DOF Østjylland vurderer at fuglestationerne er en vigtig del af DOF’s arbejde, og at unge medlemmers ophold på disse er af stor betydning for understøttelse af dette arbejde, samt et vigtigt element i rekruttering og undervisning af unge medlemmer.

DOF Østjylland har derfor i deres regnskab hensat et beløb til finansiering af ungdomsmedlemmers ophold på fuglestationerne, et beløb som også vil kunne stilles til rådighed for de øvrige lokalafdelinger, specielt for de mindre formuende lokalafdelinger.

Lokale ansøgere prioriteres, men alle lokalafdelinger indbydes til at ansøge DOF Østjylland om tilskud til at sende deres ungdomsmedlemmer af DOF på et ophold på en af fuglestationerne, med det formål at indgå i fuglestationens daglige rutiner, og særligt med henblik på dygtiggørelse af ungdomsmedlemmerne indenfor ornitologien.

Det afsatte beløb vil også skulle dække eventuel fuglestationsophold for DOF Østjyllands egne ungdomsmedlemmer, som til enhver tid har fortrinsret til tilskud.

For at opnå tilskud skal følgende retningslinjer være opfyldt:

 1. Tilskuddet søges af den lokalafdeling, der ønsker at sende et ungdomsmedlem på et fuglestationsophold, og den pågældende lokalafdeling har al kontakt til ungdomsmedlemmet og fuglestationen.
 2.  Tilskud kan kun søges til ungdomsmedlemmer i DOF.
 3. Der gives kun tilskud til ophold hvor der er ansøgt om tilskud forud for opholdet.
 4. Ansøgning skal indeholde navn, adresse og medlemsnummer på det ungdomsmedlem der ansøges om tilskud til.
 5. Ansøgningen skal indeholde et budget for ungdomsmedlemmets ophold.
 6. Ansøgningen skal vedlægges en kopi af den ansøgende lokalafdelings seneste regnskab, med angivelse af afdelingens egenkapital.
 7. Efter endt ophold skal en rapport, artikel eller lignende om projektets forløb leveres til DOF Østjylland til eventuel udgivelse på DOF Østjyllands hjemmeside. Desuden forventes en præsentation af projektet forelagt i den ansøgende lokalafdeling.
 8. Bevilget tilskud udbetales til den ansøgende lokalafdeling efter endt ophold.
 9. Der kan ydes tilskud til såvel selve opholdet på fuglestationen, som ungdomsmedlemmets transportudgifter til og fra opholdet (én rejse, tur/retur).
  Udbetaling af tilskud sker mod kopi af faktura fra fuglestationen samt opgørelse over rejseomkostninger med angivelse af hvor der er rejst fra og til. For kørsel i egne bil godtgøres efter statens lave takst mod angivelse af antal kørte kilometer.
 10. Der må for den ansøgende lokalafdeling påregnes en vis medfinansiering af opholdet. Dette fastlægges af DOF Østjylland i hvert enkelt tilfælde.
 11. DOF Østjylland tager i hvert enkelt tilfælde stilling til ansøgningen og har den endelige afgørelse om hvorvidt der gives tilskud eller ej.
 12. Tilskud ydes kun indtil det afsatte beløb er opbrugt, ligesom DOF Østjylland til enhver tid kan tilbageføre det resterende beløb til eget formål.
 13. DOF Østjylland forbeholder sig ret til at afvise alle ansøgninger.
 14. Ansøgning skal ske skriftligt og tildeling/afslag meddeles skriftligt.
 15. Ansøgning skal ske til DOF Østjyllands e-mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.. Ansøgninger kan indsendes løbende gennem hele regnskabsåret, og beslutning om bevilling af evt. tilskud tages af bestyrelsen på førstkommende bestyrelsesmøde efter modtagelsen af ansøgningen, dog tidligst 14 dage efter modtagelsen af denne.


DOF Østjyllands bestyrelse
Januar 2024