Ture og møder

Ture og møder arrangeret af DOF Østjylland o.a. som vi mener kan være relevante for vores afdeling.

Læs også generelt om vores ture og om stortursbestemmelser vedr. aflysning og afbestilling.

Vejviser: Bio-X / Naturhistorisk Museum

Nye ture og/eller ændringer indenfor de seneste 7 dage er vist som OPDATERET

Ture og møder kan også ses på DOF.dk på denne side

Fuglepigernes ture? – gå til Fuglepigerne i Østjylland

Søndag d. 27. januar: Vinterfugle ved sø og å

Mødested:P-plads ved Allinggårdsvej kl. 16.00 (se skilt mod fugletårn). Afslutning kl. 17.30.
GPS: 56.216492, 9.667179
Vi besøger fugletårnet ved Sminge Sø, hvorfra vi – forhåbentligt - kan se flokke af sangsvaner komme til overnatning på søen, der gennem en årrække har været kendt som en god sangsvanelokalitet. Især i forbindelse med isvintre og hård frost ses mange sangsvaner i vågen ud for tårnet. Hvorfra kommer disse fugle og hvordan klarer de at overleve de til tider barske vejrforhold. Også mulighed for st. skallesluger, hvinænder, troldænder, lille lappedykker, gæs m.fl.
Husk varm påklædning og fodtøj. Medbring evt. kaffe/the. Tilmelding ikke nødvendig.

Sangsvaner på Sminge Sø. Foto: Bo Ryge Sørensen
Turleder:Bo Ryge Sørensen, tlf. 60 64 86 78
Arrangør:DOF Østjylland i samarbejde med DN

Tirsdag d. 29. januar: Ghana

Mødested:Naturhistorisk Museum, indgang 140, Bio-X Natur lokalet. Kl. 19.30
GPS: 56.167114, 10.202275.
Se vejviser øverst på siden
Ghana er et af de vestafrikanske lande, hvor mange af vore hjemmehørende ynglefugle tilbringer vinteren.
Vi besøgte landet 14 dage i februar 2017 med ophold i en række nationalparker, fra kystlaguner over regnskov til tørre buskstepper. Fuglefaunaen er righoldig og varieret, det lykkedes bl.a. at opleve ni arter biædere, 11 arter isfugle og ikke mindst Ghanas ”kronjuvel”, White-necked Picathartes i skumringen ved klippehulerne ved Bonkuro.
Foredrag:Christian A. Jensen
Arrangør:DOF Østjylland

Mandag d. 18.februar: Gråkragetur - Horsens Fjord

Mødested:Mødested: P-Pladsen ved vadestedet til Vorsø, Vorsøvej 28, 8700 Horsens kl. 10.00, forventet afslutning senest kl. 15.00. GPS: 55.876835, 10.009949.
Turen gennmeføres i privatbiler.

Vi går en tur langs kysten hen til Vorsø Vestvejle og Vorsø Østvejle. Herefter kører vi en tur til Alrø og ser hvad øen kan byde på denne dag. Endelig slutter vi af ved Lerdrup Bugt eller Splidholm. BEMÆRK: Gummistøvler er absolut nødvendige på turens første del!

Praktiske oplysninger: Husk madpakke, drikkevarer, varmt tøj tilpasset vejret, solidt fodtøj (GUMMISTØVLER) og kikkert. Hold godt øje med din e-mail op til turen. I tilfælde af dårligt vejr aflyses turen muligvis.

Der er ingen tilmelding, men send en e-mail til Ole Jensen ofj(a)ofj.dk, eller ring til 2329 0118 hvis du har ledige pladser, eller ønsker kørelejlighed. Så forsøger jeg at arrangere fælleskørsel.

