Ture og møder

Ture og møder arrangeret af DOF Østjylland o.a. som vi mener kan være relevante for vores afdeling.
denne side har vi link til andre organisationer og enkeltpersoners arrangementer.
Vedrørende indberetning af ture og møde – gå til denne side.

Læs også generelt om vores ture og om stortursbestemmelser vedr. aflysning og afbestilling.

Vejviser: Bio-X / Naturhistorisk Museum

Nye ture og/eller ændringer indenfor de seneste 7 dage er vist som OPDATERET

Fuglepigernes ture? – gå til Fuglepigerne i Østjylland

Tirsdag d. 28. nov.: Biolog Emil Skovgaard Brandtoft fra Naturhistorisk Museum fortæller om erfaringer fra sine fugleoplevelser

Mødested:Naturhistorisk Museum bygning 1141, Bio-X Natur lokalet. Kl. 19.30
GPS: 56.167114, 10.202275.
Se vejviser øverst på siden
Biolog Emil Skovgaard Brandtoft fra Naturhistorisk Museum fortæller om erfaringer fra sine fugleoplevelser
Foredrag:Biolog Emil Skovgaard Brandtoft
Arrangør:DOF Østjylland

Lørdag d. 2. dec.: Kom tæt på fuglene, lån en kikkert, ved Egå Engsø

Mødested:Egå Engsø, Viengevej 7, ved parkeringspladsen, kl. 10.00. GPS: 56.214363 10.218632
Vi går hen til fugletårnet, hvor vi ser fuglelivet.
Turen tager 2 timer, Praktisk påklædning efter årstiden. Alle er velkommen.
Turleder:Ole Bøgh Vinther, tlf. 25152325
Arrangør:Turen arrangeres i samarbejde med Friluftsrådet, DOF-Østjylland.

Tirsdag d. 12. dec: Julemøde

Mødested:Naturhistorisk Museum bygning 1141, Bio-X Natur lokalet. Kl. 19.30
GPS: 56.167114, 10.202275.
Se vejviser øverst på siden
Samme opskrift som de seneste mange år. Vi starter med Gløgg, kaffe og lidt sødt, hvorefter medlemmerne på skift fortæller om deres oplevelser fra året der gik og viser billeder derfra.
Arrangør:DOF Østjylland

Onsdag d. 13. dec: Gråkragetur – Stubbe Sø

Mødested:Dagligbrugsen i Tirstrup kl. 9.00. Forventet afslutning senest kl. 15.00. GPS: 56.301608, 10.687361
Turen gennemføres i privatbiler.
På årets sidste Gråkragetur mødes vi ved Daglig Brugsen i Tirstrup, hvorfra vi kører i samlet flok til Bogpeters Hytte i Fugleværnsfondens område ved Stubbe sø. Vi har lånt hytten og starter med morgenkaffe og rundstykker med foreningen som vært. Herefter går vi en tur ned til søen og ser hvad den rummer af fugle. Vi går også en lille tur i plantagen og ser om der er lidt småfugle. Deltagerne skal selv medbringe mad til frokosten, som også indtages i Bogpeters Hytte. Som afslutning kører vi om til fugletårnet i den anden ende af søen.
BEMÆRK: I tilfælde af dårligt vejr må turen aflyses. Følg derfor med på hjemmesiden helt op til turens afholdelse. Tilmeldte til Gråkragernes e-mail gruppe vil ligeledes få besked via denne.
Praktiske oplysninger: Husk tøj tilpasset vejret, vandtæt fodtøj og kikkert. Medbring også mad og drikke til frokost.
Tilmelding:
For en gangs skyld er der, af hensyn til indkøbene, tilmelding til turen, så send en e-mail til Ole Jensen ofj(a)ofj.dk eller ring 23290118 tidligst 15/11 og senest søndag d. 10. december hvis du vil deltage.
Der er plads til et begrænset antal deltagere, og tilmelding sker efter først til mølle princippet!
Ved tilmelding bedes du også oplyse hvis du har ledige pladser, eller ønsker kørelejlighed. Så forsøger jeg at koordinere samkørsel. Under alle omstændigheder skal vi fordele os i så få biler som muligt inden vi kører fra Brugsen i Tirstrup af hensyn til pladsen ved Bogpeters Hytte.
I tilfælde af aflysning eller ændring i planerne udsendes besked via e-mail listen, tilmeld dig derfor denne, hvis du ikke allerede har gjort det. Det kan gøres ved at klikke HER og udfylde med e-mail og navn, så får du også besked når der er nye ture, påmindelser om ture osv.
Turleder:Ole Jensen
Arrangør:DOF Østjylland

Tirsdag 9. jan.: Chukotka, NØ Sibirien juni 2017. På sporet af den karismatiske skeryle.

