Ture og møder

Ture og møder arrangeret af DOF Østjylland o.a. som vi mener kan være relevante for vores afdeling.
denne side har vi link til andre organisationer og enkeltpersoners arrangementer.
Vedrørende indberetning af ture og møde – gå til denne side.

Læs også generelt om vores ture og om stortursbestemmelser vedr. aflysning og afbestilling.

Vejviser: Bio-X / Naturhistorisk Museum

Nye ture og/eller ændringer indenfor de seneste 7 dage er vist som OPDATERET

Fuglepigernes ture? – gå til Fuglepigerne i Østjylland

Onsdag d. 24. jan.: Vennelyst og Universitetsparken – to oaser midt i byen.

Mødested:P-pladsen ved Naturhistorisk Museum, Wilhelm Meyers Allé 10, kl. 10.00-12.00
GPS: 56.167254, 10.203736
Midtbyens parker fungerer som små grønne oaser for fugle og dyr. På en rundtur i de to parker kigger vi til de mange store og forskellige træer og oplever, hvordan de sammen med søer og rindende vand giver liv til byen.
Medbring evt. kikkert da parkerne ofte rummer et varieret fugleliv her midt om vinteren.
Turleder:Naturformidler Bjarne Golles, Center for Byens Anvendelse, Aarhus Kommune.
Arrangør:Center for Byens Anvendelse, Aarhus Kommune.

Søndag d. 28.jan: Vinterfugle ved sø og å

Mødested:P-plads ved Allinggårdsvej 8600 Silkeborg kl. 16.00 (se skilt mod fugletårn). Afslutning kl. 17.30.
GPS: 56.216318, 9.667076
Vi besøger fugletårnet ved Sminge Sø, hvorfra vi – forhåbentligt - kan se flokke af sangsvaner komme til overnatning på søen, der gennem en årrække har været kendt som en god sangsvanelokalitet. Især i forbindelse med isvintre og hård frost ses mange sangsvaner i vågen ud for tårnet. Hvorfra kommer disse fugle og hvordan klarer de at overleve de til tider barske vejrforhold. Også mulighed for st. skallesluger, hvinænder, troldænder, lille lappedykker, gæs m.fl.
Husk varm påklædning og fodtøj. Medbring evt. kaffe/the. Tilmelding ikke nødvendig.

Sangsvaner på Sminge Sø. Foto: Bo Ryge Sørensen
Turleder:Bo Ryge Sørensen, tlf. 60 64 86 78
Arrangør:DOF Østjylland i samarbejde med DN

Tirsdag d. 30. jan.: Natur- og fuglefotograf i arbejdstøjet

Mødested:Naturhistorisk Museum, Auditoriet, indgang fra Wilhelm Meyers Allé, Kl. 19.30
GPS: 56.167172, 10.203888
Se vejviser øverst på siden
Kom og hør natur- og fuglefotografen Jens Kr. Kjærgaard fortælle om Nationalparkerne i Thy og Vadehavet og de særlige udfordringer der er ved at fotografere i naturen.

Jens Kristian Kjærgård vil i sit foredrag fortælle om glæden og passionen ved fotograferingen.
Hvad er det der driver værket - hvor kommer ideerne fra?
Hvordan arbejde han med konkrete opgaver og projekter?
Hvordan planlægges fremtidige publikationer, udsmykninger, udstillinger mm?
Hvad kræves det af viden omkring ex. natur, vejr mm.?
Undervejs vil der blive vist rigeligt med billeder fra både ind- og udland.
Foredrag:Fuglefotograf Jens Kr. Kjærgaard
Arrangør:DOF Østjylland

Lørdag d. 3. feb.: Botanisk Have – en oase midt i byen.

Mødested:P-pladsen på Poppelpladsen, Peter Holms Vej, Aarhus, Kl. 10.00-12.00
GPS: 56.160956, 10.192204
Midtbyens parker fungerer som små grønne oaser for fugle og dyr midt inde i byen. På en rundtur i Botanisk Have kigger vi til parkens mange store og forskellige træer og oplever, hvordan de sammen med små damme og rindende vand giver liv til byen.
Medbring evt. kikkert da parken ofte rummer et varieret fugleliv her midt om vinteren.
Turleder:Naturformidler Bjarne Golles, Center for Byens Anvendelse, Aarhus Kommune.
Arrangør:Center for Byens Anvendelse, Aarhus Kommune.

