Titel Forfatter Dato for publicering   Beskrivelse
Fuglelivet i 5 parker i Århus 1998 Peter Lange 01-01-1999   Resultater fra en undersøgelse, sammenstillet af Peter Lange
Polensturen, maj 2004 DOF Østjylland 01-06-2004   Turrapport fra DOF Østjylland stortur til Østpolen 24. – 31. maj 2004
Pilotprojekt Nationalpark Mols, dec. 2004 Peter Lange 01-01-2005   Oversigt over fugle og fuglelokaliteter i undersøgelsesområdet, Sammenstillet af Peter Lange med bidrag fra Jens P. Lomholt & Lars P. Johansson
Træløber i Østjylland Kurt Strebel 09-04-2009   Forekomst, adfærd og feltbestemmelse af Træløber og Korttået Træløber i Østjylland
Med DOF Østjylland til Vejlerne Ole Jensen 05-10-2009   Turrapport fra DOF Østjylland tur til Vejlerne 20. september 2009
Danmarks ældste gærdesmutte Morten Jenrich Hansen 30-10-2009   Gærdesmutte ringmærket ved Brabrand sø har sat ny dansk aldersrekord blandt ringmærkede gærdesmutter
Godt nyt for kirkeuglen – måske Peter Hjeds 07-11-2009   Den mindste ugle herhjemme, Kirkeuglen, er i fare for at uddø, så nu skal 2,1 million kroner være med til at redde den sjældne fugl.
Perleugler i Østjylland Andreas Winding 27-12-2009   2009 blev året, hvor der igen blev fundet en syngende perleugle i Østjylland, faktisk endda med hvad der må formodes at være en mage.
Rød Glente i Østjylland Peter Hjeds 11-03-2010   Vi har igennem de seneste fem år oplevet en stadig stigende bestand af røde glenter især omkring byerne Hadsten, Hammel, Vissing, Laurbjerg og Ødum.
Bramgåsen Branta leucopsis i Østjylland Henning Ettrup 02-06-2010   Forekomst af Bramgæs i ØstjyllandTurrapport fra Tranetur til Väster Götaland
Beretning Tranetur 2010 Kurt Strebel 20-09-2010   Turraport fra DOF Østjyllands Tranetur til Väster Götaland og Hornborgasjön i Sverige i påsken 2010, de 1.-3. april
Rovfuglekurset i Grenaa Inger F. Jensen 10-05-2011   Rapport fra rovfuglekursus i Grenå 8.-9. april 2011 med Klaus Malling Olsen
Ringmærkning af havørneunger i Søhøjlandet 2011 Bo Ryge Sørensen 26-06-2011   Den 3. juni 2011 blev de første havørneunger nogensinde, ringmærket i Det Midtjyske Søhøjland.
Duehøg angriber Fiskejhejre Peter Lange 13-12-2011   En foto-reportage af Duehøg der angriber en Fiskehejre på Salten Langsø
Nye regler for vandscooter sejlads Peter Lange 02-03-2012   Regler og begrænsninger for sejlads ved Vandscootere
Bemærkninger til Aarhus byrådsmøde sag 10-20120328 Morten Jenrich Hansen 31-03-2012   Bemærkninger fra DOF-Østjylland til Aarhus byråds behandling af forslag om indførelse af en ”Fuglestrategi”, Sag 10 på byrådsmøde d. 28. marts 2012.
Jagttiden på Ringduen - en opfordring Henning Ettrup 25-04-2012   Beslutninger om forvaltning af arter bør tages på et oplyst grundlag. Det mener ornitologer og det mener jægere.
Ringmærkning af havørne Bo Ryge Sørensen 26-07-2012   Den 15. juni 2012 blev der igen ringmærket en ny generation af havørneunger i Det Midtjyske Søhøjland.
Ølandsturen 2012 - i glimt Steen Larsen 03-08-2012   En foto-reportage fra DOF Østjylland tur til Öland 31.maj - 3. juni 2012
Oplevelser op DOF Østjyllands 40 års jubilæumstur Lars Søgaard-Jensen 09-08-2012   Rapport fra DOF Østjyllands 40-års jubilæumstur rundt i lokalområdet.
Artikel Ella Adelholt Jørgen Ballegaard 16-08-2012   En fortælling om Ella Adelholt (1902-1963), aktiv omkring moderniseringen af Dansk Ornitologisk Forening og dannelsen af Natur og Ungdom. Indsamlede op opmålte ca. 3000 fuglebrystben.
