Fra tårnet er der udsigt over Dystrup Sø der sammen med Ramten Sø og Huldremosen er lokaliteter dækket i Caretakerprojektet.

Fugletårnet – adgangsforhold

Der er P-plads ved vejen fra Ramten med oversigtstavle over området. Fra P-pladsen er der ca. 1 km til tårnet.

En mere grundig beskrivelse af adgangsforhold og beskrivelse af området ses på Caretaker hjemmesiden

Folder med kort over området kan hentes her

Området set fra fugletårnet

Dystrup Sø er Djurslands bedste fuglesø, med ynglende og rastende vand- og sumpfugle. Læs videre på Caretaker hjemmesiden