I tilfælde af aflysning eller ændring i planerne udsendes besked via e-mail listen, tilmeld dig derfor denne, hvis du ikke allerede har gjort det. Det kan gøres ved at klikke HER og udfylde med e-mail og navn, så får du også besked når der er nye ture, påmindelser om ture osv.
Turleder:Ole Jensen
Arrangør:DOF Østjylland

Lørdag d. 23. februar: Generalforsamling

Mødested:"Naturhistorisk Museum, indgang 140, Bio-X Natur lokalet. Kl. 10.00/13.00
GPS: 56.167114, 10.202275.
Se vejviser øverst på siden"
Dørene åbnes kl. 10.00 hvor der er kaffe og en morgenbasse til de morgenfriske. Kl. 11.00 åbner Naturbutikken for salg og der er mulighed for en travetur. Kl. 12.00 byder lokalafdelingen på frokost og drikkevarer og kl. 13.00 starter generalforsamlingen med dagsorden ifølge vedtægterne. Se nærmere om program og dagsorden på dofoj.dk
Arrangør:DOF Østjylland

Søndag d. 10. marts: Danmarks Naturskove

Mødested:Statsskovens P-plads ved ”Nåege”, Sejsvej i Silkeborg (overfor den gl. skovriderbolig ”Nåege”, Sejsvej 24, 8600 Silkeborg) kl. 15.00 til omkring kl. 18.00
GPS: 56.153710, 9.571868
Naturskoven på Silkeborg Statsskovdistrikt er efterkommere af den oprindelige skov, der i årtusinder dækkede Danmark. Silkeborg-skovene har landets største koncentration af 250-300 årig bøg og rummer en række beskyttelseskrævende fugle- og pattedyrearter. På turen vil vi se nærmere på naturskovens biologiske betydning. Turen afsluttes omkring solnedgang, hvor vi ser den kragestore sortspætte komme til overnatning i dens sove-hultræ. Tilmelding ikke nødvendig.

Der kigges efter sortspætter. Foto: Bo Ryge Sørensen
Turleder:Bo Ryge Sørensen, tlf. 60 64 86 78
Arrangør:DOF Østjylland i samarbejde med DN

Tirsdag d. 12. marts: Fra Sahara til Ishavet

Mødested:Naturhistorisk Museum, indgang 140, Bio-X Natur lokalet. Kl. 19.30
GPS: 56.167114, 10.202275.
Se vejviser øverst på siden
I foråret 2018 tilbragte Michael Schwalbe, Finn Lund Henriksen, Flemming Falk og Georg Guldvang knap 2 uger i den nordligste del af Sahara - med primær focus på det sydøstlige hjørne af Marokko.
Der vil denne aften blive fortalt og vist billeder fra turen.

I juli 2018 tilbragte Finn Lund Henriksen, Flemming Falk og Georg Guldvang godt 2 uger i Pasvik-dalen og på Varanger-halvøen i det allernordøstligste hjørne af Norge på grænsen til Rusland.
Der vil blive fortalt og vist billeder fra turen til Ishavet.
Foredrag:Flemming Falk og Georg Guldvang
Arrangør:DOF Østjylland

Torsdag d. 14. marts: Gråkragetur - Klostermølle og Mossø

Mødested:P-pladsen ved Klosterkær kl. 10.00. Forventet afslutning senest kl. 15.00. GPS: 56.038756, 9.691568.
Turen gennmeføres i privatbiler.

Vi mødes på parkeringspladsen ved Klostermølle og går ned til fugletårnet og ser om der skulle være Vandstær, Isfugl og evt. Bjergvipstjert. Vi tager også et kig på søen og ser hvad den rummer. Derfra videre til Klosterkær hvor vi går en tur langs åen hvis der er stemning til det. Endelig kører vi over Lindholm Hoved eller Emborg Odde, hvor vi ser hvad Mossø kan tilbyde fra denne side. Måske Havørnen også kommer forbi et af stederne.

