Trist ynglestatus for havørneparret ved Aarhus!

Bjarne Golles skriver:

Den kraftige storm der passerede Danmark i weekenden har desværre kostet vores populære havørnepars rede og æg.

Aeg1

Søndag den 10. marts fik Bjarne Golles, der er redekoordinator for Projekt Ørn, Dansk Ornitologisk Forening en telefonopringning om, at reden vist var faldet ned efter nattens kraftige storm. Kim Skelmose, der er leder for Projekt Ørn blev straks kontaktet, så han kunne besigtige redestedet. De bange anelser blev desværre indfriet, idet Kim ved ankomsten til redeskoven kunne konstatere, at hele reden var blæst ned. Under en meget stor gran, der de sidste par år har været redetræ for havørnparret, lå resterne af rede, ét intakt æg og skallerne af ét ødelagt æg.

For at beskytte havørneparrets yngleforsøg har Aarhus Kommune efter aftale med skovejeren og det lokale jagtkonsortie siden 1. februar haft lukket det skovområde, der omfatter redetræet.

Aeg2

Det populære havørnepar ses året rundt dagligt ved både Egå Engsø, Årslev Engsø og Brabrand Sø. Det var parrets 4. ynglesæson, som netop var indledt og med stormen fik en brutal og brat afslutning. Desværre har parret hvert år valgt nogle meget høje graner, som er meget udsatte for kraftig blæst og de storme, der fra tid til anden passerer landet.
2016 var havørneparrets første ynglesæson. Her fik parret i løbet af sommeren 2 unger på vingerne. Mellem Jul og Nytår tog orkanen Bodil reden og væltede flere træer i nærheden. Parret indledte således en ny sæson 2017 uden rede, men på blot en uges tid i løbet af januar fik parret flikket en ny rede sammen, og 4. juni kunne ringmærker fra Zoologisk Museum, Lars Ulrich Rasmussen og Kim Skelmose ringmærke den ene af to unger. Under ringmærkningen kunne Kim konstatere, at reden var i meget dårlig forfatning. I slutningen af juni faldt reden fra hinanden, men begge unger fik bjerget sig ud på nogle sidegrene og midt i juli var de flyveklare.

Aeg3

Ynglesæsonen 2018 begyndte også uden en rede. I begyndelsen af januar forsøgte parret ihærdigt at placere nye grene til et nyt redefundament i det gamle redetræ. Da forsøget mislykkedes opgav de, men et par uger senere havde de fået bygget sig en ny rede i et af nabotræerne. I begyndelsen af marts 2018 lå parret igen og rugede, men et par kraftige vindperioder i løbet af marts sled på reden, så den begyndte at hælde og falde fra hinanden. Midt i april var der igen to unger i reden, men i slutningen af maj kunne vi konstatere, at dele af reden var skredet ned og den ene unge gået tabt. I 2018 fik parret kun en unge på vingerne. Allerede i november reparerede parret på den faldefærdige rede, og for første gang kunne havørnene i 2019 indlede ynglesæsonen med en fuldt udbygget rede. Desværre er redeplaceringen som nævnt meget udsat og parret har en forkærlighed for at vælge lærkegrene, som ikke er særlig stærke og smidige og dermed dårligt egnede til at bygge ørnereder af.
At parret allerede i begyndelsen af marts fik lagt to æg og straks indledte rugningen vidner om, at Egå-parret er et stærkt par i god kondition. Mindre end to timer efter at Kim havde forladt redeområdet blev den ene af havørnene set ankomme til redetræet med en gren til en ny rede. Tidsmæssigt kan parret godt nå at bygge en ny rede og få lagt æg, men det er endnu helt uvist om det vil lykkes. Havørne holder sammen hele livet, og hvis de ikke bliver forstyrret, kan de yngle i samme område i 15 – 20 år. Det er ikke usædvanligt at par springer et enkelt yngleår over – men vi har da lov til at håbe og krydse fingre for at Egå-parret vil gøre et nyt forsøg i 2019.

Artiklen er skrevet af Bjarne Golles og de viste fotos er taget af Kim Skelmose og viser den triste status på årets yngleforsøg.