Bustur til efteråret??

DOF Østjylland måtte jo desværre aflyse en bustur til Norddjurslands fuglelokaliteter planlagt til at foregå d. 2. maj. Vi håber nu i stedet at kunne gennemføre turen lørdag d. 12. september, men inden vi går videre med planlægningen vil vi gerne høre om der er stemning for en sådan tur, og om i har mod på at være med på en bustur.

Vi vil begrænse deltagerantallet, således at der maksimalt må være en deltager pr. sæde, dog må to fra samme husstand sidde sammen.

For lige at opfriske hvad det drejer sig om er her beskrivelsen af turen modificeret lidt så den passer til årstiden:
På denne tur skal vi ud til Norddjursland for at se på hav- og vadefugle rastende ved Gjerrild hvor vi starter turen. Derefter kører vi til Bønnerup Strand for at se om der er nogle vadefugle langs kysten, og forhåbentlig igen  også nogle havfugle, og derefter videre land nordkysten af Djursland med stop flere steder, med håb om at finde flere spændende arter inden vi returnerer til Aarhus.Forplejning: Der vil være morgenbrød i bussen, frokost må du selv sørge for, men der vil være kage om eftermiddagen, og en forfriskning i bussen undervejs.
Vi starter kl. 07.00 fra Århus og forventer at være tilbage ca. kl. 16.00. Der vil blive mulighed for påstigning undervejs.

Det vi beder om nu er kun en foreløbig interesse tilkendegivelse. Hvis der er tilstrækkelig tilslutning vil vi så gå videre med planlægningen og turen vil blive annonceret på dofoj.dk under Ture og Møder, ligesom der vil blive endelig tilmelding.

Hvis du er interesseret bedes du tilkendegive dette ved henvendelse til Ole Jensen, SMS 2329 0118, eller ofj(a)ofj.dk