Ture og møder

Ture og møder arrangeret af DOF Østjylland o.a. som vi mener kan være relevante for vores afdeling.
denne side har vi link til andre organisationer og enkeltpersoners arrangementer.
Vedrørende indberetning af ture og møde – gå til denne side.

Læs også generelt om vores ture og om stortursbestemmelser vedr. aflysning og afbestilling.

Vejviser: Bio-X / Naturhistorisk Museum

Nye ture og/eller ændringer indenfor de seneste 7 dage er vist som OPDATERET

Ture og møder kan også ses på DOF.dk på denne side

Fuglepigernes ture? – gå til Fuglepigerne i Østjylland

Lørdag d. 5. maj: Fuglelandskamp og Åbent Tårn ved Egå Engsø

Mødested:fugletårnet ca. 800 m vest på P-plads Viengevej 7, 8240 Risskov. Kl. 05-13.
GPS: 56.214363, 10.218632
Dansk Ornitologisk Forening holder Tårnenes Dag rundt omkring i landet.
Vi bemander fugletårnet ved Egå Engsø med kyndige ornitologer og ser, hvor mange forskellige fugle, der kan registreres fra tårnet i løbet af dagen.
I Finland og Sverige er der tradition for, at Tårnenes Dag bliver til en landskamp, hvor de forskellige tårne og lande dyster mod hinanden. Mange tusinde ornitologer og flere end 400 fugletårne og observationspunkter indgår i den Skandinaviske landskamp.
Hvilket tårn og hvilket land scorer flest fugle? Kom og hjælp holdet ved Egå Engsø, så vi også kan indgå i landskampen.
Turleder:Naturformidler Bjarne Golles, Center for Byens Anvendelse, Aarhus Kommune i samarbejde med frivillige ornitologer fra, DOF-Østjylland
Arrangør:Center for Byens Anvendelse, Aarhus Kommune i samarbejde med DOF-Østjylland

Lørdag d. 5.maj: Fugletur til Stubbe Sø og Fugleværnsfondens reservat

Mødested:P-pladsen på Møllebækvej 500m NV for Gravlev by (ved enden af Gravlev-Ebeltoft-naturstien) kl. 8.00 – ca. kl. 11.00. GPS: 56.272956, 10.728621
Vi går en tur på Naturstien fra Gravlev og gennem plantagen til fuglereservatet ved Stubbe Sø, hvor vi vil vise rundt og fortælle om arbejdet med naturpleje. Vi fortsætter ned over engen til søen. Undervejs vil vi lytte til de mange sangfugle der nu er ankommet. Der er gode chancer for nogle af de lidt sjældnere fugle som hedelærke, broget fluesnapper og med held måske en havørn. Tilbage til P-pladsen ad naturstien.

Praktiske oplysninger: Hele turen er på ca. 5 km. Solidt fodtøj tilrådes. Medbring gerne kikkert. Medbring også gerne kaffe/te og madpakke, så kan vi indtage forfriskningerne ved et af picnicbordene i reservatet.
Turleder:Joy Klein, joyklein@post.tele.dk, tlf. 23 25 85 95
Arrangør:Dansk Ornitologisk Forening Østjylland / Fugleværnsfonden

Lørdag d. 5. maj: Tårnenes Dag ved Vorup Enge

Mødested:Tårnet i den østlige del af Vorup Enge. Man kan parkere ved Randers Regnskov eller ved Randers Naturcenter. Herfra går man langs åen til jernbanebroen. Når man har passeret Gudenåen via stibroen, ligger tårnet til højre for enden af diget.
Kl. 06.00-13.00
Fugletårnet i Østenden af Vorup Enge vil være bemandet af erfarne ornitologer, som fortæller om de fugle, der viser sig. Der vil være god mulighed for at se diverse ande- og vadefugle, rørhøg, isfugl m.m. Mød op som det passer dig i det angivne tidsrum.
Arrangementet indgår i det landsdækkende Tårnenes Dag, hvor fugletårne i hele landet er bemandet. Det afvikles som en konkurrence om, hvorfra der kan ses flest fuglearter i løbet af dagen.
Medbring: Gerne kikkert og evt. varme drikke og proviant
Turleder:Lars Tom-Petersen (2890 8834) og Benny Kristensen
Arrangør:DOF Østjylland