Mandag d. 19. feb.: Gråkragetur - Udbyhøj Syd, Hevring og Lystrup Strand

Mødested:Parkeringspladsen ved Havnen i Udbyhøj Syd kl. 10.00. Forventet afslutning senest kl. 15.00. GPS: 56.606049, 10.302091.
Turen gennemføres i privatbiler.
Ved Udbyhøj Syd ser vi på hvad der ligger i mundingen af Randers Fjord og Kattegat udfor, med lidt held får vi havørnen at se, ellers er der sædvanligvis en del ænder Knortegæs. Herfra kører vi videre til Hevring Strand og Lystrup Strand for at se efter Sortænder, Fløjlsænder, vadefugle og andet der måtte ligge ved kysten, måske endda et par Rødstrubede Lommer.
Praktiske oplysninger: Husk madpakke, drikkevarer, varmt tøj tilpasset vejret, solidt fodtøj og kikkert. Hold godt øje med din e-mail op til turen. I tilfælde af dårligt vejr aflyses turen muligvis.
Der er ingen tilmelding, men send en e-mail til Ole Jensen ofj(a)ofj.dk, eller ring til 2329 0118 hvis du har ledige pladser, eller ønsker kørelejlighed. Så forsøger jeg at arrangere fælleskørsel.
I tilfælde af aflysning eller ændring i planerne udsendes besked via e-mail listen, tilmeld dig derfor denne, hvis du ikke allerede har gjort det. Det kan gøres ved at klikke HER og udfylde med e-mail og navn, så får du også besked når der er nye ture, påmindelser om ture osv.
Turleder:Ole Jensen
Arrangør:DOF Østjylland

Lørdag d. 24. feb.: Generalforsamling kl. 13.00

Mødested:Medborgerhuset Lunden, Sal 3, Lunden, Vestergade 74, 8600 Silkeborg.Kl. 13.00. Der er parkering på adressen!
GPS 56.165966, 9.534732
DOF Østjylland afholder den årlige generalforsamling med dagsorden i følge vedtægterne – se nærmere HER
Arrangør:DOF Østjylland

Lørdag d. 24. feb.: Besøg af Naturbutikken, fugletur, fælles frokost. kl. 10.00

Mødested:Medborgerhuset Lunden, Sal 3, Lunden, Vestergade 74, 8600 Silkeborg.Kl. 10.00. Der er parkering på adressen!
GPS 56.165966, 9.534732
Kl. 10.00: Lokalet åbner og der vil være kaffe på kanden og en morgenbasse til de morgenfriske
Kl. 11.00: Naturbutikken åbner for salg og eftersyn af de medbragte varer.
Der vil desuden være mulighed for deltagelse i en travetur rundt om Kalgårds Vig ved Silkeborg Langsø.
Kl. 12.00: Foreningen byder på frokost samt drikkevarer for medlemmerne
Hvis du ønsker at deltage i frokosten (gælder kun for medlemmer af DOF tilknyttet DOF Østjylland), så tilmeld dig til Ole Jensen (klik for mail) eller telefon 23290118 – senest lørdag d. 17/2! Frokost samt øl/vand er gratis.

Se nærmere om dagens arrangementer HER
Arrangør:DOF Østjylland

Søndag d. 25. feb.: Åbent fugletårn ved Egå Engsø

Mødested:"Fugletårnet på sydsiden af Egå Engsø ca. 800 m vest for P-plads Viengevej 7. Kl. 10.00-13.00
GPS: 56.214363 10.21863
Parkering ved P-pladsen, Viengevej 7. GPS: 56.214363 10.218632"
Vi holder ”åbent hus” i fugletårnet ved Egå Engsø. Kom og hør hvad der rør sig i naturen lige nu og få evt. svar på dine naturspørgsmål. Vi følger naturen på nærmeste hold og kigger efter engsøens mange fugle. Medbring evt. kikkert, drikkevarer og madpakke.
Turleder:Naturformidler Bjarne Golles, Center for Byens Anvendelse, Aarhus Kommune.
Arrangør:Center for Byens Anvendelse, Aarhus Kommune.