Mødested:"Naturhistorisk Museum bygning 1141, Bio-X Natur lokalet. Kl. 19.30
GPS: 56.167114, 10.202275.
Se vejviser øverst på siden"
Biolog Christian A. Jensen fortæller og viser billeder fra en tur til det nordøstlige Sibiriens nærmest uendeligt store tundralandskab, som i starten af juni tiltrækker en lang række vadefugle, ænder og gæs. Turen bød på mange spændende oplevelser og iagttagelser af bl.a. skeryle, kæmperyle, terekklire og rødhalset ryle. Turen blev gennemført sammen med Jens Gregersen, Hans Meltofte og Jens Kirkeby, hvor vi på forskellige lokaliteter registrerede og dokumenterede forekomsten af fugle og dyr.

Foredrag:Christian A. Jensen
Arrangør:DOF Østjylland

Tirsdag d. 16. jan.: Gråkragetur - Skanderborg Søerne

Mødested:Bag Skanderborg Festivalklub, Birkevej, 8660 Skanderborg kl. 10.00. Forventet afslutning senest kl. 15.00. GPS: 56.036456, 9.915846.
Turen gennemføres i privatbiler.
Vi starter fra området bag Skanderborg Festivalklub, og går ned til Skanderborg Sortesø for at se om der er nogle fugle på søen, eller i buskadset omkring. Herfra går vi videre til Skanderborg Lillesø for at se hvad den rummer af fugle. Turen fortsætter herefter i Skanderborg Dyrehave med lidt fra skoven og lidt fra Skanderborg Sø. Hvis der er tid til det, og stemning for det kører vi en tur ud til sydsiden af søen.
Praktiske oplysninger: Husk madpakke, drikkevarer, varmt tøj tilpasset vejret, solidt fodtøj og kikkert. Hold godt øje med din e-mail op til turen. I tilfælde af dårligt vejr aflyses turen muligvis.
Der er ingen tilmelding, men send en e-mail til Ole Jensen ofj(a)ofj.dk, eller ring til 2329 0118 hvis du har ledige pladser, eller ønsker kørelejlighed. Så forsøger jeg at arrangere fælleskørsel.
I tilfælde af aflysning eller ændring i planerne udsendes besked via e-mail listen, tilmeld dig derfor denne, hvis du ikke allerede har gjort det. Det kan gøres ved at klikke HER og udfylde med e-mail og navn, så får du også besked når der er nye ture, påmindelser om ture osv.
Turleder:Ole Jensen
Arrangør:DOF Østjylland

Søndag d. 28.jan: Vinterfugle ved sø og å

Mødested:P-plads ved Allinggårdsvej 8600 Silkeborg kl. 16.00 (se skilt mod fugletårn). Afslutning kl. 17.30.
GPS: 56.216318, 9.667076
Vi besøger fugletårnet ved Sminge Sø, hvorfra vi – forhåbentligt - kan se flokke af sangsvaner komme til overnatning på søen, der gennem en årrække har været kendt som en god sangsvanelokalitet. Især i forbindelse med isvintre og hård frost ses mange sangsvaner i vågen ud for tårnet. Hvorfra kommer disse fugle og hvordan klarer de at overleve de til tider barske vejrforhold. Også mulighed for st. skallesluger, hvinænder, troldænder, lille lappedykker, gæs m.fl.
Husk varm påklædning og fodtøj. Medbring evt. kaffe/the. Tilmelding ikke nødvendig.

Sangsvaner på Sminge Sø. Foto: Bo Ryge Sørensen
Turleder:Bo Ryge Sørensen, tlf. 60 64 86 78
Arrangør:DOF Østjylland i samarbejde med DN

Tirsdag d. 30. jan.: Natur- og fuglefotograf i arbejdstøjet

Mødested:Naturhistorisk Museum, Auditoriet, indgang fra Wilhelm Meyers Allé, Kl. 19.30
GPS: 56.167172, 10.203888
Se vejviser øverst på siden
Kom og hør natur- og fuglefotografen Jens Kr. Kjærgaard fortælle om Nationalparkerne i Thy og Vadehavet og de særlige udfordringer der er ved at fotografere i naturen.
Foredrag:Fuglefotograf Jens Kr. Kjærgaard
Arrangør:DOF Østjylland

