DOF Østjylland har deltaget i arbejdet med et Pilotprojekt, der dannede grundlag for oprettelsen af Nationalpark Mols Bjerge. Desuden har DOF været repræsenteret i Rådet i de to første perioder af Nationalparkens virke, dvs. fra 2009 – 2017. DOF’s ansøgning om optagelse i Rådet for perioden 2018-2022 blev desværre ikke godkendt.

Under Pilotprojektet blev der udarbejdet en oversigt over fugle og fuglelokaliteter i undersøgelsesområdet. Den blev sammensat af Peter Lange med bidrag fra Jens Peter Lomholt og Lars P. Johansson. Rapporten kan læses HER

Nationalpark Mols Bjerges hjemmeside kan findes HER