Søndag d. 11. marts: Danmarks Naturskove OPDATERET

Mødested:Statsskovens P-plads ved ”Nåege”, Sejsvej i Silkeborg (overfor den gl. skovriderbolig ”Nåege”, Sejsvej 24, 8600 Silkeborg) kl. 15.30 til omkring kl. 18.00
GPS: 56.153710, 9.571868
Naturskoven på Silkeborg Statsskovdistrikt er efterkommere af den oprindelige skov, der i årtusinder dækkede Danmark. Silkeborg-skovene har landets største koncentration af 250-300 årig bøg og rummer en række beskyttelseskrævende fugle- og pattedyrearter. På turen vil vi se nærmere på naturskovens biologiske betydning. Turen afsluttes omkring solnedgang, hvor vi ser den kragestore sortspætte komme til overnatning i dens sove-hultræ. Tilmelding ikke nødvendig.

Der kigges efter sortspætter. Foto: Bo Ryge Sørensen
Turleder:Bo Ryge Sørensen, tlf. 60 64 86 78
Arrangør:DOF Østjylland i samarbejde med DN

Tirsdag d. 13. marts: Stæren i Danmark – tabet af et sekscifret antal stære

Mødested:"Naturhistorisk Museum bygning 1141, Bio-X Natur lokalet. Kl. 19.30
GPS: 56.167114, 10.202275.
Se vejviser øverst på siden"
I løbet af de 40 år, hvor DOF har gennemført punkttællinger, skønnes det, at Danmark har mistet 60 % af sine ynglende stære. Det svarer til ca. 400000 færre stærepar.
Henning Heldbjerg vil fortælle om stæren, særligt med fokus på, hvordan stærebestanden har det i Danmark i dag og dens udvikling i Danmark. Med udgangspunkt i diverse nyere undersøgelser vil han fortælle om, hvorfor bestanden er i tilbagegang og hvordan situationen for stæren er i resten af Europa. Endelig vil han diskutere sammenhængen mellem DOFs fugletællinger, viden om fuglene og naturbeskyttelse. Er der noget vi kan gøre bedre i DOF?
Henning er biolog i DOF og arbejder nu med et forskningsprojekt om videnskabelig anvendelse af data indsamlet af frivillige, her særligt DOFs fugletællinger. I dette projekt er der fokuseret på stæren, da det er en af de almindelige fugle, der har haft den største bestandsnedgang i Danmark i de sidste årtier.

Stær. Foto: Ole Jensen
Foredrag:Biolog Henning Heldbjerg
Arrangør:DOF Østjylland

Torsdag d. 15.marts: Gråkragetur - Brabrand Sø

Mødested:Parkeringspladsen ved Natursamarbejdet, Louisevej 100, Brabrand kl. 10.00. Forventet afslutning senest kl. 14.00. GPS: 56.146167, 10.141168
Turen gennemføres i privatbiler.
Vi går fra parkeringspladsen ned til Brabrand Sø og lidt hen langs nordsiden. Derefter kører vi hen til vestenden, hvor vi parkerer på parkeringspladsen ved Byleddet og via Brabrandstien går om på sydsiden af søen og ser hvad der ligger her. Derefter kører vi om til Stavtrup ved den tidligere station for Hammelbanen, hvorfra vi går ned til fugletårnet på sydsiden, ned til Døde Å og videre ned til Århus Ås udløb fra Brabrand Sø. Forhåbentlig er Rørhøgen ankommet, der bør være masser af ænder og lappedykkere, gæs og småfugle, og måske et besøg af havørnen.
Praktiske oplysninger: Husk madpakke, drikkevarer, varmt tøj tilpasset vejret, solidt fodtøj og kikkert. Hold godt øje med din e-mail op til turen. I tilfælde af dårligt vejr aflyses turen muligvis.
Der er ingen tilmelding, men send en e-mail til Ole Jensen ofj(a)ofj.dk, eller ring til 2329 0118 hvis du har ledige pladser, eller ønsker kørelejlighed. Så forsøger jeg at arrangere fælleskørsel.
I tilfælde af aflysning eller ændring i planerne udsendes besked via e-mail listen, tilmeld dig derfor denne, hvis du ikke allerede har gjort det. Det kan gøres ved at klikke HER og udfylde med e-mail og navn, så får du også besked når der er nye ture, påmindelser om ture osv.
Turleder:Ole Jensen
Arrangør:DOF Østjylland