Tirsdag d. 15.maj: Gråkragetur - Vejlerne i Thy

Mødested:Naturcentret ved Bygholm Vejle, Bygholmvejlevej, kl. 10.00. GPS 57.033051, 9.101820, forventet afslutning senest kl. 16.00
Turen gennemføres i privatbiler.
Ved Naturcentret tager vi et kik ud over Bygholm Vejle og ser efter vadefugle, traner, skestorke og måske kommer en vandrefalk eller en havørn forbi. Herefter kører vi om øst om Vejlerne, til Kraptårnet og Han Vejleskjulet, hvor vi gerne skulle se Skægmejser og høre Rørdrum. Næste stop bliver Kærup Holme, som forventes at byde på bl.a. Sortterne. Videre herfra til Tømmerby fjord og Arup Vejle, og retur til Glombak og Bygholm Vejle inden vi vender hjemad.
Praktiske oplysninger: Husk madpakke, drikkevarer, varmt tøj tilpasset vejret, solidt fodtøj og kikkert. Hold godt øje med din e-mail op til turen. I tilfælde af dårligt vejr aflyses turen muligvis.
Der er ingen tilmelding, men send en e-mail til Ole Jensen ofj(a)ofj.dk, eller ring til 2329 0118 hvis du har ledige pladser, eller ønsker kørelejlighed. Så forsøger jeg at arrangere fælleskørsel.
I tilfælde af aflysning eller ændring i planerne udsendes besked via e-mail listen, tilmeld dig derfor denne, hvis du ikke allerede har gjort det. Det kan gøres ved at klikke HER og udfylde med e-mail og navn, så får du også besked når der er nye ture, påmindelser om ture osv.
Turleder:Ole Jensen
Arrangør:DOF Østjylland

Onsdag d. 16. maj: Nattergaletur til Tåstrup Sø

Mødested:p-pladsen ved skolen i Stjær (Stjærvej 100, 8464 Galten) kl. 20.00, varighed ca. 3 timer
Fra skolen går vi til Tåstrup Sø, en tur på ca. 2 km. Vi besøger først fugletårnet ved søen, hvorefter vi finder et passende sted på bakken ved søen, hvor vi lytter til nattergalene og de andre fugles sang. Medbring evt. kikkert, fodtøj til terrænnet samt påklædning efter vejret. Husk det bliver ofte køligt omkring solnedgang. Det vil også være en god ide at medbringe noget at sidde på og lidt varmt på termokanden. Hunde kan ikke medtages!
Turleder:Peter Lange
Arrangør:DN-Skanderborg og DOF Østjylland

Torsdag d. 17.maj: Fuglesang og gravmæler

Mødested:Foran kapellet Nordre Kirkegård, Kirkegårdsvej 26, 8000 Aarhus C. Kl. 07.00-08.30.
GPS: 56.167794, 10.214963
På en morgentur på Nordre Kirkegård lytter vi til byens kor af fuglestemmer. Samtidig har vi fokus på udvalgte gravminders underfundige budskaber.
Turleder:Naturformidler Bjarne Golles, Center for Byens Anvendelse og Klaus Bertelsen, cand.mag.
Arrangør:Center for Byens Anvendelse, Aarhus Kommune.

Søndag d. 27.maj: Fugletur ved Ørnbjerg Mølle og Ulstrup Å, Djursland

Mødested:Ørnbjerg Mølle, Stubbevej 2A (øst for rute 21 mellem Feldballe og Ebeltoft, Djursland) GPS 56.260604, 10.634736. Kl. 8.00 – ca. kl. 11.00.
Turen går fra Ørnbjerg Mølle, langs Ulstrup Å og videre ud til et sted i skoven med udsigt over Stubbe Sø. Der er mange småfugle i skoven og måske ser vi spætter, musvåger og rådyr.

