Velling Skov – også et besøg værd!

Vi har fra Naturstyrelse for Søhøjlandet modtaget en henvendelse om hjælp til at indhente nogle flere data om fuglelivet i Velling Skov.
Velling Skov er et sted med meget stor efterspørgsel på aktiviteter som mountainbike og orienteringsløb. For bedre at kunne styre og fordele disse aktiviteter og samtidig sikre fuglelivet efterlyser Naturstyrelsen flere data om dette. Kunne du tænke at besøge skoven og samtidig se godt efter de mere fåtallige arter er du derfor meget velkommen. Der er allerede en del registreringer af sortspættehuller i deres PasPåKort, men også andre fåtallige arter har interesse.
Du indtaster bare dine observationer i DOFBasen, men husk at det er vigtigt at alle fåtallige arter registreres med nøjagtige GPS koordinater. Der er i DOFBasen til dato registreret 127 arter i skoven.