Lørdag d. 17.marts: Temadag - Fremtidens naturforvaltning og fredning

Mødested:Naturhistorisk Museum, Auditoriet, indgang fra Wilhelm Meyers Allé, Kl. 13.00
GPS: 56.167172, 10.203888
Se vejviser øverst på siden
Den årlige temadag arrengeret i samarbejde med andre grønne foreninger i Østjylland afholdes denne dag med temaet "Fremtidens naturforvaltning og fredning".
Program og abstract kan dowloades her:

PROGRAM - KLIK HER

ABSTRACTS - KLIK HER

SE NÆRMERE OM ARRANGEMENTET HER

Arrangør:DOF Østjylland i samarbejde med andre grønne foreninger i Østjylland

Onsdag d. 11.april: Gråkragetur - Uldum Kær

Mødested:Parkeringspladsen ved fugletårnet, Kærvejen 55-59, Uldum kl. 10.00. Forventet afslutning senest kl. 15.00. GPS: 55.864096, 9.564604
Turen gennemføres i privatbiler.
Fugletårnet er første mål på turen, her går vi op og får et overblik over nogle af de gamle tørvegrave. Herfra går vi ud i området og en tur ned til Gudenåen. Rørhøgen er på dette tidspunkt ankommet, og foruden alle vandfuglene vil de første sangere sikkert også give lyd fra sig.
Praktiske oplysninger: Husk madpakke, drikkevarer, varmt tøj tilpasset vejret, solidt fodtøj og kikkert. Hold godt øje med din e-mail op til turen. I tilfælde af dårligt vejr aflyses turen muligvis.
Der er ingen tilmelding, men send en e-mail til Ole Jensen ofj(a)ofj.dk, eller ring til 2329 0118 hvis du har ledige pladser, eller ønsker kørelejlighed. Så forsøger jeg at arrangere fælleskørsel.
I tilfælde af aflysning eller ændring i planerne udsendes besked via e-mail listen, tilmeld dig derfor denne, hvis du ikke allerede har gjort det. Det kan gøres ved at klikke HER og udfylde med e-mail og navn, så får du også besked når der er nye ture, påmindelser om ture osv.
Turleder:Ole Jensen
Arrangør:DOF Østjylland

Lørdag d. 5.maj: Fugletur til Stubbe Sø og Fugleværnsfondens reservat

Mødested:P-pladsen på Møllebækvej 500m NV for Gravlev by (ved enden af Gravlev-Ebeltoft-naturstien) kl. 8.00 – ca. kl. 11.00. GPS: 56.272956, 10.728621
Vi går en tur på Naturstien fra Gravlev og gennem plantagen til fuglereservatet ved Stubbe Sø, hvor vi vil vise rundt og fortælle om arbejdet med naturpleje. Vi fortsætter ned over engen til søen. Undervejs vil vi lytte til de mange sangfugle der nu er ankommet. Der er gode chancer for nogle af de lidt sjældnere fugle som hedelærke, broget fluesnapper og med held måske en havørn. Tilbage til P-pladsen ad naturstien.

