Ture og møder

Ture og møder arrangeret af DOF Østjylland o.a. som vi mener kan være relevante for vores afdeling.

Læs også generelt om vores ture og om stortursbestemmelser vedr. aflysning og afbestilling.

Vejviser: Bio-X / Naturhistorisk Museum

Nye ture og/eller ændringer indenfor de seneste 7 dage er vist som OPDATERET

Ture og møder kan også ses på DOF.dk på denne side

Fuglepigernes ture? – gå til Fuglepigerne i Østjylland

Lørdag d. 23. februar: Generalforsamling

Mødested:"Naturhistorisk Museum, indgang 140, Bio-X Natur lokalet. Kl. 10.00/13.00
GPS: 56.167114, 10.202275.
Se vejviser øverst på siden"
Dørene åbnes kl. 10.00 hvor der er kaffe og en morgenbasse til de morgenfriske. Kl. 11.00 åbner Naturbutikken for salg og der er mulighed for en travetur. Kl. 12.00 byder lokalafdelingen på frokost og drikkevarer og kl. 13.00 starter generalforsamlingen med dagsorden ifølge vedtægterne. Se nærmere om program og dagsorden på dofoj.dk
Arrangør:DOF Østjylland

Søndag d. 24. februar: Ørnens dag ved Egå Engsø

Mødested:Fugletårnet på sydsiden af Egå Engsø ca. 800 m vest for P-plads Viengevej 7
GPS: 56.2103, 10.2294
Vi holder ”åbent hus” i fugletårnet ved Egå Engsø og markerer samtidig Ørnenes Dag. Vi følger naturen på nærmeste hold og kigger efter engsøens mange fugle. På Ørnenes Dag har vi særligt fokus på ørnenes vilkår såvel i Danmark som ved engsøen. Lokale ornitologer vil bistå med formidling af ørne og øvrige fugle. Medbring evt. kikkert, drikkevarer og madpakke.
Ingen tilmelding
Turleder:Peter Lange og Lokale ornitologer
Arrangør:DOF Østjylland

Søndag d. 10. marts: Danmarks Naturskove

Mødested:Statsskovens P-plads ved ”Nåege”, Sejsvej i Silkeborg (overfor den gl. skovriderbolig ”Nåege”, Sejsvej 24, 8600 Silkeborg) kl. 15.00 til omkring kl. 18.00
GPS: 56.153710, 9.571868
Naturskoven på Silkeborg Statsskovdistrikt er efterkommere af den oprindelige skov, der i årtusinder dækkede Danmark. Silkeborg-skovene har landets største koncentration af 250-300 årig bøg og rummer en række beskyttelseskrævende fugle- og pattedyrearter. På turen vil vi se nærmere på naturskovens biologiske betydning. Turen afsluttes omkring solnedgang, hvor vi ser den kragestore sortspætte komme til overnatning i dens sove-hultræ. Tilmelding ikke nødvendig.

Der kigges efter sortspætter. Foto: Bo Ryge Sørensen
Turleder:Bo Ryge Sørensen, tlf. 60 64 86 78
Arrangør:DOF Østjylland i samarbejde med DN

Tirsdag d. 12. marts: Fra Sahara til Ishavet

Mødested:Naturhistorisk Museum, indgang 140, Bio-X Natur lokalet. Kl. 19.30
GPS: 56.167114, 10.202275.
Se vejviser øverst på siden
I foråret 2018 tilbragte Michael Schwalbe, Finn Lund Henriksen, Flemming Falk og Georg Guldvang knap 2 uger i den nordligste del af Sahara - med primær focus på det sydøstlige hjørne af Marokko.
Der vil denne aften blive fortalt og vist billeder fra turen.

I juli 2018 tilbragte Finn Lund Henriksen, Flemming Falk og Georg Guldvang godt 2 uger i Pasvik-dalen og på Varanger-halvøen i det allernordøstligste hjørne af Norge på grænsen til Rusland.
Der vil blive fortalt og vist billeder fra turen til Ishavet.
Foredrag:Flemming Falk og Georg Guldvang
Arrangør:DOF Østjylland

Torsdag d. 14. marts: Gråkragetur - Klostermølle og Mossø

Mødested:P-pladsen ved Klosterkær kl. 10.00. Forventet afslutning senest kl. 15.00. GPS: 56.038756, 9.691568.
Turen gennmeføres i privatbiler.

Vi mødes på parkeringspladsen ved Klostermølle og går ned til fugletårnet og ser om der skulle være Vandstær, Isfugl og evt. Bjergvipstjert. Vi tager også et kig på søen og ser hvad den rummer. Derfra videre til Klosterkær hvor vi går en tur langs åen hvis der er stemning til det. Endelig kører vi over Lindholm Hoved eller Emborg Odde, hvor vi ser hvad Mossø kan tilbyde fra denne side. Måske Havørnen også kommer forbi et af stederne.

