Generalforsamling i DOF Østjylland – hvad rager det mig!?

Onsdag d. 25. februar kl. 19.00 er der generalforsamling i DOFs lokalafdeling i Østjylland (dagsorden).

Generalforsamlingen er medlemmernes mulighed for at høre bestyrelsen aflægge beretning for året der er gået, og en oplagt mulighed for at være med til at bestemme hvad der skal arbejdes med i DOF Østjylland. Læs resten

Udgivet i Aktuelt | En kommentar

Rovfuglekursus – sidste udkald

Husk DOF Østjylland starter et rovfuglekursus førstkommende tirsdag, d. 24/2-15. Se nærmere nedenfor. Der er stadig ledige pladser, men skal du deltage, så skriv til Peter Hjeds nu og tilmeld dig (KLIK HER).

Udgivet i Kurser | Skriv en kommentar

Naturhistorisk Museum søger frivillige i fuglesamlingerne

Naturhistorisk Museum søger fugle- og naturinteresserede frivillige, der vil hjælpe med at gennemgå og registrere den unikke samling af udstoppede fugle, der findes i museets udstilling og magasin. Læs resten

Udgivet i Fugle | 3 kommentarer

Ny fuglelokalitet i Østjylland

Vænge Sø på Helgenæs er blevet genoprettet, og fuglene har i stort omfang taget søen i brug. Se omtale på Naturstyrelsens side, med tilhørende rapport over observationer foretaget af en gruppe DOF’ere KLIK HER

Udgivet i Aktuelt, Lokaliteter, Rapporter | Skriv en kommentar

Fugle i Østjylland

Så er lokalafdelingens rapport om fuglelivets tilstand i Østjylland endnu engang udkommet og sendt til de der har ønsket at modtage den.

Vi starter nu på at skrive rapporten FUGLE I ØSTJYLLAND 2014 men savner meget hårdt nogle østjyske fuglefolk der har lyst og tid til at bidrage til rapporten. Mest akut mangler vi skribenter til bl.a. lommer, svaner, ryler, kjover, måger, terne, alkefugle, spætter, kragefugle og nogle af småfuglene. Har du lyst til ud fra data i DOFbasen at skrive om mellemkjoveinvasionen, spætternes udbredelse eller forekomsten af korsnæb i Østjylland i 2014, så kontakt Peter Lange (KLIK HER). Man får selvfølgelig en oplæring, og der er en skrivevejledning.
Vi er også interesseret i gode fotos af fugle fra Østjylland fra 2014.

Tidligere versioner finder du på lokalrapportens side

Udgivet i Aktuelt, Foreningsnyt, Rapporter | Skriv en kommentar

Kursus om rovfugle og deres kendetegn

DOF Østjylland kan nu også tilbyde et kursus om rovfugle. Kurset strækker sig fra februar til april, og omfatter 5 mødeaftener á 2 1/2 time og 4 ekskursioner á 3-4 timer.

Mødeaftenerne bliver på  Naturhistorisk Museum bygning 1141 i  Bio-X lokalet med indgang fra Ole Worms Alle – se vejviser Her

Kurset vil gennemgå de almindeligste ynglende danske rovfuglearter. Musvåge, spurvehøg, tårnfalk, duehøg, hvepsevåge, vandrefalk, rød glente, havørn, rørhøg og hedehøg. Arterne vil en for en blive gennemgået teoretisk med billeder, film og PowerPoints med hensyn til fødevalg, levested, ynglehabitat, trusler, træk, flugt, kendetegn, jizz, dragtvariationer, artsbestemmelse og stemmer. Læs resten

Udgivet i Kurser | Skriv en kommentar