Højspændingsledningerne hænger endnu over Årslev Engsø.

I forbindelse med Folketingets energiaftale fra 2008 blev det besluttet, at problematiske strækninger med højspændingskabler skulle ”forskønnes”, ved at lægge kablerne i jorden. Men allerede 4 år senere blev beslutningen udskudt på ubestemt tid og alle planer skrinlagt. Det betød, at ledningerne på tværs af vestenden af Årslev Engsø blev hængende – og hænger der endnu til stor gene for fuglene. Hvert år ses især større fugle som svaner, gæs og rovfugle t være i vanskeligheder mår de passerer de tværgående ledninger, og flere gange er observeret fugle, som flyver ind i ledningerne og falder døde til jorden.

Knopsvane 21 1 21 Marco Moeller 

Skadet knopsvane kort efter at have ramt ledningerne, Årslev Engsø 21. januar 2021. Foto Marco Møller.

Energinet.dk oplyste i 2013 efter beslutningen i Folketinget, at man havde udskudt projektet til efter 2020, men understregede samtidigt at det IKKE var en aflysning af projektet, på trods af, at VVM-anmeldelsen blev trukket tilbage. Man skal således starte helt forfra, hvis projektet nogen sinde skal gennemføres. Allerede dengang var man do så optimistisk, at men forventede at man i 2017 kunne genstarte projektet ved Årslev Engsø med henblik på at det kunne sættes i drift efter 2020.

Det må man sige har været vel optimistisk, for intet er endnu sket!

For at ruske op i sagen, henvendte DOF-Østjylland sig derfor til Energinet.dk i februar 2021 for at høre om status for projektet. Vi foreslog samtidig, at der, indtil ledningerne var fjernet, kunne afmærke ledningerne bedre med strimler eller lignende, så fuglene havde mulighed for at se dem, og derved undgå at flyve på dem.

Energinet.dk har svaret tilbage medio marts at man - med et par års forsinkelse - i 2020 har genoptaget projektet. Men ”der er flere forhold, som i modsætning til tidligere, nu skal tænkes ind i projektet og tages højde for”, som Energinet.dk oplyser, dog uden at nævne hvilke. Men hovedformålet, nemlig forskønnelsen af højspændingsnettet hen over Årslev Engsø, Århus Ådal, står ved magt, som de også skriver. Processen med offentliggørelse af projekt, VVM-proces og offentlige høringer forventes opstartet omkring eller kort efter årsskiftet 2021/22. Selve anlægsarbejdet forventes derefter opstarter i 2025.

Selv om vi i vores henvendelse til Energinet.dk henviser til deres egen hjemmeside om opsætning af afmærkninger ved Dybsø Fjord, skriver de følgende tilbage:

”Med hensyn til afmærkning af luftledninger for at mindske risikoen for fuglekollisioner er det ikke et tiltag, som Energinet har så meget erfaring med. Men vi er opmærksomme på, at det anvendes i flere af vores nabolande. Konflikten mellem luftledninger og fugle er også noget, der er kommet mere fokus på i Danmark.

Hvorvidt vi kan sætte fuglemarkeringer op ved Årslev Engsø, kan jeg desværre ikke svare på nuværende tidspunkt. Jeg vil tage jeres henvendelse med videre internt i Energinet. Vi vil gerne give jer en tilbagemelding, hvis vi kan sige noget mere konkret på et senere tidspunkt.”

Vi kommer derfor desværre nok i flere år endnu til at opleve, at fugle rammer højspændingsledningerne på tværs af Årslev Engsø.

Vi vil gerne blive klogere på, hvor mange fugle, som kommer i karambolage med ledningerne på tværs af Årslev Engsø (og evt. andre steder), så hvis du oplever at fugle er i vanskeligheder eller rammer ledningerne, er vi meget interesserede i at få det at det at vide. Vi vil gerne vide hvilken art, hvornår og omstændighederne (f.eks. vind, sigtbarhed og nedbør).

Oplysningerne kan mails til foreningen på mail@dofoj.dk.

Henning Ettrup og Peter Lange