Fugleværnsfondens reservat

Fugleværnsfonden fik i 2002 sin første ejendom i Østjylland, idet fonden overtog 23 ha. skov, eng og søbred ved Stubbe Sø på det sydlige Djursland. En arbejdsgruppe af frivillige DOF-medlemmer hjælper med at vedligeholde området og det sommerhus, der ligger på grunden. Huset har vi døbt Bogpeters Hytte, efter afdøde boghandler P.B. Petersen (Grenå), hvis arvinger skænkede huset og området til Fugleværnsfonden.

Arbejdsgruppen mødes en gang månedligt i området, og udfører opgaver som f.eks. fældning af krat, rydning af rødel på engen, afmærkning af stierne, fugletællinger, samt vedligeholdelse af Bogpeters Hytte.

Endvidere varetager gruppen udlejning af Bogpeters Hytte til DOF-medlemmer.

Læs mere

20231205 arbejdsgruppen