Mandag d. 19. feb.: Gråkragetur - Udbyhøj Syd, Hevring og Lystrup Strand

Mødested:Parkeringspladsen ved Havnen i Udbyhøj Syd kl. 10.00. Forventet afslutning senest kl. 15.00. GPS: 56.606049, 10.302091.
Turen gennemføres i privatbiler.
Ved Udbyhøj Syd ser vi på hvad der ligger i mundingen af Randers Fjord og Kattegat udfor, med lidt held får vi havørnen at se, ellers er der sædvanligvis en del ænder Knortegæs. Herfra kører vi videre til Hevring Strand og Lystrup Strand for at se efter Sortænder, Fløjlsænder, vadefugle og andet der måtte ligge ved kysten, måske endda et par Rødstrubede Lommer.
Praktiske oplysninger: Husk madpakke, drikkevarer, varmt tøj tilpasset vejret, solidt fodtøj og kikkert. Hold godt øje med din e-mail op til turen. I tilfælde af dårligt vejr aflyses turen muligvis.
Der er ingen tilmelding, men send en e-mail til Ole Jensen ofj(a)ofj.dk, eller ring til 2329 0118 hvis du har ledige pladser, eller ønsker kørelejlighed. Så forsøger jeg at arrangere fælleskørsel.
I tilfælde af aflysning eller ændring i planerne udsendes besked via e-mail listen, tilmeld dig derfor denne, hvis du ikke allerede har gjort det. Det kan gøres ved at klikke HER og udfylde med e-mail og navn, så får du også besked når der er nye ture, påmindelser om ture osv.
Turleder:Ole Jensen
Arrangør:DOF Østjylland

Lørdag d. 24. feb.: Generalforsamling

Mødested:Placering følger senere
DOF Østjylland afholder den årlige generalforsamling med dagorden i følge vedtægterne. Nærmere følger senere.
Arrangør:DOF Østjylland

Søndag d. 11. marts: Danmarks Naturskove OPDATERET

Mødested:Statsskovens P-plads ved ”Nåege”, Sejsvej i Silkeborg (overfor den gl. skovriderbolig ”Nåege”, Sejsvej 24, 8600 Silkeborg) kl. 15.30 til omkring kl. 18.00
GPS: 56.153710, 9.571868
Naturskoven på Silkeborg Statsskovdistrikt er efterkommere af den oprindelige skov, der i årtusinder dækkede Danmark. Silkeborg-skovene har landets største koncentration af 250-300 årig bøg og rummer en række beskyttelseskrævende fugle- og pattedyrearter. På turen vil vi se nærmere på naturskovens biologiske betydning. Turen afsluttes omkring solnedgang, hvor vi ser den kragestore sortspætte komme til overnatning i dens sove-hultræ. Tilmelding ikke nødvendig.

Der kigges efter sortspætter. Foto: Bo Ryge Sørensen
Turleder:Bo Ryge Sørensen, tlf. 60 64 86 78
Arrangør:DOF Østjylland i samarbejde med DN

Tirsdag d. 13. marts: Stæren i Danmark – tabet af et sekscifret antal stære

Mødested:"Naturhistorisk Museum bygning 1141, Bio-X Natur lokalet. Kl. 19.30
GPS: 56.167114, 10.202275.
Se vejviser øverst på siden"
I løbet af de 40 år, hvor DOF har gennemført punkttællinger, skønnes det, at Danmark har mistet 60 % af sine ynglende stære. Det svarer til ca. 400000 færre stærepar.
Henning Heldbjerg vil fortælle om stæren, særligt med fokus på, hvordan stærebestanden har det i Danmark i dag og dens udvikling i Danmark. Med udgangspunkt i diverse nyere undersøgelser vil han fortælle om, hvorfor bestanden er i tilbagegang og hvordan situationen for stæren er i resten af Europa. Endelig vil han diskutere sammenhængen mellem DOFs fugletællinger, viden om fuglene og naturbeskyttelse. Er der noget vi kan gøre bedre i DOF?
Henning er biolog i DOF og arbejder nu med et forskningsprojekt om videnskabelig anvendelse af data indsamlet af frivillige, her særligt DOFs fugletællinger. I dette projekt er der fokuseret på stæren, da det er en af de almindelige fugle, der har haft den største bestandsnedgang i Danmark i de sidste årtier.

Stær. Foto: Ole Jensen
Foredrag:Biolog Henning Heldbjerg
Arrangør:DOF Østjylland