Seniorture i DOF Østjylland?

DOF Vestjylland har deres “Gråspurve”, DOF Nordvestjylland deres “Gråmejser” og DOF København deres “Grågæs”, alle med det formål at tage på nogle ture på hverdage, hvor især foreningernes seniorer har tid til at deltage uden altid at skulle bruge en dag i weekenden.

Skal vi i DOF Østjylland have noget lignende, måske en “Gråkrage” gruppe?  Som for de øvrige lokalafdelinger med det formål at arrangere og tage på nogle hverdagsture.

Hvis der er interesse for noget sådant var det tanken at det skulle drives af deltagerne selv, eller en gruppe af interesserede der vil påtage sig arbejdet med at arrangere og lede turene.

Før noget sådant startes vil vi gerne høre hvad medlemmerne mener og om der skulle være nogle der kunne tænke sig at være med i en gruppe hvor vi ser på mulighederne og hvordan vi rent praktisk griber sagen an.

Vi opfordrer derfor alle interesserede til at kontakte os og tilkendegive dels om man er interesseret i sådanne ture, dels hvis man er interesseret i at deltage i en planlægningsgruppe.

Kontakt enten Ole Bøgh Vinther eller Ole Jensen

Udgivet i Foreningsnyt | En kommentar

Fugle i Østjylland 2013

Bestyrelsen har i år som et forsøg besluttet at lokalrapporten ”Fugle i Østjylland” skal være gratis for de medlemmer, som ønsker den tilsendt. Grunden til dette forsøg er, at vi ønsker at øge kendskabet til vores lokalrapport. Udgifterne til forsendelserne skal dog afholdes af det enkelte medlem. For at bestille rapporten skal forsendelsesomkostningerne på 40,00 kr. være foreningen i hænde senest den 15. september på konto nr.: reg nr.  1551 konto 5510961, eller betalingskort 01 konto 5510961 med angivelse af navn og adresse samt mærket “FIØ2013″. Rapporten vil så blive sendt til dig umiddelbart efter udgivelsen.

De der i forvejen har abonnement på lokalrapporten, skal ikke foretage sig noget, da de automatisk vil få den tilsendt til ovenstående pris.

Udgivet i Aktuelt, Rapporter | Skriv en kommentar

Nogle arrangementer fra DOF Feltudvalg

Foredrag om ørnebestemmelse ved Dick Forsman lør. 16/8 kl. 19-22.30
Feltkursus i vadefuglebestemmelse med Klaus Malling Olsen søn. 7/9 kl. 8-14
Operation 1-2-tredækker lør. 6/9 – søn. 7/9 i hele landet Læs resten

Udgivet i Aktuelt, Foreningsnyt, Kurser | Skriv en kommentar

Bioblitz ved Stubbe sø

Lørdag d. 16 august kl 10.00 – 00.00 afholdes der bioblitz i Fugleværnsfondens reservat ved Stubbe Sø. En bioblitz går ud på i løbet af et døgn at bestemme så mange fugle, dyr, planter, svampe osv. som muligt. En række eksperter vil være tilstede for at bistå med artsbestemmelse af de fundne dyr og planter, men alle kan deltage og bidrage med at registrere arter. Læs resten

Udgivet i Aktuelt | Skriv en kommentar

DOF-Vestjylland indbyder til ”Tårnenes dag 2014” Søndag d. 17. august kl. 6.00 – 12.00.

Arrangementet afholdes for 9. gang og er en fredelig dyst mellem ”fugletårne” rundt i Danmark. I 2013 var der rekorddeltagelse og i alt 27 tårne fra 12 af DOFs 13 lokalafdelinger deltog. I år håber vi at der blive mindst lige så mange deltagere og at alle lokalafdelinger er med.

Se nærmere på DOF Vestjyllands hjemmeside

Udgivet i Ture | Skriv en kommentar

Ringmærkning af havørneunger 2014

Unger på reden

Unger på reden. Foto: Erik P Nielsen

Den 12. juni 2014 blev der for 5. år i træk ringmærket en ny generation af havørne i Det Midtjyske Søhøjland.

Havørneparret havde i år fravalgt redetræet fra 2013 og genanvendt reden fra 2012. Årsagen til dette skyldes formentlig, at den gamle ynglehan, som på besynderlig vis forsvandt i 2013, nu er tilbage som ynglefugl i området. Hvad der er hændt sidste års ynglehan er uvist, men ifølge eksperter sker det ofte, at der bygges en ny rede, når der indfinder sig en ny mage. Som følge af den “nye” redes placering var det, ynglesæsonen igennem, stort set umuligt at observere aktiviteterne ved redetræet. Læs resten

Udgivet i Aktuelt | Skriv en kommentar