Praktiske oplysninger: Turen er på ca. 5½ km. Solidt fodtøj tilrådes. Medbring gerne kikkert. Medbring også gerne kaffe/te og madpakke, så kan vi afslutte turen med forfriskninger ved picnicbordene på P-pladsen ved møllen.
Turleder:Joy Klein, joyklein@post.tele.dk, tlf. 23 25 85 95
Arrangør:Dansk Ornitologisk Forening Østjylland for Ørnbjerg Møllelaug

Mandag d. 28. maj: Kasted Mose – fra nattergale til vandbøfler!

Mødested:P-pladsen v bommen til Kasted Mose, Kasted Byvej, 8200 Aarhus N. Kl. 19.00-21.30.
GPS: 56.208392, 10.126157
Tekst: Så er der dømt nattergal! Kasted Mose er et af områdets bedste steder at lytte til H.C. Andersens højt berømmede nattergal. Vi slår ørerne ud og nyder aftenens overdådige orkester med mosens mange fugle fra nattergal til solsort og måske en vandrikse, der blander sig. På turen oplever vi tydeligt, at mosen er et dynamisk stykke natur, der vil gro til uden vores indgriben. Kasted Mose lægger derfor ryg til et stort rewilding-projekt med vandbøfler og vildheste, som skal holde tilgroningen i skak. Denne dejlige naturperler er udpeget som et grønt udflugtssted for kommunens borgere – med god grund! Husk: Mosen er våd, så vandtæt fodtøj kan anbefales!
Turleder:Naturformidler Bjarne Golles, Center for Byens Anvendelse, Aarhus Kommune og naturvejleder Lars Bøgh, Naturhistorisk Museum.
Arrangør:Center for Byens Anvendelse, Aarhus Kommune i samarbejde med Naturhistorisk Museum.

Søndag d. 3. juni: Nattergaletur ved Gudenåen

Mødested:Randers Naturcenter, Gudenåvej. kl. 20.00. Varighed ca. 2 timer
Vi vandrer i roligt tempo gennem Gudenåparken. Området huser et stort antal nattergale, som her tidligt om morgenen indgår i det store fuglekor langs åen. Måske ser vi rørhøgen eller isfuglen. Der vil også blive tid til et kig ud over søen i Hornbæk Enge.
Medbring: Kikkert og fodtøj, der kan tåle vand, da stierne kan være våde.
Turleder:Lars Tom-Petersen (2890 8834), Benny Kristensen og Naturvejleder Lars Maagaard.
Arrangør:Randers Naturcenter, Randers Kommune og DOF Østjylland

Mandag d. 11.juni: Gråkragetur - Vorup Enge, Hornbæk Enge og Fladbro

Mødested:Parkeringspladsen ved Randers Naturcenter, Gudenåvej, Randers kl. 9.00. Forventet afslutning ca. kl. 15.00. GPS: 56.458273, 10.020811
Turen gennemføres i privatbiler.
Fra Naturcentret går vi langs Gudenåen over til fugletårnet på den anden side af Gudenåen, via gangbroen på jernbanebroen. Herfra kører vi videre til parkeringspladsen på østsiden af motorvejen (nordgående retning) og går via stien og gangbroen på motorvejen over til engene ved Hornbæk. Endelig kører vi en tur til Fladbro, hvor vi igen går en tur ned til Gudenåen. Vorup Enge og Hornbæk Enge er sædvanligvis altid gode for adskillige arter, og vi kan også se om bisonerne befinder sig vel.
Praktiske oplysninger: Husk madpakke, drikkevarer, varmt tøj tilpasset vejret, solidt fodtøj og kikkert. Hold godt øje med din e-mail op til turen. I tilfælde af dårligt vejr aflyses turen muligvis.
Der er ingen tilmelding, men send en e-mail til Ole Jensen ofj(a)ofj.dk, eller ring til 2329 0118 hvis du har ledige pladser, eller ønsker kørelejlighed. Så forsøger jeg at arrangere fælleskørsel.
I tilfælde af aflysning eller ændring i planerne udsendes besked via e-mail listen, tilmeld dig derfor denne, hvis du ikke allerede har gjort det. Det kan gøres ved at klikke HER og udfylde med e-mail og navn, så får du også besked når der er nye ture, påmindelser om ture osv.
Turleder:Ole Jensen
Arrangør:DOF Østjylland

