Se folderen fra Naturstyrelsen – tårnet er placeret sydøst for Grathe Hede

Området set fra fugletårnet

Fra tårnet er der udsigt over Grathe Hede, hvor Naturstyrelsen i samarbejde med Silkeborg Kommune i 2013 har tilkastet en række grøfter, og dermed hævet vandstanden i et stort hedemoseområde. Måske begynder tranen at yngle her. I området er der også mulighed for duehøg, vendehals (maj-august), sortspætte, korsnæb og bynkefugl (april-august).