Rågetælling 2021 - status 17. april

Så er en ny status klar. Vi nærmer os enden på årets optælling, og tæt på 100 kolonier er nu tjekket (se kort) og data indtastet i Dofbasen. Kolonierne rummer lige omkring 8000 reder. Der er der stadig dog nogle få blanke områder i regionen, som gerne skulle dækkes. Jeg har vedlagt en liste over kolonierne, men hvis du har kendskab til koloni, som ikke er nævnt, er du meget velkommen til at kontakte mig,så den kan komme på listen. Du er også velkommen til at indtaste den under ”ynglepar” i Dofbasen.

Nu er det så bare at få data bearbejdet, og

Tak til alle der hidtil har bidraget – og har du oplysninger, som ikke er registreret – kontakt mig da gerne på hettrup@live.dk .

Henning Ettrup

Raagekolonier

Optalte kolonier per 17. april 2021

Talteraagekolonier
Liste over optalte kolonier pr. 17. april 2021