Praktiske oplysninger: Hele turen er på ca. 5 km. Solidt fodtøj tilrådes. Medbring gerne kikkert. Medbring også gerne kaffe/te og madpakke, så kan vi indtage forfriskningerne ved et af picnicbordene i reservatet.
Turleder:Joy Klein, joyklein@post.tele.dk, tlf. 23 25 85 95
Arrangør:Dansk Ornitologisk Forening Østjylland / Fugleværnsfonden

Tirsdag d. 15.maj: Gråkragetur - Vejlerne i Thy

Mødested:Naturcentret ved Bygholm Vejle, Bygholmvejlevej, kl. 10.00. GPS 57.033051, 9.101820, forventet afslutning senest kl. 16.00
Turen gennemføres i privatbiler.
Ved Naturcentret tager vi et kik ud over Bygholm Vejle og ser efter vadefugle, traner, skestorke og måske kommer en vandrefalk eller en havørn forbi. Herefter kører vi om øst om Vejlerne, til Kraptårnet og Han Vejleskjulet, hvor vi gerne skulle se Skægmejser og høre Rørdrum. Næste stop bliver Kærup Holme, som forventes at byde på bl.a. Sortterne. Videre herfra til Tømmerby fjord og Arup Vejle, og retur til Glombak og Bygholm Vejle inden vi vender hjemad.
Praktiske oplysninger: Husk madpakke, drikkevarer, varmt tøj tilpasset vejret, solidt fodtøj og kikkert. Hold godt øje med din e-mail op til turen. I tilfælde af dårligt vejr aflyses turen muligvis.
Der er ingen tilmelding, men send en e-mail til Ole Jensen ofj(a)ofj.dk, eller ring til 2329 0118 hvis du har ledige pladser, eller ønsker kørelejlighed. Så forsøger jeg at arrangere fælleskørsel.
I tilfælde af aflysning eller ændring i planerne udsendes besked via e-mail listen, tilmeld dig derfor denne, hvis du ikke allerede har gjort det. Det kan gøres ved at klikke HER og udfylde med e-mail og navn, så får du også besked når der er nye ture, påmindelser om ture osv.
Turleder:Ole Jensen
Arrangør:DOF Østjylland

Mandag d. 11.juni: Gråkragetur - Vorup Enge, Hornbæk Enge og Fladbro

Mødested:Parkeringspladsen ved Randers Naturcenter, Gudenåvej, Randers kl. 9.00. Forventet afslutning ca. kl. 15.00. GPS: 56.458273, 10.020811
Turen gennemføres i privatbiler.
Fra Naturcentret går vi langs Gudenåen over til fugletårnet på den anden side af Gudenåen, via gangbroen på jernbanebroen. Herfra kører vi videre til parkeringspladsen på østsiden af motorvejen (nordgående retning) og går via stien og gangbroen på motorvejen over til engene ved Hornbæk. Endelig kører vi en tur til Fladbro, hvor vi igen går en tur ned til Gudenåen. Vorup Enge og Hornbæk Enge er sædvanligvis altid gode for adskillige arter, og vi kan også se om bisonerne befinder sig vel.
Praktiske oplysninger: Husk madpakke, drikkevarer, varmt tøj tilpasset vejret, solidt fodtøj og kikkert. Hold godt øje med din e-mail op til turen. I tilfælde af dårligt vejr aflyses turen muligvis.
Der er ingen tilmelding, men send en e-mail til Ole Jensen ofj(a)ofj.dk, eller ring til 2329 0118 hvis du har ledige pladser, eller ønsker kørelejlighed. Så forsøger jeg at arrangere fælleskørsel.
I tilfælde af aflysning eller ændring i planerne udsendes besked via e-mail listen, tilmeld dig derfor denne, hvis du ikke allerede har gjort det. Det kan gøres ved at klikke HER og udfylde med e-mail og navn, så får du også besked når der er nye ture, påmindelser om ture osv.
Turleder:Ole Jensen
Arrangør:DOF Østjylland

Torsdag d. 16.august: Gråkragetur - Endelave?? Turen er underplanlægning. Destination og tider ændres muligvis

Mødested:Havnen i Snaptun, 7130 Juelsminde, kl. 8.00. Forventet afslutning senest kl. 16.00.
GPS: 55.821832, 10.051191
Turen gennemføres i privatbiler.
I år går ø-turen til Endelave, hvor vi tager lidt rundt på øen for at se hvad den kan byde på af fugle. Mon ikke det kan lykkes at finde nogle langs kysten, og på det omliggende hav?
Praktiske oplysninger: Husk madpakke, drikkevarer, varmt tøj tilpasset vejret, solidt fodtøj og kikkert. Hold godt øje med din e-mail op til turen. I tilfælde af dårligt vejr aflyses turen muligvis.

