Fugleværnsfondens areal ved Stubbe Sø

Fugleværnsfonden fik i 2002 sin første ejendom i Østjylland, idet fonden overtog 23 ha. skov, eng og søbred ved Stubbe Sø på det sydlige Djursland. Siden er der dannet en arbejdsgruppe af lokale frivillige DOFmedlemmer, der hjælper med at pleje området og det sommerhus, der ligger på grunden. Huset har vi døbt Bogpeters Hytte, efter afdøde boghandler P. B. Petersen (Grenå), hvis arvinger skænkede området til Fugleværnsfonden.

Arbejdsgruppen mødes en gang månedligt i området, og udfører opgaver som f.eks.: fældning af krat, rydning af rødel på engen, afmærkning af stierne, fugletællinger, samt vedligeholdelse af Bogpeters Hytte.

Endvidere varetager gruppen udlejning af Bogpeters Hytte til DOF-medlemmer.

Læs mere

På ejendommen findes over 100 redekasser, som medlemmer af arbejdsgruppen vedligeholder og tilser. Ynglefuglene i 2017 er opgjort i denne liste.