Flere kommende eksterne foredrag - tilmelding haster!

25. oktober:
Bestyrelsesformanden for Fugleværnsfonden, Martin Iversen kommer til Ebeltoft for at fortælle om fuglebeskyttelse generelt og især om Fugleværnsfondens reservater rundt om i landet, deriblandt reservatet ved Stubbe Sø. Foredraget afholdes i Syddjurs Folkeuniversitetets regi og finder sted mandag d. 25. oktober kl. 19.00-21.00 i Aktivitetshuset, Festpladsen, Nørreallé 4, Ebeltoft. Pris: 100,- kr. Flere oplysninger og tilmelding KLIK HER

26. oktober
Fyraftensmøde - Danmarks Vilde Pattedyr og fugle. AAU og DTU har fået til opgave at undersøge sundhedstilstanden hos vilde dyr i Danmark, og du har nu mulighed for at komme helt tæt på forskernes hverdag, se en live obduktion og høre dem fortælle om deres opdagelser. Kl. 17.00-19.00. Se mere KLIK HER. BEMÆRK: Tilmeldingsfristen er angivet til 18.oktober, men er forlænget til fredag d. 20. oktober ved direkte henvendelse til Sussie Pagh. KLIK HER

27. oktober:
Fra Skerylens rige - mellem tundrafugle og bjørne i Nordøstsibirien. Fortælling med billeder af fotograf og ornitolog Jens Kirkeby. Billeder, filmklip og lydoptagelser fra et par anderledes rejser i Sibiriens kolde ødemarker til Kejsergæs, Traner, Aleuterterner og Skenæbsryler. Kl. 19.30. Flere oplysninger KLIK HER