Fremvisning af ringmærkning ved Brabrand sø lørdag d. 29. august kl. 7-10.

Gaerdesanger

Gaerdesanger

Vejrudsigten for lørdag ser ud til, at ringmærkerne ved Brabrand sø kan have net åbne og fremvise og fortælle om ringmærknignen af småfugle ved søen.
Arrangementet vil foregå på Stavtrup Vandværksgrund, Bispevej 36, 8260 Viby J.
Mødestedet vil være på gårdspladsen ved de røde bygninger i venstre side af grunden.
Deltagere der kommer i bil bedes køre ind gennem vandværksporten til gårdspladsen for parkering, så vi ikke blokerer Bispevej med biler.
Vi håber, at kunne præsentere en række småfugle i hånden, men det er aldrig til at vide, hvor stor aktivitet der er blandt fuglene, så vi giver ingen garanti for fangsten.
Vi kan dog garantere, at der vil være kaffe og the til rådighed under evt. ventetid på fangster og at ringmærkere vil være klar til at fortælle og svare på spørgsmål om deres hobby.

Mvh
Morten Jenrich Hansen
Danmarks Ringmærkerforening   

Udgivet i Fugle | Skriv en kommentar

Havørneparret i Det Midtjyske Søhøjland

For 6. år i træk er er en ny generation af havørne fløjet fra reden i Det Midtjyske Søhøjland.

Gammel havørn med føde til ungfugl. Foto Karen Sander Jensen

Gammel havørn med føde til ungfugl.
Foto Karen Sander Jensen

Havørneparret havde i år valgt at forlade reden fra 2014 og havde etableret en ny ikke langt fra denne. Valget var faldet på en 110 år gammel douglasgran og reden anbragt i ca. 44 meters højde, hvilket gør havørnereden til den højest beliggende i Danmark. Redehøjden blev målt med en laser afstandsmåler. Det er den højeste kendte placering af en havørnerede i landet. Ganske imponerende! Den nye redes størrelse og omfang gav anledning til en formodning om, at denne ikke kunne være anlagt i år, men at der måtte være tale om en rede parret havde bygget på gennem en længere periode og som sandsynligvis var påbegyndt sidste år og måske endda tidligere. Læs resten

Udgivet i Fugle | Skriv en kommentar

Lær at kende rovfuglene – Kursus om rovfugle og deres kendetegn

DOF Østjylland tilbyder igen i efteråret 2015 et kursus om rovfugle. Kurset strækker sig fra oktober til december, og omfatter 8 mødeaftener á 2 timer og 6 ekskursioner á 3-5 timer.

Mødeaftenerne bliver på  Naturhistorisk Museum bygning 1141 i  Bio-X lokalet med indgang fra Ole Worms Alle – se vejviser Her

Kurset vil gennemgå de almindeligste ynglende danske rovfuglearter. Musvåge, spurvehøg, tårnfalk, duehøg, hvepsevåge, vandrefalk, rød glente, havørn, rørhøg og hedehøg. Arterne vil en for en blive gennemgået teoretisk med billeder, film og PowerPoints med hensyn til fødevalg, levested, ynglehabitat, trusler, træk, flugt, kendetegn, jizz, dragtvariationer, artsbestemmelse og stemmer. Læs resten

Udgivet i Foreningsnyt, Kurser | En kommentar

Lær at kende trækfuglene – Kursus om trækfugle og deres kendetegn

DOF Østjylland udbyder i efteråret 2015 trækfuglekursus for alle interesserede. Kurset strækker sig fra august til oktober og indbefatter otte mødeaftener á to timer på hverdage samt seks ekskursioner (hver ca. 3-5 timer).

Mødeaftenerne bliver på  Naturhistorisk Museum bygning 1141 i  Bio-X lokalet med indgang fra Ole Worms Alle – se vejviser Her

På kurset vil du med hjælp af en kompetent underviser få både teoretisk og praktisk træning i genkendelse af 50 almindelige trækkende vadefugle, andefugle og rovfugle, så du er rustet til på egen hånd at se på trækfugle i felten. Læs resten

Udgivet i Foreningsnyt, Kurser | 2 kommentarer

Turkalenderen i “Fugle og Natur” og arrangementer på www.dof.dk

Bemærk venligst at der i turkalenderen i “Fugle og Natur” Nr. 2, april 2015 desværre er sket en sammenblanding af to ture:

Efter Natsangerkoncert ved Brabrandstien d. 10/6 følger en tur Til Egå Engsø d. 4/7

Sidstnævnte kan dog nemt overses.

Arrangementer på www.dof.dk:

I nederste højre hjørne har det gennem nogen tid været muligt at søge på DOF arrangementer fra de forskellige lokalafdelinger. Hidtil har man dog kun kunnet få en oversigt for en enkelt kommune. Dette er nu ændret, således at der kan søges på lokalafdelinger. I feltet hvor der står “søg i aktiviteter” skriver du blot DOF Østjylland, så vil du få en liste over alle vores indtastede arrangementer.

Udgivet i Aktuelt, Ture | Skriv en kommentar

Gråkragetur til Værnengene og Skjern Enge d. 12. maj

Deltagerne mødtes kl. 09.00 ved den lille parkeringsplads ved krydset mellem Værnvej/ Vesterlundvej.

Lidt ærgerligt var der kun de fire som havde valgt at køre sammen fra Århus, samt 2 deltagere fra Kalundborg.

Det skulle nu vise sig i løbet af dagen at det nok var mest ærgerligt for de der havde valgt ikke at deltage, for det blev til mange spændende fugle. Dejligt var det også at medlemmer fra andre lokalafdelinger havde valgt at deltage. Læs resten

Udgivet i Rapporter, Ture | En kommentar