Bioblitz ved Stubbe sø

Lørdag d. 16 august kl 10.00 – 00.00 afholdes der bioblitz i Fugleværnsfondens reservat ved Stubbe Sø. En bioblitz går ud på i løbet af et døgn at bestemme så mange fugle, dyr, planter, svampe osv. som muligt. En række eksperter vil være tilstede for at bistå med artsbestemmelse af de fundne dyr og planter, men alle kan deltage og bidrage med at registrere arter. Læs resten

Udgivet i Aktuelt | Skriv en kommentar

DOF-Vestjylland indbyder til ”Tårnenes dag 2014” Søndag d. 17. august kl. 6.00 – 12.00.

Arrangementet afholdes for 9. gang og er en fredelig dyst mellem ”fugletårne” rundt i Danmark. I 2013 var der rekorddeltagelse og i alt 27 tårne fra 12 af DOFs 13 lokalafdelinger deltog. I år håber vi at der blive mindst lige så mange deltagere og at alle lokalafdelinger er med.

Se nærmere på DOF Vestjyllands hjemmeside

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Ringmærkning af havørneunger 2014

Unger på reden

Unger på reden. Foto: Erik P Nielsen

Den 12. juni 2014 blev der for 5. år i træk ringmærket en ny generation af havørne i Det Midtjyske Søhøjland.

Havørneparret havde i år fravalgt redetræet fra 2013 og genanvendt reden fra 2012. Årsagen til dette skyldes formentlig, at den gamle ynglehan, som på besynderlig vis forsvandt i 2013, nu er tilbage som ynglefugl i området. Hvad der er hændt sidste års ynglehan er uvist, men ifølge eksperter sker det ofte, at der bygges en ny rede, når der indfinder sig en ny mage. Som følge af den “nye” redes placering var det, ynglesæsonen igennem, stort set umuligt at observere aktiviteterne ved redetræet. Læs resten

Udgivet i Aktuelt | Skriv en kommentar

Trækfuglekursus

DOF udbyder i efteråret 2014 trækfuglekursus for alle interesserede. Kurset strækker sig fra august til oktober og indbefatter otte mødeaftener á to timer på hverdage samt fire ekskursioner (hver ca. tre timer) i weekender. På kurset vil du med hjælp af kompetente undervisere få både teoretisk og praktisk træning i genkendelse af 50 almindelige trækkende vadefugle, andefugle og rovfugle, så du er rustet til på egen hånd at se på trækfugle i felten. Mødeaftenerne bliver  i Bio-X natur lokalet på Naturhistorisk Museum, Århus med Peter Hjeds som underviser. kl. 19-21, og ekskursionerne bliver aftalt nærmere den første aften. Prisen for deltagelse er 875 kr. Max 20 deltagere. Tilmelding sker efter først-til-mølle princippet på e-mail til Peter Hjeds (KLIK HER). Ved tilmelding får du svar på, om du har fået plads på kurset, hvorefter du indbetaler kursusafgiften. Kurset gennemføres ved min. 12 deltagere.

Dato for mødeaftener: 18/8, 25/8, 1/9, 8/9, 15/9, 22/9, 29/9, 6/10

Dato for ekskursioner (kl. 07-12): 31/8, 7/9, 14/9, 21/9

Den 4. oktober gennemføre en heldages bustur for holdet til Sort Sol i Sønderjylland kl 09-23 (+kr. 500)  Mail for info!

Udgivet i Aktuelt, Foreningsnyt, Kurser | Skriv en kommentar

Tur til Sdr. Jylland – lørdag d. 10. maj 2014

Ingen havde den fjerneste anelse om, at inden dagen var omme, ville begge turledere have fået pulsen op i det røde felt, fordi de hver især selv opdagede en ny art på denne DOF OJ tur, der gik til Sdr. Jylland.

Vi drog af sted fra Århus Lørdag morgen i en blanding af sol og skyer. Turlederne i form af Bjarne Golles og Peter Lange havde planlagt turens forløb og undervejs til Sønderjylland i gangsatte de dagens konkurrence. Højeste bud på hvor mange forskellige arter vi ville få at se, kom fra Peter Lange, der gættede på 99 forskellige arter. Læs resten

Udgivet i Referater | Skriv en kommentar

Atlastid – Tælletid

Vi er nu 2 måneder inde i Atlas projektet og der er allerede indtastet mere end 50.000 observationer af 830 deltagere i 1742 kvadrater. En i sandhed meget flot opbakning omkring projektet.
Nu må vi så bare ikke i glæden over dette, og i vores iver for at få endnu flere registreringer, glemme et af DOF’s øvrige meget vigtige projekter – Punkttællingerne.

1. maj går vi ind i en ny sæson for ynglefugletællingerne, som skal gennemføres mellem 1. maj og 15. juni.
Derfor - uanset om du har et eller flere Atlas kvadrater, så husk at punkttællingerne, som nu går ind i 39. sæson er mindst lige så vigtigt, da det er den eneste metode vi har til løbende at følge udviklingen indenfor de helt almindelige fugle.

Har du i øvrigt læst artiklen s. 11 i det seneste nummer af “Fugle & Natur”: Danmarks fugle skrevet i mandtal. Et rigtigt godt eksempel hvad punkttællinger kan bruges til og hvor vigtige de er.

Har du et Atlas kvadrat er det jo netop en god mulighed for også at starte en ny punkttællingsrute indenfor dette kvadrat.
Læs mere om punkttællinger på DOF hjemmeside om punkttællingerne og meld dig til allerede i dag.

Udgivet i Aktuelt, Projekter | Skriv en kommentar