Fugleåret 2013 er på vej

fugleaaret2013Fugleåret giver et samlet overblik over almindelige, fåtallige og sjældne yngle- og trækfugles forekomst i Danmark i 2013.

Fugleåret er på ca. 250 sider og rigt illustreret med årets aktuelle billeder fra en række af landets dygtigste naturfotografer, samt masser af tabeller og kort.

Kernemedlemmer, der ønsker et eksemplar, skal forudbestille bogen – læs mere

Udgivet i Rapporter | Skriv en kommentar

Indkaldelse til generalforsamling 2015

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Dansk Ornitologisk Forenings lokalafdeling i Østjylland.

Generalforsamlingen afholdes onsdag d. 25. februar 2015 kl. 19.00 – sted følger senere. Læs resten

Udgivet i Foreningsnyt | Skriv en kommentar

Hverdagsture – Vejlerne og Egå Engsø

DOF Østjylland vil nu forsøgsvis starte et nyt initiativ med fællesture på hverdage. Vi har derfor dannet en lille gruppe kaldet Gråkragerne til dette formål. Vi lægger ud med foreløbig to ture: Vejlerne 30. okt og Egå Engsø 19. nov.

Læs resten

Udgivet i Ture | 2 kommentarer

Glemt paraply

Har du glemt en paraply til foredraget om New Zealand tirsdag d. 30. september kan den afhentes i Hasselager, ring 23290118, eller til næste foredrag d. 28. oktober.

Udgivet i Aktuelt | En kommentar

Udlån af teleskop

Tanken om at kunne låne et teleskop er udsprunget fra Hertha Bofællesskabet i Herskind i forlængelse af gennemførelsen af det grønne partnerskab om stier, tilgængelighed og formidling i Lyngbygård Ådal. Hertha har stået for at udarbejde ansøgninger etc. og bidrager også til ”driften” ved at administrere udlåns-ordningen. Teleskopet er finansieret af Friluftsrådet, Landdistriktspuljen og Skøn-puljen Skanderborg Kommune.

Teleskopet er til brug på fugletårne og andre gode fuglesteder i Skanderborg Kommune og omegn.

Teleskopet er gratis til låns et døgn til personer over 18 år mod depositum på 500 kr. og ved fremvisning af legitimation.
Husk at passe på det, så rigtig mange kan få glæde af det.
Der er ingen særlig forsikring, der dækker skader eller tab, så du er omfattet af din egen forsikring, hvis der sker noget med teleskopet.

Udlån sker i Hertha Bofællesskaber, Landsbyvænget 14, Herskind, 8464 Galten, og teleskopet bookes ved at skrive til Per Clauson-Kaas pckaas@hotmail.com – angiv hvilken dato du vil låne det og hvornår det afhentes.
Afhentning sker bedst mellem kl. 9. og 17. i Burishus, Landsbyvænget 7 i Herskind.

Yderligere information om låne-teleskopet kan få ved henvendelse til Per Clauson-Kaas.

Udgivet i Aktuelt | Skriv en kommentar

Har du lyst til at lede fuglekurser for DOF Østjylland?

DOF Østjylland søger nu igen engagerede og fuglekyndige ledere til fuglekurser med start i 2015. De kommende kursusledere vil i foråret 2015 komme på et seminar, hvor de får alle de midler, de har brug for til at lede et forårskursus og et efterårskursus. Er det lige netop dig vi søger?

Hvis du er interesseret i at deltage på seminaret for kommende kursusledere, skal du sende en ansøgning til DOF Østjylland, Ole Jensen senest den 5. oktober, hvori du skriver lidt om dig selv samt årsagen til, at du gerne vil deltage i seminaret.

Også tidligere undervisere og ansøgere er meget velkommen til at ansøge igen!

Udgivet i Foreningsnyt, Kurser | Skriv en kommentar