Spurveuglerne i Gludsted Plantage - Hjælp os med at passe på dem!

Naturstyrelsen har her i første uge af april afspærret et mindre område, hvor Spurveuglerne ynglede i 2023, med rød/hvid mineringstape og tydelig skiltning med forklaring af restriktionerne.

 Afspaerring

Adgangsforbud

Det er superfint, og resultatet af et langvarigt arbejde i DOF, som startede lige efter 9. april, hvor vi kunne dokumentere at der var et ynglepar. DOF lokalt havde kontakt med Naturstyrelsen Midtjylland, og Niels Peter Brøgger og jeg bistod i ugen efter med udpegning og afgrænsning af et beskyttelsesområde og placering af skilte. Det blev skilte med henstilling til publikum om at blive på vejene, da forbud ikke var en mulighed med de centrale retningslinier fra Styrelsen.

DOF centralt har siden arbejdet politisk på mulighederne for en stærkere beskyttelse af sjældne og sårbare arter, og det ser vi de første frugter af nu. Godt gået!!

Hvad kan du/vi gøre for uglerne?

  1. Respektere forbudszonen, og i øvrigt vise hensyn til uglerne og naturen.
  2. Hjælpe andre til at gøre det samme.
  3. Være opmærksomme og samle viden om uglerne, og om aktiviteter og færdsel af betydning for uglerne.
  4. Videregive viden og relevante oplysninger til DOF / DOF`s artskoordinator, så vi samler vores viden èt sted i DOF - det er et vigtigt grundlag for vores dialog og samarbejde med Naturstyrelsen, som gerne fortsat skal udvikle sig til gavn for beskyttelsen af naturen.

Hvordan kan du videregive din viden?

  1. Indtaste oplysningerne i DOFbasen under art: Spurveugle. Husk at markere krydsfeltet ”Hemmelig” hvis det er følsomme oplysninger (som kun Artskoordinator kan se).
  2. Maile eller ringe direkte til Artskoordinator (se oplysninger nederst).

Må alle gode kræfter samles om en Spurveugle-god ynglesæson 2024!!

Allan Kjær Villesen, DOF BirdLifes artskoordinator for Spurveugle
Email: allan.kjaer.villesen@gmail.com  /  Tlf. 2627 3258