Beretning fra tårnenes dag 19.august 2012 - Egå Engsø Kurt Strebel 12-09-2012   Reportage fra forløbet af en "Tårnenes Dag" ved Egå Engsø d. 19.august 2012
Hvordan man ikke opfører sig som DOF-medlem Bo Ryge Sørensen 13-10-2012   Lidt om hvordan man ikke skal opføre sig som DOF-medelem
Indvielse af Værum ø-enge Lars Tom-Petersen 27-10-2012   En reportage fra invielsen af nyt vådområde ved Værum Enge ved Gudenåen, d. 26.oktober 2012
Filsø og Skjern Å Enge 1. juni Lars Søgaard-Jensen 06-06-2013   Turrapport fra DOF Østjyllands tur til Filsø og Skjern Å Enge d. 1.juni 2013
Ringmærkning af havørneunge - 4.år i træk Bo Ryge Sørensen 12-06-2013   Den 31. maj 2013 blev der for 4. år i træk ringmærket en ny generation af havørne i Det Midjyske Søhøjland
Vejlerne & Bulbjerg - 12. oktober 2013 Nick Wrigley 19-11-2013   Turrapport fra DOF Østjyllands tur til Vejlerne og Bulbjerg d. 12.oktober 2013
Lille Vildmose - 9.november 2013 Nick Wrigley 19-11-2013   Turrapport fra DOF Østjyllands tur til Lille Vildmose d. 9.november 2013
GPS-registrering af sortspættetræer og rovfuglereder Bo Ryge Sørensen 23-12-2013   Kortlægning af de sjældne og ekstra hensynskrævende fuglearter på Naturstyrelsen arealer.
Lidt om færdsel i naturen Ole Jensen 24-03-2014   Lidt om regler, og hvad man må og ikke må, når man færdes i naturen.
Tur til Sdr. Jylland – lørdag d. 10. maj 2014 Inger F. Jensen 12-05-2014   Turraport fra DOF Østjyllands tur til Sønderjylland d. 10.maj 2014
Ringmærkning af havørneunger 2014 Bo Ryge Sørensen 25-06-2014   Den 12. juni 2014 blev der for 5. år i træk ringmærket en ny generation af havørne i Det Midtjyske Søhøjland.
GPS-registrering på Naturstyrelsen, Søhøjlandets skovarealer Bo Ryge Sørensen 26-11-2014   GPS-projektet omfatter en kortlægning af ynglelokaliteter og redetræer for udvalgte arter som sortspætte, huldue, nøddekrige, perleugle, st. hornugle, musvåge, hvepsevåge, duehøg, rød glente, fiskeørn og havørn på Naturstyrelsen, Søhøjlandets arealer
Rørhøg i Østjylland Jørgen Terp Laursen 15-03-2015   Rørhøgbestanden (Circus aeruginosus) i Østjylland 1999-2012 – sammenholdt med bestandsudviklingen i Danmark
Gyldensteen Strand og Johannes Larsen Museet – 11. april 2015 Inger F. Jensen 19-04-2015   Turrapport fra DOF Østjyllands tur til Gyldensteen Strand og Johannes Larsen Museet d. 11. april 2015
Havørneparret i Det Midtjyske Søhøjland Bo Ryge Sørensen 16-08-2015   For 6. år i træk er er en ny generation af havørne fløjet fra reden i Det Midtjyske Søhøjland.
GPS-registrering af redetræer med sjældne og hensynskrævende fuglearter Bo Ryge Sørensen 14-07-2016   GPS-registrering af særligt værdifulde træer på Naturstyrelsen, Søhøjlandets og Salten Langsø Skovadministrations arealer.
Tur til Sønderjylland og Nordfriesland 5. – 6. maj Lis Eriksen og Helge Mølbach Sørensen 08-08-2016   Turrapport fra DOF Østjyllands tur til Sønderjylland og Nordfriesland 5. – 6. maj 2016
Rapport fra Falsterbotur 8.-11. september 2016 Svend Bank Adreasen 22-10-2016   Rapport fra en 4-dags tur til Falsterbo i Sverige med undervisning af Klaus Malling Olsen, d. 8.-11. september 2016
Redekasser på Naturstyrelsen Søhøjlandets arealer Bo Ryge Sørensen 19-03-2017   En fortælling  om opsætning af 40 redekasser til perleugle, 10 redekasser til vendehals og 4 natugle kasser i 2015-16
Optælling af måger og terner på Anholt 2017 Henning Ettrup 25-10-2017   En rapport om resultaterne fra en optælling mågerne og ternerne på Anholt i 2017
Sponsering af falkekasse Peter Thomsen 28-03-2018   Fortælling om opsætning af en falkekasse på en golfbane
Ugler mod rotter Bo Ryge Sørensen 11-01-2019   I Silkeborg Kommune tager man nye og mere miljøvenlige midler i brug i kampen mod rotter!
CES Ringmærkning ved Brabrand Sø 2006-2019 Henning Ettrup og Morten Jenrich Hansen 16-04-2019   Der er foretaget CES ringmærkning ved Brabrand Sø siden 2006, og data herfra er tidligere behandlet i oversigtsartikler (f.eks. Ettrup et.al 2007a, 2007b og 2014a), eller i specialartikler (Ettrup et.al 2014b). Denne rapport er en opdatering af rapporten fra 2017 af det indsamlede CES-materiale, og dækker således perioden 2006-2018
DOF Østjylland 1972-2022 Peter Thomsen 25-01-2023   Tekst og billeder fra lokalafdelingens første 50 år