Redekasseprojekt i Sejs skudt i gang

Lokale kræfter i Sejs-Svejbæk nær Silkeborg har i påsken gennemført første etape af et redekasseprojekt i samarbejde med Silkeborg Kommune, støttet med midler fra DOF Østjylland. 

De frivillige har indtil videre sat fire redekasser op; to til natugle og to til tårnfalk. I alt sættes 13 redekasser op i Sejs-Svejbæk-området, hvoraf fire af dem er til vendehals.

Hule træer savnes

Formålet med projektet er at give de nævnte fugle bedre vilkår i en trængt dansk natur. Eftersom der generelt er mangel på egnede redehuller i kraft af manglen på gamle, hule træer, skal redekasserne give de nævnte arter en bedre chance for at finde et sted at yngle.

Redekasserne til vendehals sættes op i maj, når de første vendehalse ankommer til Danmark fra tropisk Afrika, da der ellers er risiko for, at f.eks. musvitter optager redekasserne. Vendehals er bl.a. blevet observeret og hørt kalde i området i 2018, og håbet er selvfølgelig, at én eller flere vil slå sig ned.

Plads til fugle i en menneskedomineret natur

Projektet indtænker menneskelig aktivitet i området i projektet. Redekasserne til natugle og tårnfalk er placeret, så de lokale kan nyde fuglenes aktivitet på passende afstand. ”De lokale, der ser os i gang med opsætningen, spørger gerne ind til, hvad vi laver. Mange er interesserede i, at dyrelivet hjælpes lidt på vej. Vi sørger for at sætte redekasserne, hvor de er synlige for mennesker, så de kan følge med i udviklingen – selvfølgelig i en afstand, hvor fuglene ikke generes”, siger projektets tovholder Simon Iversen.

Redekasserne til vendehals placeres i skovbrynene omkring Sejs Hede, væk fra stier og evt. skovarbejde. Desuden GPS-markeres redekassernes træer, så Silkeborg Kommune har mulighed for at beskytte dem.

En stor tak for hjælpen med opsætningen rettes til Bo Ryge Sørensen, Preben Bach og Daniel Lindvig fra Naturgruppen, Sejs-Svejbæk Lokalråd.

Redekasserne er lavet i douglasgran af træværkstedet af Leif Udengaard på Aktivitetstilbuddet Elbæktoften i Favrskov Kommune, hvilket er et bevidst valg om at gøre projektet så lokalt funderet som muligt. Projektet er blevet muligt med midler fra DOF Østjyllands projektpulje. Opsætningen fortsætter i 2019.

Redekasse tårnfalk Sejs Hede