Søndag d. 1. juli: Den fuglevenlige have

Mødested:Økologiens Have, Rørthvej 132, 8300 Odder kl. 14.00, varighed ca. 1 time
På en tur rundt haven fortælles om den fuglevenlige have. Der gives
undervejs råd og tips til hvordan du indretter din egen have så den
tiltrækker fugle. Gå med og hør om redekasser, valg af træer og buske,
vand og fodring af vilde fugle.
Det koster entre til haven at deltage.
Turleder:Peter Lange
Arrangør:Økologiens Have i samarbejde med DOF Østjylland

Torsdag d. 16.august: Gråkragetur - Endelave?? Turen er underplanlægning. Destination og tider ændres muligvis

Mødested:Havnen i Snaptun, 7130 Juelsminde, kl. 07.45. Forventet afslutning senest kl. 16.00.
GPS: 55.821832, 10.051191
Turen gennemføres i privatbiler.
I år går ø-turen til Endelave, hvor vi tager lidt rundt på øen for at se hvad den kan byde på af fugle. Mon ikke det kan lykkes at finde nogle langs kysten, og på det omliggende hav?
Praktiske oplysninger: Husk madpakke, drikkevarer, varmt tøj tilpasset vejret, solidt fodtøj og kikkert. Hold godt øje med din e-mail op til turen. I tilfælde af dårligt vejr aflyses turen muligvis.

Prisen for færgebilleterne er: 60 kr. pr. voksen, 45 kr. pr. pensionist (65 år) og 170 kr. pr. bil uden fører.

TILMELDING: Detaljer omkring tilmelding følger senere!!

I tilfælde af aflysning eller ændring i planerne udsendes besked via e-mail listen, tilmeld dig derfor denne, hvis du ikke allerede har gjort det. Det kan gøres ved at klikke HER og udfylde med e-mail og navn, så får du også besked når der er nye ture, påmindelser om ture osv.
Turleder:Ole Jensen
Arrangør:DOF Østjylland

Torsdag d. 23. august: Fiskeørne ved Randers Fjord

Mødested:Fugletårnet i Øster Tørslev Kær. Følg Kærvejen fra Øster Tørslev og hold til højre, hvor grusvejen deler sig.
kl. 17.00. Varighed ca. 2 timer
Hvert efterår raster adskillige fiskeørne ved Randers Fjord, hvor de lever af fjordens store udbud af fisk. Vi starter ved fugletårnet i Øster Tørslev Kær og vandrer derefter en km ud af diget for at se nærmere på fiskeørnene. Der vil i området være mulighed for flere andre rovfugle bl.a. rørhøg.
Medbring: Kikkert.
Turleder:Lars Tom-Petersen (2890 8834) og Benny Kristensen.
Arrangør:Randers Naturcenter, Randers Kommune og DOF Østjylland

