Nationalparkplan for Nationalpark Mols godkendt og udgivet

Nationalpark Mols Bjerge har i 2023 arbejdet på en ny National-parkplan, der gælder fra 2024 til 2030. Den er nu godkendt og offentliggjort og kan downloades fra Nationalparkens hjemmeside

Af særlig interesse for fuglebeskyttelse er tiltagene: Mere biodiversitet i skovene / styrkelse af det særlige overdrevs- og hedenatur / bedre balance mellem beskyttelse og benyttelse i nationalparken. Forhåbentlig vil det sidste tiltag munde ud i bedre beskyttelse af bl.a. ynglende havterner ved Ebeltoft Færgehavn.

Der er også planer om at lave fugle- og vildtskjul samt evt. et fugletårn. Hvis du har en god idé til hvor man kunne placere et skjul eller tårn i nationalparken må du meget gerne sende dit forslag til Joy Klein