Praktiske oplysninger: Husk madpakke, drikkevarer, varmt tøj tilpasset vejret, solidt fodtøj og kikkert. Hold godt øje med din e-mail op til turen. I tilfælde af dårligt vejr aflyses turen muligvis. Der er ingen tilmelding, men send en e-mail til Ole Jensen ofj(a)ofj.dk, eller ring til 2329 0118 hvis du har ledige pladser, eller ønsker kørelejlighed. Så forsøger jeg at arrangere fælleskørsel. I tilfælde af aflysning eller ændring i planerne udsendes besked via e-mail listen, tilmeld dig derfor denne, hvis du ikke allerede har gjort det. Det kan gøres ved at klikke HER og udfylde med e-mail og navn, så får du også besked når der er nye ture, påmindelser om ture osv.
Turleder:Ole Jensen
Arrangør:DOF Østjylland

Lørdag d. 16. marts: Temadag: Behøver biodiversiteten kunstigt åndedræt

Mødested:Matematisk Institut, auditorium D1, bygning 1531, Aarhus Universitet, Ny Munkegade 116, 8000 Aarhus C.
GPS: 56.166538, 10.199491
Mød op til en spændende dag med i alt 9 foredrag om biodiversitet, med bl.a. indslag af Formand for Dansk Ornitologisk Forening (DOF) Egon Østergaard: Skal vi
(gen)udsætte fuglearter?
Deltagelse i foredragene er gratis, men kræver tilmelding.
Som sædvanligt er der mulighed for at tilmelde sig til en efterfølgende fælles spisning med buffet (mod betaling).
Se det spændende program, samt oplysninger om tilmeldinger, sted, kørselsvejledning, program og abstract til foredragene –KLIK HER!
Foredrag:Se ovenfor
Arrangør:Naturhistorisk Museum
Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdelingen for Østjylland (DOF)
Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen (DBF)
Jydsk Naturhistorisk Forening (JNF)
Østjysk Biologisk Forening (ØBF)
Foreningen til Svampekundskabens Fremme
Danmarks Naturfredningsforening, Aarhus-afdelingen (DN)
Science Museerne, Aarhus Universitet

Tirsdag d. 26. marts: Fugle i Farver – farvestrålende og mærkværdige fugle fra verdens fuglerigeste land Colombia.

Mødested:"Auditoriet på Naturhistorisk Museum, Wilhelm Meyers Allé 10, 8000 Aarhus C. kl. 19.30.
GPS: 56.167305, 10.203678"
Fuglebilleder fra en rundrejse i Colombia, hvor næsten 1/5 af alle verdens fuglearter er registreret. Biolog og naturfotograf Hans-Erik Jensen tager dig med på en tur fra den dampende regnskov i Amazonas, til de iskolde Andes-tinder i over 4000 meters højde.
Foredrag:Hans-Erik Jensen
Arrangør:DOF Østjylland i samarbejde med Jydsk Naturhistorisk Forening

Mandag d. 8. april: Fuglekursus

Mødested:Molslaboratoriet, Nedre Strandkær, Strandkærvej 6, Femmøller, 8400 Ebeltoft.
GPS: 56.226428, 10.574375
Hver fugl synger med sit næb, siger man. Men HVILKEN fugl?
Erfarne ornitologer siger ofte, at de kigger på fugle, men det passer ikke altid - for ofte LYTTER de til fugle. Og så bliver det svært, for hvordan sætter man lige fugl, stemme og navn sammen?
Det kan du lære på dette kursus, hvor vi tager udgangspunkt i forårets almindelige småfugle og i fællesskab finder nye måder at formidle fuglene på.
Se nærmere på Molslaboratoriet Side
Turleder:Emil Skovgaard Brandtoft, biolog og ornitolog ved Naturhistorisk Museum Aarhus
Arrangør:Molslaboratoriet/Naturhistrorisk Museum, Aarhus

Mandag d. 8. april - onsdag d. 10.april: Bustur til Hornborgasjön i Sverige

Mødested:Se nærmere på forsiden dofoj.dk
DOF Østjylland er inviteret med på denne tur, se nærmere på forsiden
HUSK tilmelding senest 8. marts!
Arrangør:DOF Sydøstjylland og Faarup Rejser

Torsdag d. 11. april: Hesselhus Hede og Funder Ådal, fugle og natur

Mødested:P-pladsen ved Hesselhus Camping, Moselundvej 30, 8600 Silkeborg, kl. 18.30.
Varighed ca. 2 timer
Silkeborg Kommune har udført naturpleje her for at bevare heden. Vi går
en tur i området og ser efter de første forårsbebudere, mon markfirbenet
eller citronsommerfuglen er kommet frem? Her er også et rigt fugleliv,
og vi lytter til fuglesangen.
Turleder:Peter Lange, Silkeborg Kommune tlf. 8970 2085
Arrangør:Silkeborg Kommune, Teknik og Miljø

Onsdag d. 24. april: Fugleværnsfondens reservat på Agerø

Mødested:P-Pladsen ved på Agerøvej 32, 5960 Karby kl. 10.00, forventet afslutning senest kl. 15.00. GPS: 56.715203, 8.575234.
Turen gennmeføres i privatbiler.

