Fugletårnet – adgangsforhold

Tårnet er opført af Naturstyrelsen i 2014, og er placeret ved nordbredden af Birksø, tæt på parkeringspladsen, hvor vandrestierne i Birkhede-fredningen begynder.

Se evt. folderen (fra Århus amt) med hele området og p-pladsen lige nord for Birksø.

Området set fra fugletårnet

Fra tårnet er der udsigt over Birksø og skoven syd for søen (Rye Nørreskov).

Året rundt er der mulighed for toppet lappedykker, isfugl, grågås, gråand og troldand. Om vinteren desuden stor skallesluger. Der er udsigt til den lille sivø i Birksø, hvor der ofte yngler hættemåger (kolonien er aktiv fra sidst i marts til juli), og i tilknytning til hættemågekolonien også toppet og sorthalset lappedykker, blishøne og taffeland. Er man heldig passerer en havørn eller en fiskeørn forbi.

Når man har nydt udsigten fra tårnet kan en tur af den afmærkede rute rundt i Birkhede fredningen anbefales. Her er der et smukt og varieret landskab med småskove, moser og heder, og et rigt og varieret fugleliv.