I caretakerprojektet, der er startet i 2003, deltager lokale frivillige DOF-medlemmer i overvågningen af Danmarks vigtigste fuglelokaliteter.

Hvert område har sin egen hjemmeside på www.dofbasen.dk/IBA med bl.a. beskrivelse, adgangsforhold m.m. Desuden kort med lokalitetens præcise afgrænsning.

I Østjylland er der udpeget 18 fuglerige områder, der overvåges i projektet.

Ved hvert område arbejdede enkeltpersoner eller grupper af frivillige optællere med:

  • fugletællinger (af udvalgte arter) og indtastning af disse på dofbasen
  • lave beskrivelser af lokaliteterne og lægge disse på lokalitetens hjemmeside – se ovenfor
  • arrangere ture og lign. formidling af lokaliteten
  • varetage lokalitetens tarv overfor myndigheder m.fl.

Der foreligger nu en samlet rapport fra projektet, med gennemgang af alle de dække områder: 

Status og udviklingstendenser for DANMARKS INTERNATIONALT VIGTIGE FUGLEOMRÅDER