Fra P-pladsen går vi ned til Fugleskjulet på vestsiden af øen, hvorfra vi har udsigt over de omgivende engarealer. På denne årstid er der sædvanligvis store flokke af hjejler og lysbugede knortegæs, ligesom der bør være en del vadefugle. Fra Fugleskjulet går vi tilbage til bilerne og fortsætter turen til Mågerodde, Thissinghuse sø og evt. Grynderup Sø (på Salling-siden af Sallingsund ved Glyngøre). Bent Birk Kristensen, som er med i Fugleværnsfondens arbejdsgruppe på Agerø viser os rundt denne dag.

Praktiske oplysninger: Husk madpakke, drikkevarer, varmt tøj tilpasset vejret, solidt fodtøj og kikkert. Hold godt øje med din e-mail op til turen. I tilfælde af dårligt vejr aflyses turen muligvis. Der er ingen tilmelding, men send en e-mail til Ole Jensen ofj(a)ofj.dk, eller ring til 2329 0118 hvis du har ledige pladser, eller ønsker kørelejlighed. Så forsøger jeg at arrangere fælleskørsel. I tilfælde af aflysning eller ændring i planerne udsendes besked via e-mail listen, tilmeld dig derfor denne, hvis du ikke allerede har gjort det. Det kan gøres ved at klikke HER og udfylde med e-mail og navn, så får du også besked når der er nye ture, påmindelser om ture osv.
Turleder:Bent Birk Kristensen og Ole Jensen
Arrangør:DOF Østjylland

Søndag d. 12. maj: Fugletur ved Stubbe Sø

Mødested:P-pladsen på Møllebækvej 500 m NV for Gravlev by, kl. 10.00 varighed ca. 3 timer
Vi går en tur ved Stubbe Sø og lytter til de mange sangfugle, bl.a. broget fluesnapper og hedelærke, som yngler i Fugleværnsfondens reservat. Undervejs bliver der også tid til at se på den naturpleje, som er blevet gennemført de seneste par år.
Turleder:Naturvejleder Allan Gudio Nielsen (Tlf. 20890909)
Arrangør:Fugleværnsfonden

Tirsdag d. 14. maj: Skanderborg Lillesø og Svanesø

Mødested:P-pladsen ved Smuk Fest kontoret/ØLA, Birkevej 20, 8660
Skanderborg kl. 19.00.
Vi går turen rundt om Svanesø, med en afstikker til hættemågekolonien i
Lillesø. En tur med mulighed for mange arter, både vandfugle og sangere.
Mon nattergalen er kommet? Turen er på ca. 3 km.
Turleder:Peter Lange tlf 23 35 37 95
Arrangør:DOF Østjylland

Søndag d. 26. maj: Fuglenes dag - Stubbe Sø

Mødested:P-pladsen på Møllebækvej 500 m NV for Gravlev by, kl. 08.00, varighed ca. 3 timer
Vi går en tur ved Stubbe Sø og lytter til de mange sangfugle, bl.a. broget fluesnapper og hedelærke, som yngler i Fugleværnsfondens reservat.
Turleder:Peter Lange
Arrangør:Fugleværnsfonden

Onsdag d. 29. maj: Aften-Nattergaletur

Mødested:P-pladsen ved skolen i Stjær, kl. 20.00, varighed ca. 3 timer.
Vi går de ca. 2 km til Tåstrup Sø. Vi besøger først fugletårnet ved søen, derefter finder vi et godt sted på bakken ved søen, hvor vi lytter til fuglesangen. Medbring kikkert, solidt fodtøj, siddeunderlag og påklædning efter den kølige aften samt måske lidt varmt at drikke. Hunden må blive hjemme!
Turleder:Peter Lange, tlf.2335 3795, (peterlange@dofoj.dk)
Arrangør:DN-Skanderborg og DOF-Østjylland.

Søndag d. 30. juni: Økologiens Have, Odder. Havens fugle og den fuglevenlige have.

Mødested:Økologiens Have, Rørthvej 132, 8300 Odder, kl. 14.00, varighed ca. 1 time
På en tur rundt haven fortælles om den fuglevenlige have. Der gives undervejs råd og tips til hvordan du indretter din egen have så den tiltrækker fugle. Gå med og hør om redekasser, valg af træer og buske, vand og fodring af vilde fugle.
Det koster entre til haven at deltage
Turleder:Peter Lange, 23 35 37 95
Arrangør:Økologiens Have i samarbejde med DOF Østjylland