TILMELDING: Detaljer omkring tilmelding følger senere!!

I tilfælde af aflysning eller ændring i planerne udsendes besked via e-mail listen, tilmeld dig derfor denne, hvis du ikke allerede har gjort det. Det kan gøres ved at klikke HER og udfylde med e-mail og navn, så får du også besked når der er nye ture, påmindelser om ture osv.
Turleder:Ole Jensen
Arrangør:DOF Østjylland

Onsdag d. 12. september: Gråkragetur - Egå Engsø

Mødested:Parkeringspladsen ved Viengevej 7, Egå kl. 13.00. Forventet afslutning senest kl. 16.00. GPS: 56.210538, 10.229437
Turen gennemføres i privatbiler.
Vi mødes på parkeringspladsen, og går samlet ud til fugletårnet. Her ser vi på søens fugle og hvis vi er heldige kommer Havørnen forbi. Fra fugletårnet går vi videre til vestenden af søen for at se om hvad der er på engene der. Der skulle på denne tid gerne være en del gæs og ænder på søen, og en del vadefugle rundt i kanten. Vandrefalken kommer også af og til på besøg.
Praktiske oplysninger: Husk madpakke, drikkevarer, varmt tøj tilpasset vejret, solidt fodtøj og kikkert. Hold godt øje med din e-mail op til turen. I tilfælde af dårligt vejr aflyses turen muligvis.
Der er ingen tilmelding, men send en e-mail til Ole Jensen ofj(a)ofj.dk, eller ring til 2329 0118 hvis du har ledige pladser, eller ønsker kørelejlighed. Så forsøger jeg at arrangere fælleskørsel.
I tilfælde af aflysning eller ændring i planerne udsendes besked via e-mail listen, tilmeld dig derfor denne, hvis du ikke allerede har gjort det. Det kan gøres ved at klikke HER og udfylde med e-mail og navn, så får du også besked når der er nye ture, påmindelser om ture osv.
Turleder:Ole Jensen
Arrangør:DOF Østjylland

Tirsdag d. 9.oktober: Gråkragetur - Gyldensteen Strand

Mødested:Dæmningsmindetårnet, Gyldensteenvej, Bogense kl. 10.00. Forventet afslutning senest kl. 15.00. GPS: 55.567739, 10.121468
Turen gennemføres i privatbiler.
Vi samles på parkeringspladsen, og herfra forsætter vi rundt til de øvrige steder hvor der er oversigt over den genetablerede kystlagune, ligesom vi skal en tur hen i østenden til Engsøen. Vi får også et blik ud over Kattegat fra nordkysten. Der vil på denne tid sandsynligvis være godt med ande- og vadefugle på vandet, og i det hele taget masser af fugle i området.
Praktiske oplysninger: Husk madpakke, drikkevarer, varmt tøj tilpasset vejret, solidt fodtøj og kikkert. Hold godt øje med din e-mail op til turen. I tilfælde af dårligt vejr aflyses turen muligvis.
Der er ingen tilmelding, men send en e-mail til Ole Jensen ofj(a)ofj.dk, eller ring til 2329 0118 hvis du har ledige pladser, eller ønsker kørelejlighed. Så forsøger jeg at arrangere fælleskørsel.
I tilfælde af aflysning eller ændring i planerne udsendes besked via e-mail listen, tilmeld dig derfor denne, hvis du ikke allerede har gjort det. Det kan gøres ved at klikke HER og udfylde med e-mail og navn, så får du også besked når der er nye ture, påmindelser om ture osv.
Turleder:Ole Jensen
Arrangør:DOF Østjylland

