En oversigt over de aktiviteter som DOF Østjylland deltager i.

Overvågning af rørdrum, rørhøg og engsnarre ved Brabrand Sø og Årslev Engsø
Brabrand Sø og Årslev Engsø er leve-, yngle og fourageringsområde for en lang række af fuglearter. Flere af arterne er listet på Fuglebeskyttelsesdirektivets bilag I. Et nyt EU-finansieret projekt kaldet ”UrbanLifeCircles” sætter bl.a. fokus på at forbedre levesteder for fuglearterne Engsnarre, Rørdrum og Rørhøg. Projektet løber over de næste fem år. Det er et internationalt samarbejde mellem otte partnere fra henholdsvis Aarhus, Tartu i Estland og Riga i Letland.

Punkttællinger af yngle- og vinterfugle
Punkttællingerne er to årlige tællinger at vore almindeligste yngle- og vinterfugle med det formål at overvåge bestandende af disse, og derved få en indikation af hvorledes fuglelivet og naturen i Danmark som helhed har det.
Kontaktperson: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

DOFbasegruppen
Dofbasegruppen opretter brugere, vedligeholder lokalitetslisten, samt supporterer dofbasens programmører. Har du spørgsmål angående programmet, dets funktioner, observatørlister, lokalitetslister eller andet vedrørende DOFbasen, så tag et kig på hjælpesiden.
Hvis dit spørgsmål ikke er besvaret der, skal du kontakte koordinatoren i din lokalafdeling.
DOF Østjyllands repræsentant i dofbasegruppen er Arne Bo Larsen og Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Nationalpark Mols Bjerge
DOF Østjylland har deltaget i arbejdet med at udvikle et Pilotprojekt til Nationalpark Mols Bjerge. Joy Klein har plads i nationalparkens bestyrelse som DOFs repræsentant.
Kontaktperson: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Statsskovenes brugerråd
Vi deltager i to brugerråd. Læs mere

Stubbe Sø
Bogpeters hytte
Kontaktperson: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Tilskud til projekter
DOF Østjylland giver i visse år tilskud til støtte for projekter i lokalområdet til gavn for fuglene.
Hvis du en god ide til et projekt, du gerne vil yde en indsats for, har du derfor mulighed for at få dine udgifter, eller en del deraf, dækket af denne pulje.
Læs nærmere om mulighederne HER

Tilskud til aktiviteter
DOF Østjylland giver i visse år også tilskud til støtte for andre aktiviteter end projekter i lokalområdet til gavn for fuglene.
Hvis du en god ide til en aktivitet, du gerne vil gennemføre, har du derfor mulighed for at få dine udgifter, eller en del deraf, dækket af denne pulje.
Læs nærmere om mulighederne HER

Tilskud til Fuglestationsophold for ungdomsmedlemmer
DOF Østjylland har en pulje af midler til støtte for ungdomsmedlemmer der gerne vil tage ophold på en af DOFs Fuglestationer. 
Såvel DOF Østjyllands ungdomsmedlemmer, samt ungdomsmedlemmer fra DOFs øvrige lokalafdelinger kan ansøge om tilskud.
Læs mere om betingelser og ansøgning HER