Mursejlerne i Ry får hjælp!

DOF Østjylland har tidligere på året bevilget et beløb til opsætning af ynglekasser til mursejlere. Disse var planlagt opsat på en gavl på Ry Hallerne.

Kasserne er nu opsat, og dette har været omtalt i Lokalavisen Ry, hvorfra følgende udklip er hentet:

Ugeavisen Ry 2024 05 29