Mandag d. 12.november: Gråkragetur - Lille Vildmose

Mødested:Parkeringspladsen ved Vildmosecentret, Birkesøvej 16, 9280 Storvorde kl. 10.00. (se lillevildmose.dk/). Forventet afslutning senest kl. 16.00. GPS: 56.887499, 10.221548
Turen gennemføres i privatbiler.
Vi mødes på parkeringspladsen ved Vildmosecentret, og kører herfra ud i området hvor vi besøger nogle af de forskellige fugletårne og nogle af de steder hvor der sædvanligvis er flest fugle. Der skulle være gode muligheder både for Kongeørn, Havørn, Trane og mange andre arter. Måske får vi endda et glimt af elgene.
Praktiske oplysninger: Husk madpakke, drikkevarer, varmt tøj tilpasset vejret, solidt fodtøj og kikkert. Hold godt øje med din e-mail op til turen. I tilfælde af dårligt vejr aflyses turen muligvis.
Der er ingen tilmelding, men send en e-mail til Ole Jensen ofj(a)ofj.dk, eller ring til 2329 0118 hvis du har ledige pladser, eller ønsker kørelejlighed. Så forsøger jeg at arrangere fælleskørsel.
I tilfælde af aflysning eller ændring i planerne udsendes besked via e-mail listen, tilmeld dig derfor denne, hvis du ikke allerede har gjort det. Det kan gøres ved at klikke HER og udfylde med e-mail og navn, så får du også besked når der er nye ture, påmindelser om ture osv.
Turleder:Ole Jensen
Arrangør:DOF Østjylland

Torsdag d.13.december (Dato ændres muligvis, ligesom der muligvis kommer en ekstra tur på en anden dato i december): Gråkragetur - Stubbe Sø

Mødested:Dagli’Brugsen i Tirstrup kl. 9.00. Forventet afslutning senest kl. 15.00. GPS: 56.301608, 10.687361
Tilmelding:
For en gangs skyld er der, af hensyn til indkøbene, tilmelding til turen, så send en e-mail til Ole Jensen (ofj@ofj.dk) eller ring 23290118 senest søndag d. 9. december hvis du vil deltage. BEMÆRK: Tilmelding tidligst 15. november!!
Der er plads til et begrænset antal deltagere, og tilmelding sker efter først til mølle princippet!
Ved tilmelding bedes du også oplyse hvis du har ledige pladser, eller ønsker kørelejlighed. Så forsøger jeg at koordinere samkørsel. Under alle omstændigheder skal vi fordele os i så få biler som muligt inden vi kører fra Brugsen i Tirstrup af hensyn til pladsen ved Bogpeters Hytte.
Turen gennemføres i privatbiler.
På årets sidste Gråkragetur mødes vi ved Daglig Brugsen i Tirstrup, hvorfra vi kører i samlet flok til Bogpeters Hytte i Fugleværnsfondens område ved Stubbe sø. Vi har denne dag lånt hytten og starter med morgenkaffe og rundstykker med foreningen som vært. Herefter går vi en tur ned til søen og ser hvad den rummer af fugle. Vi går også en lille tur i plantagen og ser om der er lidt småfugle. Deltagerne skal selv medbringe mad til frokosten, som også indtages i Bogpeters Hytte. Som afslutning kører vi om til fugletårnet i den anden ende af søen.
BEMÆRK: I tilfælde af dårligt vejr må turen aflyses. Følg derfor med på hjemmesiden helt op til turens afholdelse. Tilmeldte til Gråkragernes e-mail gruppe vil ligeledes få besked via denne.

Praktiske oplysninger: Husk madpakke, drikkevarer, varmt tøj tilpasset vejret, solidt fodtøj og kikkert. Hold godt øje med din e-mail op til turen. I tilfælde af dårligt vejr aflyses turen muligvis.

I tilfælde af aflysning eller ændring i planerne udsendes besked via e-mail listen, tilmeld dig derfor denne, hvis du ikke allerede har gjort det. Det kan gøres ved at klikke HER og udfylde med e-mail og navn, så får du også besked når der er nye ture, påmindelser om ture osv.
Turleder:Ole Jensen
Arrangør:DOF Østjylland