GPS-registrering af redetræer med sjældne og hensynskrævende fuglearter.

Bøg med sortspættehuller

Bøg med sortspættehuller. Foto: Bo Ryge Sørensen

GPS-registrering af særligt værdifulde træer på Naturstyrelsen, Søhøjlandets og Salten Langsø Skovadministrations arealer.

 I 2013 blev det på et møde mellem Naturstyrelsen, Søhøjlandet og DOF-Østjylland besluttet, at iværksætte en GPS-kortlægning af de sjældne og hensynskrævende fuglearter i de skove som forvaltes og drives af Naturstyrelsen, Søhøjlandet.

GPS-projektet har til formål, at kortlægge ynglelokaliteter og redetræer for en række udvalgte arter som sortspætte, huldue, nøddekrige, perleugle, stor hornugle, musvåge, hvepsevåge, duehøg, rød glente, fiskeørn og havørn på styrelsens arealer.

Læs resten

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Gråkragerne – rapport 1. halvår 2016

Så er rapporten for Gråkragernes ture for 1. halvår klar KLIK HER

Der vil ikke blive arrangeret rure i juni og juli, men jeg forventer at være klar igen i august, så hold øje med kalenderen, eller tilmeld dig vores e-mail liste HER.

 

Udgivet i Gråkragerne, Referater | Skriv en kommentar

Invitation til et løb og en rejseaften

Vi har fået et par invitationer:

Et familieløb i Botanisk have, Aarhus d. 8. juni 2016 – læs mere (pdf).

En rejseaften med præsentation af fugle- og naturrejser, d. 3. juni 2016 – læs mere (pdf). Bemærk tilmelding.

Udgivet i Arrangementer | Skriv en kommentar

En Gråkragetur til Vilsted Sø

Så blev det Vilsted Sø’s tur til at have besøg af Gråkragerne. Kl. 10.00 d. 11. april mødtes de 16 deltagere på Parkeringspladsen ved Sjørupvej. Et par deltagere var dog blevet snydt af GPS’en og endte på den forkerte side af søen. Heldigvis er der jo for ca. 1 1/2 år siden opført en gang- og cykelbro netop på dette sted, så snart var alle forenede, og vi gik en tur ned for at prøve det flotte fugletårn, hvorfra der var udsyn til en rugende Grågås.

Bramgæs og Ræv. Foto: Flemming Larsen

Bramgæs og Ræv. Foto: Flemming Larsen

Læs resten

Udgivet i Gråkragerne, Referater | Skriv en kommentar

Ravnen er den store vinder blandt Danmarks ynglefugle – et resultat fra punkttællingerne

Fik du nyhedsbrevet fra DOF idag, har du læst om det i bladet “Fugle og Natur”, eller har du læst nyheden på DOF hjemmeside?

Dette beskriver blot et af de interessante resultater fra DOF’s punkttællinger, som er den af foreningens mange aktiviteter, der giver den absolut bedste mulighed for at følge udviklingen blandt de mest almindelige fugle i Danmark, og som samtidig giver en mulighed for at følge udviklingen i agerlandet, skovenes, engenes og andre områders fugleliv. Dermed giver det også en mulighed for at følge den naturmæssige udvikling i områderne, og om disses tilstand forbedres eller forværres.

Derfor håber vi du vil deltage i tællingerne, hvoraf den årlige ynglefugletælling starter her d. 1. maj og løber indtil 15. juni.

Se mere om tællingerne og hvordan du tilmelder dig på DOF’s side om Punkttællingerne

Udgivet i Projekter | Skriv en kommentar

Trækfugletur med Klaus Malling Olsen til Falsterbo

Torsdag d. 8. september til søndag d. 11. september har vi i samarbejde med en af landets dygtigste ornitologer, Klaus Malling Olsen, arrangeret en trækfugletur til Falsterbo. Klaus har et meget stort kendskab til området, og vil med sikker hånd guide os rundt til de bedste træklokaliteter i området. Hvilke lokaliteter vi besøger afgøres af Klaus, samt vind og vejr.

Tilmelding senest 1. juli 2016. Se nærmere i kalenderenkun få pladser tilbage!!

Udgivet i Arrangementer | Skriv en kommentar