Søndag d. 9. september: Fugletræk ved Randers Fjords udløb

Mødested:Lystbådehavnen, Havnevej, Udbyhøj N. kl. 09.00, varighed ca. 4 timer
Naturens Dag. Vandretur med start ved Udbyhøj Havn. Med udsigt til Mellempoldene, de små holme i fjordudløbet, går vi på diget mod Sødringholm. Herfra kigger vi på de mange fugle, der raster i det lave vand. Store flokke af storspover, ryler, hjejler, pibeænder og krikænder benytter de føderige vadeflader til at tanke op, inden de trækker videre mod syd. Der vil også være mulighed for at se rovfugle som havørn og fiskeørn. Tilbageturen går ad grusveje i baglandet. Turens længde er ca. 7 km.
Medbring: Gerne kikkert. Passende fodtøj. Varme drikke og mad efter behov – vi holder en pause undervejs.
Turleder:Lars Tom-Petersen (2890 8834) og Benny Kristensen.
Arrangør:Randers Naturcenter, Randers Kommune og DOF Østjylland

Onsdag d. 12. september: Gråkragetur - Egå Engsø

Mødested:Parkeringspladsen ved Viengevej 7, Egå kl. 13.00. Forventet afslutning senest kl. 16.00. GPS: 56.210538, 10.229437
Turen gennemføres i privatbiler.
Vi mødes på parkeringspladsen, og går samlet ud til fugletårnet. Her ser vi på søens fugle og hvis vi er heldige kommer Havørnen forbi. Fra fugletårnet går vi videre til vestenden af søen for at se om hvad der er på engene der. Der skulle på denne tid gerne være en del gæs og ænder på søen, og en del vadefugle rundt i kanten. Vandrefalken kommer også af og til på besøg.
Praktiske oplysninger: Husk madpakke, drikkevarer, varmt tøj tilpasset vejret, solidt fodtøj og kikkert. Hold godt øje med din e-mail op til turen. I tilfælde af dårligt vejr aflyses turen muligvis.
Der er ingen tilmelding, men send en e-mail til Ole Jensen ofj(a)ofj.dk, eller ring til 2329 0118 hvis du har ledige pladser, eller ønsker kørelejlighed. Så forsøger jeg at arrangere fælleskørsel.
I tilfælde af aflysning eller ændring i planerne udsendes besked via e-mail listen, tilmeld dig derfor denne, hvis du ikke allerede har gjort det. Det kan gøres ved at klikke HER og udfylde med e-mail og navn, så får du også besked når der er nye ture, påmindelser om ture osv.
Turleder:Ole Jensen
Arrangør:DOF Østjylland

Torsdag d. 13. september: Namibia

Mødested:Naturhistorisk Museum bygning 1141, Bio-X Natur lokalet. Kl. 19.30
GPS: 56.167114, 10.202275.
Se vejviser øverst på siden"
Namibia er nok ikke et land de fleste kender. Men det har meget at byde på. I nord er der Etosha National Park, hvor der er masser af dyr som forskellige stenbukke, elefant, giraf, zebra, leopard, løve og andre. Man kan komme tæt på dyrene. Resten af landet er nærmest ørken. Der er uendeligt tørt. Der er enorme røde klitter og et område, Fish River, der kan sammenlignes med Grand Canyon. Der er ikke megen vegetation, men man finder den spændende
Welwitschia og Aloe træer. Langs kysten masser af pelssæler, flamingoer og andre kystfugle.
Turleder:Bente Olsen
Arrangør:Østjysk Biologisk Forening

Torsdag d. 4. oktober: Sverige 2017 – 61 dage med fjelde, rauker, fugle og orkidéer.

