Et resultat fra punkttællingerne præsenteret på Pandion

Har du set omtalen af et af punkttællingernes flotte resultater på Pandion.dk, ellers er her et direkte link til artiklen.

Husk det er nu vinterens tællinger går i gang, så meld dig nu – vi kan sagtens bruge MANGE flere tællere.

Udgivet i Foreningsnyt, Projekter | Skriv en kommentar

Gråkragerne

Bramgæs over Bygholmengen. Foto: Per Madsen

Bramgæs over Bygholmengen. Foto: Per Madsen

Gråkragernes første tur gik til Vejlerne torsdag d. 30.oktober og de 8 deltagere mødtes kl. 11.00 ved Naturcentret på Bygholmvejlevej.

Vi havde ikke stået længe før den første spottede en Vandrefalk siddende på en pæl et stykke ude på Bygholmengen. Lidt længere ude sad en Havørn, som kunne ses i samme kikkertfelt. Læs resten

Udgivet i Rapporter, Ture | En kommentar

GPS-registrering på Naturstyrelsen, Søhøjlandets skovarealer

På et møde i marts 2013 mellem Naturstyrelsen Søhøjlandet og DOF Østjylland tilkendegav styrelsen stor interesse for en GPS-kortlægning af de sjældne og ekstra hensynskrævende fuglearter på styrelsens arealer.
GPS-projektet omfatter en kortlægning af ynglelokaliteter og redetræer for udvalgte arter som sortspætte, huldue, nøddekrige, perleugle, st. hornugle, musvåge, hvepsevåge, duehøg, rød glente, fiskeørn og havørn på Naturstyrelsen, Søhøjlandets arealer.
M.h.p. en stedfæstelse af disse arters redetræer og ynglelokaliteter kræves en præcis angivelse af især redetræernes placering med det formål, at sikre arterne bedst muligt i arealdriften. Læs resten

Udgivet i Projekter | Skriv en kommentar

Et tilbud du ikke kan sige nej til!

Punkttaellinger-2014Hvad kan vel være bedre end en gang frisk luft, en god spadseretur og muligheden for at gøre en indsats for Danmarks fugle? Nej vel, dette må du ikke gå glip af!

Meld dig derfor allerede nu til DOFs punkttællingsprogram.

Mellem 20.december og 20.januar skal vi endnu engang have gennemført tælling af alle de almindelige vinterfugle. Se nærmere om projektet KLIK HER.

Uanset om du deltager i Atlas III projektet, og uanset om du har et eller flere Atlas kvadrater, så husk at punkttællingerne er mindst lige så vigtigt, da det er den eneste metode vi har til løbende at følge udviklingen indenfor de helt almindelige fugle.

Har du et Atlas kvadrat er det jo netop en god mulighed for også at starte en ny punkttællingsrute indenfor dette kvadrat.

Udgivet i Foreningsnyt, Projekter | Skriv en kommentar

Fuglestemmekursus for begyndere

Igen i slutningen af vinteren/begyndelsen af foråret 2015 udbyder DOF Østjylland fuglestemmekursus for alle interesserede medlemmer af DOF. Kurset strækker sig fra februar til april og indbefatter otte mødeaftener á to timer på hverdage, samt fire ekskursioner (hver ca. tre timer) i weekender. På kurset vil du med hjælp af en kompetent underviser få både teoretisk og praktisk træning i ca. 50 danske fuglearter, så du bedre kan genkende fuglestemmerne efterfølgende. Mødeaftenerne bliver på  Naturhistorisk Museum bygning 1141 i  Bio-X lokalet med indgang fra Ole Worms Alle kl. 19-21, og ekskursionerne bliver aftalt nærmere den første aften. Prisen for deltagelse er 875 kr. Max 20 deltagere. Tilmelding sker efter først-til-mølle princippet på e-mail til Peter Hjeds (KLIK HER). Ved tilmelding får du svar på, om du har fået plads på kurset, hvorefter du indbetaler kursusafgiften. Kurset gennemføres ved min. 12 deltagere. Kursusleder: Peter Hjeds.

Dato for mødeaftener: datoer 16/2, 23/2, 2/3, 9/3, 16/3, 23/3, 30/3, 6/4

Dato for ekskursioner: 1/3, 5/4, 3/5, 7/6

Udgivet i Aktuelt, Foreningsnyt, Kurser | Skriv en kommentar

Fugleåret 2013 er på vej

fugleaaret2013Fugleåret giver et samlet overblik over almindelige, fåtallige og sjældne yngle- og trækfugles forekomst i Danmark i 2013.

Fugleåret er på ca. 250 sider og rigt illustreret med årets aktuelle billeder fra en række af landets dygtigste naturfotografer, samt masser af tabeller og kort.

Kernemedlemmer, der ønsker et eksemplar, skal forudbestille bogen – læs mere

Udgivet i Rapporter | Skriv en kommentar