Indkaldelse til Generalforsamling

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Dansk Ornitologisk Forenings lokalafdeling i Østjylland.
Generalforsamlingen afholdes lørdag 23. feb. 2018 i Bio-X Natur lokalet på Naturhistorisk Museum, indgang 140, Ole Worms Allé 140. GPS: 56.167114, 10.202275.
I forbindelse med generalforsamlingen vil der være besøg af Naturbutikken.

Læs resten

Udgivet i Foreningen | Kommentarer lukket til Indkaldelse til Generalforsamling

Fuglekursus

Hver fugl synger med sit næb, siger man. Men HVILKEN fugl?

Molslaboratoriet tilbyder nu et fugle/fuglestemmekursus mandag d. 8.april kl. 07.00 med mulighed for overnatning fra søndag d. 7/4.
Tilmelding senest 7. marts
Se nærmere på Molslaboratoriet side

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Fuglekursus

Ugler mod rotter

I Silkeborg Kommune tager man nye og mere miljøvenlige midler i brug i kampen mod rotter!

I slutningen af feb. 2018 blev jeg kontaktet af Silkeborg Kommune, som havde planer om et redekasseprojekt og som ønskede hjælp til opsætning af i alt 35 redekasser til natugle. Kontakten skyldtes, at jeg sammen med en lille gruppe fuglefolk tidligere havde deltaget i et redekasseprojekt for Naturstyrelsen Søhøjlandet. Efterfølgende blev der fra DOF-Østjylland givet tilsagn om, at deltage i projektet og jeg samlede igen en lille gruppe dedikerede lokale fuglefolk til projektet. Gruppen var stort identisk med den gruppe af fuglefolk, som også deltog i redekasseprojektet for NST Søhøjlandet.

Indelukket
Læs resten
Udgivet i Projekter | Kommentarer lukket til Ugler mod rotter

Rapport fra Gråkrageture til Stubbe Sø onsdag d. 12. december og torsdag d. 13. december.

På grund af den store tilslutning i 2017, hvor der blev tilføjet en ekstra tur i sidste øjeblik, var der i år planlagt ture på to, efter hinanden følgende, dage. Begge dage blev fuldt besat med 24 deltagere pr. dag. Der blev åbent for tilmelding onsdag d. 15. november og allerede torsdag d. 16 omkring middagstid var alt optaget for begge dage.

Læs resten

Udgivet i Gråkragerne | Kommentarer lukket til Rapport fra Gråkrageture til Stubbe Sø onsdag d. 12. december og torsdag d. 13. december.

Viden er magt! Hjælp os til mere viden!

Her drejer det sig dog ikke så meget om magt som indflydelse. Indflydelse på hvorledes Danmarks natur forvaltes.

Og hvordan så det?

Jo, gennem DOF punkttællinger får vi viden om hvordan vore mest almindelig fugle har det, og hvordan deres bestande har udviklet sig. Hvert år tæller en række frivillige medlemmer  af DOF alle fugle de ser på en række udvalgte punkter. Alle disse tællinger samles i en rapport, som giver en oversigt over hvorledes 126 arter af ynglefugle og 93 arter af vinterfugle har udviklet sig siden 1976.

Med denne viden har myndighederne, DOF og andre mulighed for at vurdere hvor der især kræves en indsats for at beskytte Danmarks fugle og deres levesteder. Læs resten

Udgivet i Projekter | Kommentarer lukket til Viden er magt! Hjælp os til mere viden!

Rapport fra gråkragetur til Lille Vildmose d. 12. november

Også denne gang var der stor tilslutning til turen til Lille Vildmose med 32 deltagere.

Vi mødtes ved Lille Vildmosecentret og startede turen med at gå ud til den nyetablerede Birkesø med det flotte skjul, som dog led af at vinduerne var fuldstændigt duggede til, ikke kunne åbnes og derfor var næsten umulige at se igennem. Vi endte derfor med at stå udenfor skjulet for at kunne overskue søen.

Et udvalg af deltagerne med Birkesø.
Foto: Else Oltmann

Som de fleste andre nyetablerede/genoprettede søer var der her et rigt fugleliv med masser af ænder og en stor flok hjejler der konstant fløj frem og tilbage over søen. Der var masser af pibeænder, der var troldænder, taffelænder, krikænder og spidsænder. Desuden stod en sølvhejre henne i den modsatte ende af søen, og en lille skallesluger hun lå ude på vandet. Nogle store kobbersnepper gik også rundt derude, og også et par sortklirer blev spottet. Læs resten

Udgivet i Gråkragerne | Kommentarer lukket til Rapport fra gråkragetur til Lille Vildmose d. 12. november