Praktiske oplysninger: Husk madpakke, drikkevarer, varmt tøj tilpasset vejret, solidt fodtøj og kikkert. Hold godt øje med din e-mail op til turen. I tilfælde af dårligt vejr aflyses turen muligvis. Der er ingen tilmelding, men send en e-mail til Ole Jensen ofj(a)ofj.dk, eller ring til 2329 0118 hvis du har ledige pladser, eller ønsker kørelejlighed. Så forsøger jeg at arrangere fælleskørsel. I tilfælde af aflysning eller ændring i planerne udsendes besked via e-mail listen, tilmeld dig derfor denne, hvis du ikke allerede har gjort det. Det kan gøres ved at klikke HER og udfylde med e-mail og navn, så får du også besked når der er nye ture, påmindelser om ture osv.
Turleder:Ole Jensen
Arrangør:DOF Østjylland

Tirsdag d. 26. marts: Fugle i Farver – farvestrålende og mærkværdige fugle fra verdens fuglerigeste land Colombia.

Mødested:"Auditoriet på Naturhistorisk Museum, Wilhelm Meyers Allé 10, 8000 Aarhus C. kl. 19.30.
GPS: 56.167305, 10.203678"
Fuglebilleder fra en rundrejse i Colombia, hvor næsten 1/5 af alle verdens fuglearter er registreret. Biolog og naturfotograf Hans-Erik Jensen tager dig med på en tur fra den dampende regnskov i Amazonas, til de iskolde Andes-tinder i over 4000 meters højde.
Foredrag:Hans-Erik Jensen
Arrangør:DOF Østjylland i samarbejde med Jydsk Naturhistorisk Forening

Mandag d. 8. april: Fuglekursus OPDATERET

Mødested:Molslaboratoriet, Nedre Strandkær, Strandkærvej 6, Femmøller, 8400 Ebeltoft.
GPS: 56.226428, 10.574375
Hver fugl synger med sit næb, siger man. Men HVILKEN fugl?
Erfarne ornitologer siger ofte, at de kigger på fugle, men det passer ikke altid - for ofte LYTTER de til fugle. Og så bliver det svært, for hvordan sætter man lige fugl, stemme og navn sammen?
Det kan du lære på dette kursus, hvor vi tager udgangspunkt i forårets almindelige småfugle og i fællesskab finder nye måder at formidle fuglene på.
Se nærmere på Molslaboratoriet Side
Turleder:Emil Skovgaard Brandtoft, biolog og ornitolog ved Naturhistorisk Museum Aarhus
Arrangør:Molslaboratoriet/Naturhistrorisk Museum, Aarhus

Onsdag d. 24. april: Fugleværnsfondens reservat på Agerø

Mødested:P-Pladsen ved på Agerøvej 32, 5960 Karby kl. 10.00, forventet afslutning senest kl. 15.00. GPS: 56.715203, 8.575234.
Turen gennmeføres i privatbiler.

Fra P-pladsen går vi ned til Fugleskjulet på vestsiden af øen, hvorfra vi har udsigt over de omgivende engarealer. På denne årstid er der sædvanligvis store flokke af hjejler og lysbugede knortegæs, ligesom der bør være en del vadefugle. Fra Fugleskjulet går vi tilbage til bilerne og fortsætter turen til Mågerodde, Thissinghuse sø og evt. Grynderup Sø (på Salling-siden af Sallingsund ved Glyngøre). Bent Birk Kristensen, som er med i Fugleværnsfondens arbejdsgruppe på Agerø viser os rundt denne dag.

Praktiske oplysninger: Husk madpakke, drikkevarer, varmt tøj tilpasset vejret, solidt fodtøj og kikkert. Hold godt øje med din e-mail op til turen. I tilfælde af dårligt vejr aflyses turen muligvis. Der er ingen tilmelding, men send en e-mail til Ole Jensen ofj(a)ofj.dk, eller ring til 2329 0118 hvis du har ledige pladser, eller ønsker kørelejlighed. Så forsøger jeg at arrangere fælleskørsel. I tilfælde af aflysning eller ændring i planerne udsendes besked via e-mail listen, tilmeld dig derfor denne, hvis du ikke allerede har gjort det. Det kan gøres ved at klikke HER og udfylde med e-mail og navn, så får du også besked når der er nye ture, påmindelser om ture osv.
Turleder:Bent Birk Kristensen og Ole Jensen
Arrangør:DOF Østjylland