Mødested:Naturhistorisk Museum bygning 1141, Bio-X Natur lokalet. Kl. 19.30
GPS: 56.167114, 10.202275.
Se vejviser øverst på siden"
Lissi og jeg har tilbragt 61 dage, fordelt på 4 rejser, i Sverige i 2017. I april (14 dage) gik turen til Uppland, Närke og Vestergötland. I maj (7 dag) på Öland, med besøg på lokaliteter som bl.a. Högby Pirfyr, Kappeludden, Lilla Horns löväng, og andre lokaliteter som kun sjældent bliver præsenteret ved foredrag. I juli (21 dage) gik turen til bl.a. Jämtland, Lappland (Åsele Lappmark), Dalarna, Närke og Skåne. Endelige sluttede vi året i oktober med 12 dage på Gotland.
Öland og Gotland er kendt for deres orkideér, men Jämtland står ikke tilbage med forekomster af Brunkulle, Fruesko, Flueblomst og mange andre i nogle kalkrige naturområder som Vikekäret, Vackermyren og Tysjöarna. Stenkenjokk er et let tilgængeligt fjeldområede, hvor vejen årligt åbnes for turisterne på Sveriges nationaldag 6. juni. Og så er det lige meget om sneplove skal køre i døgndrift på den 40 km lange strækning i dagevis for at vejen kan blive farbar! En fuglesø, som nok står lidt i skyggen af Hornborgasjön og Tåkern er Kvismaren, men
den kunne passende indgå i ”De 3 store fuglesøer”. Endelig kommer vi på tur i et par af Sverige Nationalparker; Hamre i Härjedalen med bl.a. Hjerpe og Tretået Spætte og Garphyttan i Närke, der udgør et gammelt kulturlandskab med blomsterrige enge. Vi kommer også forbi Öland i maj og Gotland i oktober.
Turleder:Allan Janniche
Arrangør:Østjysk Biologisk Forening

Tirsdag d. 9.oktober: Gråkragetur - Gyldensteen Strand

Mødested:Dæmningsmindetårnet, Gyldensteenvej, Bogense kl. 10.00. Forventet afslutning senest kl. 15.00. GPS: 55.567739, 10.121468
Turen gennemføres i privatbiler.
Vi samles på parkeringspladsen, og herfra forsætter vi rundt til de øvrige steder hvor der er oversigt over den genetablerede kystlagune, ligesom vi skal en tur hen i østenden til Engsøen. Vi får også et blik ud over Kattegat fra nordkysten. Der vil på denne tid sandsynligvis være godt med ande- og vadefugle på vandet, og i det hele taget masser af fugle i området.
Praktiske oplysninger: Husk madpakke, drikkevarer, varmt tøj tilpasset vejret, solidt fodtøj og kikkert. Hold godt øje med din e-mail op til turen. I tilfælde af dårligt vejr aflyses turen muligvis.
Der er ingen tilmelding, men send en e-mail til Ole Jensen ofj(a)ofj.dk, eller ring til 2329 0118 hvis du har ledige pladser, eller ønsker kørelejlighed. Så forsøger jeg at arrangere fælleskørsel.
I tilfælde af aflysning eller ændring i planerne udsendes besked via e-mail listen, tilmeld dig derfor denne, hvis du ikke allerede har gjort det. Det kan gøres ved at klikke HER og udfylde med e-mail og navn, så får du også besked når der er nye ture, påmindelser om ture osv.
Turleder:Ole Jensen
Arrangør:DOF Østjylland

Søndag d. 14. oktober: Efterårets fugle ved Gudenåen

Mødested:P-pladsen ved Fladbro Skov på hjørnet af Fladbrovej og Himmelbovej. kl. 10.00, Varighed ca 3 timer
Denne vandretur går rundt om Hornbæk Enge med start ved Fladbro. Vi går i et roligt tempo på stierne rundt om engsøen. På denne tid opholder et stort antal ænder sig i området, rovfugle søger føde over engene, og svalerne vrimler over vandfladen. Turens længde er ca. 6 km og afvikles i et roligt tempo.
Medbring: Fodtøj, der kan tåle vand, da der kan være vådt på stierne. Gerne kikkert. Varme drikke efter behov – vi holder pause undervejs.
Turleder:Benny Kristensen (4035 4516) og Lars Tom-Petersen.
Arrangør:Randers Naturcenter, Randers Kommune og DOF Østjylland

