Fugle i Østjylland

Så er lokalafdelingens rapport om fuglelivets tilstand i Østjylland endnu engang udkommet og sendt til de der har ønsket at modtage den.

Vi starter nu på at skrive rapporten FUGLE I ØSTJYLLAND 2014 men savner meget hårdt nogle østjyske fuglefolk der har lyst og tid til at bidrage til rapporten. Mest akut mangler vi skribenter til bl.a. lommer, svaner, ryler, kjover, måger, terne, alkefugle, spætter, kragefugle og nogle af småfuglene. Har du lyst til ud fra data i DOFbasen at skrive om mellemkjoveinvasionen, spætternes udbredelse eller forekomsten af korsnæb i Østjylland i 2014, så kontakt Peter Lange (KLIK HER). Man får selvfølgelig en oplæring, og der er en skrivevejledning.
Vi er også interesseret i gode fotos af fugle fra Østjylland fra 2014.

Tidligere versioner finder du på lokalrapportens side

Udgivet i Aktuelt, Foreningsnyt, Rapporter | Skriv en kommentar

Generalforsamling i DOF Østjylland – hvad rager det mig!?

Onsdag d. 25. februar kl. 19.00 er der generalforsamling i DOFs lokalafdeling i Østjylland. Generalforsamlingen er medlemmernes mulighed for at høre bestyrelsen aflægge beretning for året der er gået, og en oplagt mulighed for at være med til at bestemme hvad der skal arbejdes med i DOF Østjylland.

Synes du der sker for lidt, at det er for dyrt at være medlem eller at DOF er for tam over for myndighederne!? Eller hvorfor er der ikke flere ture, foredrag og fuglekurser? OG hvorfor skal man betale 60 kr. for FUGLEÅRET når man bor i Jylland! Ja så er det denne aften du skal møde op, spørge, og sige hvad du mener.

Bestyrelsen består af 9 medlemmer, hvoraf halvdelen er på valg. Desuden skal der vælges 4 repræsentantskabsmedlemmer, som skal repræsentere DOF Østjylland ved  repræsentantskabsmøderne, der er DOFs øverste myndighed.
Både til bestyrelse og til repræsentantskabet kan der vælges suppleanter, og her i Østjylland er det en tradition, at suppleanterne deltager i det daglige arbejde på lige fod med resten af de valgte. Bestyrelsen mødes ca. 8 gange om året, og der er to repmøder årligt.

Er du f.eks. interesseret i at hjælpe med at gennemse al den post DOF modtager fra myndighederne, vil du hjælpe med at lave en fugletur, eller vil du være med til at skrive en god historie til vores hjemmeside, ja så er det onsdag d. 25. februar du skal hjemmefra og med til vores generalforsamling.

Bestyrelsen for DOF Østjylland håber at se rigtig mange af Jer medlemmer denne aften. For de der kommer langvejs fra, er man velkommen allerede fra kl. 18, hvor foreningen byder de fremmødte på en sandwich og en øl eller vand, og man kan få en snak med de fremmødte bestyrelsesmedlemmer.

Se dagsorden i indkaldelsen der tidligere er publiceret.

Udgivet i Aktuelt | Skriv en kommentar

Kursus om rovfugle og deres kendetegn

DOF Østjylland kan nu også tilbyde et kursus om rovfugle. Kurset strækker sig fra februar til april, og omfatter 5 mødeaftener á 2 1/2 time og 4 ekskursioner á 3-4 timer.

Mødeaftenerne bliver på  Naturhistorisk Museum bygning 1141 i  Bio-X lokalet med indgang fra Ole Worms Alle – se vejviser Her

Kurset vil gennemgå de almindeligste ynglende danske rovfuglearter. Musvåge, spurvehøg, tårnfalk, duehøg, hvepsevåge, vandrefalk, rød glente, havørn, rørhøg og hedehøg. Arterne vil en for en blive gennemgået teoretisk med billeder, film og PowerPoints med hensyn til fødevalg, levested, ynglehabitat, trusler, træk, flugt, kendetegn, jizz, dragtvariationer, artsbestemmelse og stemmer. Læs resten

Udgivet i Kurser | Skriv en kommentar

Ørnens dag 2015

Se arrangement i Østjylland under http://dofoj.dk/ture-og-moeder/

Havorn

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Rettelse til Fuglestemmekursus

Bemærk venligst følgende ændringer til Fuglestemmekurset beskrevet nedenfor:
Mødeaften 6/4 er rettet til 13/4
Tur 5/4 er ændret til 12/4

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Et resultat fra punkttællingerne præsenteret på Pandion

Har du set omtalen af et af punkttællingernes flotte resultater på Pandion.dk, ellers er her et direkte link til artiklen.

Husk det er nu vinterens tællinger går i gang, så meld dig nu – vi kan sagtens bruge MANGE flere tællere.

Udgivet i Foreningsnyt, Projekter | Skriv en kommentar