark besøges hver vinter af et antal vandstære, som kommer til os nordfra, hvorimod vi kun har ganske få ynglefugle. En stor del af vintergæsterne opholder...

Hjælp søges til at undgå fældning af træer med ynglende rovfugle, ugler og spætter

Bestyrelsen for DOF Østjylland har modtaget Naturstyrelsens hugstplaner for 2023, og vi vil bede jer hjælpe med at undgå fældning af træer med ynglende rovfugle,...

Nyt på hjemmesiden

Dagsorden, beretning, regnskab, budget og referat fra generalforsamlingen lørdag d.25. februar er nu tilgængeligt her på siden. Se i menuen til venstre under...

Invitation til informationsmøde

Vi er af Aarhus kommunes Teknik og Miljø afdeling blevet inviteret til informationsmøde om at lave diverse naturindsatser for at forbedre naturtilstanden...

Generalforsamling lørdag d. 25. februar 2023

Der indkaldes hermed til den årlige generalforsamling i DOF Østjylland. Generalforsamlingen vil foregå fra kl. 13.00 i Bio-X lokalet på Naturhistorisk Museum,...
1 ... 7