Udlån af teleskop

Tanken om at kunne låne et teleskop er udsprunget fra Hertha Bofællesskabet i Herskind i forlængelse af gennemførelsen af det grønne partnerskab om stier, tilgængelighed og formidling i Lyngbygård Ådal. Hertha har stået for at udarbejde ansøgninger etc. og bidrager også til ”driften” ved at administrere udlåns-ordningen. Teleskopet er finansieret af Friluftsrådet, Landdistriktspuljen og Skøn-puljen Skanderborg Kommune.

Teleskopet er til brug på fugletårne og andre gode fuglesteder i Skanderborg Kommune og omegn.

Teleskopet er gratis til låns et døgn til personer over 18 år mod depositum på 500 kr. og ved fremvisning af legitimation.
Husk at passe på det, så rigtig mange kan få glæde af det.
Der er ingen særlig forsikring, der dækker skader eller tab, så du er omfattet af din egen forsikring, hvis der sker noget med teleskopet.

Udlån sker i Hertha Bofællesskaber, Landsbyvænget 14, Herskind, 8464 Galten, og teleskopet bookes ved at skrive til Per Clauson-Kaas pckaas@hotmail.com – angiv hvilken dato du vil låne det og hvornår det afhentes.
Afhentning sker bedst mellem kl. 9. og 17. i Burishus, Landsbyvænget 7 i Herskind.

Yderligere information om låne-teleskopet kan få ved henvendelse til Per Clauson-Kaas.

Udgivet i Aktuelt | Skriv en kommentar

Har du lyst til at lede fuglekurser for DOF Østjylland?

DOF Østjylland søger nu igen engagerede og fuglekyndige ledere til fuglekurser med start i 2015. De kommende kursusledere vil i foråret 2015 komme på et seminar, hvor de får alle de midler, de har brug for til at lede et forårskursus og et efterårskursus. Er det lige netop dig vi søger?

Hvis du er interesseret i at deltage på seminaret for kommende kursusledere, skal du sende en ansøgning til DOF Østjylland, Ole Jensen senest den 5. oktober, hvori du skriver lidt om dig selv samt årsagen til, at du gerne vil deltage i seminaret.

Også tidligere undervisere og ansøgere er meget velkommen til at ansøge igen!

Udgivet i Foreningsnyt, Kurser | Skriv en kommentar

Seniorture i DOF Østjylland?

DOF Vestjylland har deres “Gråspurve”, DOF Nordvestjylland deres “Gråmejser” og DOF København deres “Grågæs”, alle med det formål at tage på nogle ture på hverdage, hvor især foreningernes seniorer har tid til at deltage uden altid at skulle bruge en dag i weekenden.

Skal vi i DOF Østjylland have noget lignende, måske en “Gråkrage” gruppe?  Som for de øvrige lokalafdelinger med det formål at arrangere og tage på nogle hverdagsture.

Hvis der er interesse for noget sådant var det tanken at det skulle drives af deltagerne selv, eller en gruppe af interesserede der vil påtage sig arbejdet med at arrangere og lede turene.

Før noget sådant startes vil vi gerne høre hvad medlemmerne mener og om der skulle være nogle der kunne tænke sig at være med i en gruppe hvor vi ser på mulighederne og hvordan vi rent praktisk griber sagen an.

Vi opfordrer derfor alle interesserede til at kontakte os og tilkendegive dels om man er interesseret i sådanne ture, dels hvis man er interesseret i at deltage i en planlægningsgruppe.

Kontakt enten Ole Bøgh Vinther eller Ole Jensen

Udgivet i Foreningsnyt | 3 kommentarer

Fugle i Østjylland 2013

Bestyrelsen har i år som et forsøg besluttet at lokalrapporten ”Fugle i Østjylland” skal være gratis for de medlemmer, som ønsker den tilsendt. Grunden til dette forsøg er, at vi ønsker at øge kendskabet til vores lokalrapport. Udgifterne til forsendelserne skal dog afholdes af det enkelte medlem. For at bestille rapporten skal forsendelsesomkostningerne på 40,00 kr. være foreningen i hænde senest den 15. september på konto nr.: reg nr.  1551 konto 5510961, eller betalingskort 01 konto 5510961 med angivelse af navn og adresse samt mærket “FIØ2013″. Rapporten vil så blive sendt til dig umiddelbart efter udgivelsen.

De der i forvejen har abonnement på lokalrapporten, skal ikke foretage sig noget, da de automatisk vil få den tilsendt til ovenstående pris.

Udgivet i Aktuelt, Rapporter | 2 kommentarer

Nogle arrangementer fra DOF Feltudvalg

Foredrag om ørnebestemmelse ved Dick Forsman lør. 16/8 kl. 19-22.30
Feltkursus i vadefuglebestemmelse med Klaus Malling Olsen søn. 7/9 kl. 8-14
Operation 1-2-tredækker lør. 6/9 – søn. 7/9 i hele landet Læs resten

Udgivet i Aktuelt, Foreningsnyt, Kurser | Skriv en kommentar

Bioblitz ved Stubbe sø

Lørdag d. 16 august kl 10.00 – 00.00 afholdes der bioblitz i Fugleværnsfondens reservat ved Stubbe Sø. En bioblitz går ud på i løbet af et døgn at bestemme så mange fugle, dyr, planter, svampe osv. som muligt. En række eksperter vil være tilstede for at bistå med artsbestemmelse af de fundne dyr og planter, men alle kan deltage og bidrage med at registrere arter. Læs resten

Udgivet i Aktuelt | Skriv en kommentar