Mandag d. 12.november: Gråkragetur - Lille Vildmose

Mødested:Parkeringspladsen ved Vildmosecentret, Birkesøvej 16, 9280 Storvorde kl. 10.00. (se lillevildmose.dk/). Forventet afslutning senest kl. 16.00. GPS: 56.887499, 10.221548
Turen gennemføres i privatbiler.
Vi mødes på parkeringspladsen ved Vildmosecentret, og kører herfra ud i området hvor vi besøger nogle af de forskellige fugletårne og nogle af de steder hvor der sædvanligvis er flest fugle. Der skulle være gode muligheder både for Kongeørn, Havørn, Trane og mange andre arter. Måske får vi endda et glimt af elgene.
Praktiske oplysninger: Husk madpakke, drikkevarer, varmt tøj tilpasset vejret, solidt fodtøj og kikkert. Hold godt øje med din e-mail op til turen. I tilfælde af dårligt vejr aflyses turen muligvis.
Der er ingen tilmelding, men send en e-mail til Ole Jensen ofj(a)ofj.dk, eller ring til 2329 0118 hvis du har ledige pladser, eller ønsker kørelejlighed. Så forsøger jeg at arrangere fælleskørsel.
I tilfælde af aflysning eller ændring i planerne udsendes besked via e-mail listen, tilmeld dig derfor denne, hvis du ikke allerede har gjort det. Det kan gøres ved at klikke HER og udfylde med e-mail og navn, så får du også besked når der er nye ture, påmindelser om ture osv.
Turleder:Ole Jensen
Arrangør:DOF Østjylland

Torsdag d.13.december (Dato ændres muligvis, ligesom der muligvis kommer en ekstra tur på en anden dato i december): Gråkragetur - Stubbe Sø

Mødested:Dagli’Brugsen i Tirstrup kl. 9.00. Forventet afslutning senest kl. 15.00. GPS: 56.301608, 10.687361
Tilmelding:
For en gangs skyld er der, af hensyn til indkøbene, tilmelding til turen, så send en e-mail til Ole Jensen (ofj@ofj.dk) eller ring 23290118 senest søndag d. 9. december hvis du vil deltage. BEMÆRK: Tilmelding tidligst 15. november!!
Der er plads til et begrænset antal deltagere, og tilmelding sker efter først til mølle princippet!
Ved tilmelding bedes du også oplyse hvis du har ledige pladser, eller ønsker kørelejlighed. Så forsøger jeg at koordinere samkørsel. Under alle omstændigheder skal vi fordele os i så få biler som muligt inden vi kører fra Brugsen i Tirstrup af hensyn til pladsen ved Bogpeters Hytte.
Turen gennemføres i privatbiler.
På årets sidste Gråkragetur mødes vi ved Daglig Brugsen i Tirstrup, hvorfra vi kører i samlet flok til Bogpeters Hytte i Fugleværnsfondens område ved Stubbe sø. Vi har denne dag lånt hytten og starter med morgenkaffe og rundstykker med foreningen som vært. Herefter går vi en tur ned til søen og ser hvad den rummer af fugle. Vi går også en lille tur i plantagen og ser om der er lidt småfugle. Deltagerne skal selv medbringe mad til frokosten, som også indtages i Bogpeters Hytte. Som afslutning kører vi om til fugletårnet i den anden ende af søen.
BEMÆRK: I tilfælde af dårligt vejr må turen aflyses. Følg derfor med på hjemmesiden helt op til turens afholdelse. Tilmeldte til Gråkragernes e-mail gruppe vil ligeledes få besked via denne.

Praktiske oplysninger: Husk madpakke, drikkevarer, varmt tøj tilpasset vejret, solidt fodtøj og kikkert. Hold godt øje med din e-mail op til turen. I tilfælde af dårligt vejr aflyses turen muligvis.

I tilfælde af aflysning eller ændring i planerne udsendes besked via e-mail listen, tilmeld dig derfor denne, hvis du ikke allerede har gjort det. Det kan gøres ved at klikke HER og udfylde med e-mail og navn, så får du også besked når der er nye ture, påmindelser om ture osv.
Turleder:Ole Jensen
Arrangør:DOF Østjylland